Senátoři „odstřelili“ nízkoemisní zóny. Čmoudící auta budou nadále ohrožovat životy a zdraví.

autor: Centrum pro životní prostředí a zdraví
Plzeň/Praha, 27. dubna 2011 – Centrum pro životní prostředí a zdraví (CpŽPZ) je zklamáno rozhodnutím senátorů zamítnout novelu zákona ovzduší, která by obcím umožnila vyhlásit tzv. nízkoemisní zóny. Zatímco takové zóny úspěšně fungují v desítkách měst v Německu, Velké Británii, Holandsku, Švédsku nebo Dánsku, centra českých a moravských měst budou nadále zbytečně zamořovat čmoudící výfuky zastaralých automobilů (1). Zvyšuje se tak i riziko, že Česká republika může být potrestána citelnou sankcí za systematické překračován& iacute; limitů pro znečištění ovzduší prachem.

„Praha, Brno, Ostrava, Plzeň, Ústí nad Labem a další desítky měst v České republice už letos vyčerpaly celoroční kvótu 35 dní, kdy smí být překročen limit pro znečištění prachem. V některých městech projevili komunální politici ochotu vyhlásit nízkoemisní zónu. Je proto škoda, že se senátoři rozhodli znemožnit městům, která se potýkají se znečištěním ovzduší, aby využila toho nástroje, který se osvědčil v desítkách měst řady evropských zemí“, uvedl MUDr. Miroslav Šuta z CpŽPZ (2).

Švédský Göteborg zavedením nízkoemisní zóny snížil emise prachových částic z nákladní dopravy o 40%. Stockholm díky zóně snížil emise oxidů dusíku o 10 až 20% a emise jemných prachových částic o 40%. Dobré zkušenosti se snižováním emisí jemného prachu díky nízkoemisním zónám mají také desítky německých měst včetně Berlína.

Jako jemný prach, který je typický pro výfukové plyny automobilů s dieselovým motory, se označují částice s průměrem menším než 2,5 μm. Krátkodobé vdechování tohoto prachu zvyšuje počet zánětlivých onemocnění plic, působí negativně na srdečně-cévní systém, vede ke zvýšení počtu hospitalizací a k vyšší úmrtnosti. Dlouhodobé působení prachu zhoršuje plicní funkce u dětí i dospělých, zvyšuje počet chronických obstrukčních onemocnění plic a snižuje délku dožití hlavně v důsledku úmrtí na srdečně-cévní a plicní onemocnění. Ale dieselové č&aacut e;stice se také významně podílejí na změně klimatu, zejména přispívají ke zrychlenému tání ledovců v Arktidě.

„Zamoření ovzduší prachem překračuje v Česku nejen doporučení Světové zdravotnické organizace (WHO), ale i platné limity a ohrožuje zdraví obyvatel. Česká republika proto požádala Evropskou komisi o výjimky pro překračování hodnoty pro znečištění prachem. Výjimky vyprší v polovině června 2011 a poté Česku může hrozit citelná sankce za každý den systematického překračování limitů“, uvedl Šuta z CpŽPZ. (3)

Poznámky:
Více v publikaci Miroslav Šuta, Miroslav Patrik: Aby se ve městě dalo dýchat – Příklady efektivních opatření pro zlepšení kvality ovzduší, která je bezplatně dostupná na internetové stránce Ekologického institutu Veronica.

Rozhodnutí Komise ze dne 28.9.2009 o oznámení České republiky o prodloužení lhůty pro dosažení mezních hodnot pro NO2 a zproštění povinnosti tyto mezní hodnoty uplatňovat pro PM10autor:
datum vydání:
28. dubna 2011


Diskuze k článku „Senátoři „odstřelili“ nízkoemisní zóny. Čmoudící auta budou nadále ohrožovat životy a zdraví.“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!