Traumatologické body zvýší bezpečnost v horách

autor: Mgr. Radek Drahný
Dnes se v Semilech uskutečnilo důležité jednání mezi Správou KRNAP, zástupci Horské služby ČR a jednotlivých složek integrovaného záchranného systému (IZS). Jednali o dokumentu Záchranný plán Krkonošského národního parku a o na něj navazujících traumatologických bodech.

„Tato naše aktivita navazuje na nedávno skončený projekt Bezpečné Krkonoše, v rámci kterého kolegové z Horské služby proškolili pracovníky Správy KRNAP v oblasti poskytování první pomoci na horách,“ uvedl Aleš Mego, garant projektu Bezpečné Krkonoše. „V průběhu školení se ale ukázalo, že Krkonoše postrádají jednotný systém traumatologických bodů, jaký například mají v Českém Švýcarsku nebo na Šumavě.

Proto jsme připravili pokračování přeshraničního projektu s názvem Bezpečné Krkonoše II, jehož cílem je právě vytipování a označení vhodných traumatologických bodů v terénu,“ dodal Mego.

Traumatologické body jsou důležité křižovatky, které budou označeny tabulkou s tísňovými telefonními čísly a unikátním kódem. Když se turista dostane do potíží, v případě úrazu či nehody, pak jednoduše operátorovi na tísňové lince oznámí tento kód a záchranáři budou jednoznačně vědět, kde se dotyčný nachází.

Stěžejní činností projektu Bezpečné Krkonoše II je zmapování rozmanitého horského terénu k těmto stanovených bodům tak, aby všechny složky IZS mohly v případě potřeby pracovat se stejnými podklady a mohl vzniknout zásahový plán. Během realizace projektu bude provedeno mapování území, zpracování získaných dat a vytvoření geoprostorových vrstev v systému GIS, obsahující všechny uvedené důležité informace.

Projekt Bezpečné Krkonoše je projektem přeshraničním. Jeho rozpočet je téměř 850 tisíc korun je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis. Jeho předpokládané ukončení je plánováno na listopad 2011.autor:
datum vydání:
19. dubna 2011


Diskuze k článku „Traumatologické body zvýší bezpečnost v horách“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!