Vrcholí ornitologická sezóna – stovky lidí sledují ptáky po celé republice

autor: Česká společnost ornitologická
Praha, 26. května 2011. Konec května je obdobím vrcholné hnízdní sezóny ptáků. Do terénu denně vyrážejí stovky členů České společnosti ornitologické, kteří sledují rozšíření a početnost jednotlivých ptačích druhů. Získaná data říkají, které druhy u nás ubývají a které naopak početnost zvyšují, stávají se základem pro detailní vědecké studie nebo je využívá státní správa při rozhodování v oblasti ochrany přírody.

V letošním roce začíná již třetí cyklus monitoringu ptačích oblastní soustavy Natura 2000 a evropsky chráněných ptačích druhů (druhů přílohy I Směrnice o ptácích 2009/147/ES1), na kterém ČSO spolupracuje s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR. Celkem bude mapován výskyt 33 ptačích druhů a velká shromaždiště vodních ptáků na více než 70 místech v republice. Širší rozsah monitoringu je plánován pro bukače velkého, bukáčka malého, tetřívka obecného, chřástala kropenatého, malého a polního a pro lelka lesního. Do terénu tak vyrazí v průběhu roku více než 250 spolupracovníků České společnosti ornitologické. „Nejvýznamnější část práce v jednotlivých ptačích oblastech leží na bedrech členů patronátních skupin,“ říká Zdeněk Vermouzek, ředitel České společnosti ornitologické, a dodává: „Členy patronátních skupin jsou dobrovolníci, kteří vedle monitoringu cílových ptačích druhů zajišťují i sledování a ochranu prostředí a propagaci ptačích oblastí. Výsledky jejich práce využívá stát mimo jiné pro přípravu zpráv Evropské komisi a loni na podzim vyšly i v souhrnné knižní publikaci2. Dovíme se z ní třeba to, že v bezzásahových zónách na Šumavě se výborně daří tetřevu hlušci nebo datlíkovi tříprstému.“

Zatímco monitoring 41 ptačích oblastí probíhá od roku 2005, Jednotný program sčítání ptáků3 vstupuje letoškem do neuvěřitelného 30. ročníku. Po více než čtvrtstoletí sledují členové ČSO stále stejnou metodikou měnící se početnost běžných druhů ptáků. Sčítání přitom není nijak jednoduché, vyžaduje jednak odborné znalosti, neboť ptáci se určují především podle zpěvu, ale i velkou disciplínu. Většina ptačích druhů je aktivní hlavně ráno, ornitologové proto musejí být v terénu již před východem slunce. Řada z nich po takovém čtyřhodinovém ranním sčítání odchází do svého regulérního zaměstnání. „Díky nadšení, profesionalitě a obrovskému nasazení členů ČSO máme k dispozici unikátní údaje o tom, jak se mění česká příroda,“ uzavírá Vermouzek. „Víme například, že běžní ptáci zemědělské krajiny nám mizejí pod rukama vlivem špatně nastavených zemědělských dotací.“ (viz http://www.birdlife.cz/index.php?ID=1714, http://www.birdlife.cz/index.php?ID=1756www.birdlife.cz).

Kontakt

Kamil Čihák, cihak@birdlife.cz, 776 895 795 – monitoring ptačích oblastí a druhů přílohy I
Zdeněk Vermouzek, verm@birdlife.cz, 773 380 285 – Jednotný program sčítání ptáků

Doplňující informace
1 Směrnice o ochraně volně žijících ptáků 79/409/EHS
2 Hora J., Brinke T., Vojtěchovská E., Hanzal V., Kučera Z., es. (2010): Monitoring druhů přílohy I směrnice o ptácích a ptačích oblastí v letech 2005 – 2007. AOPK ČR, Praha.
3 Jednotný program sčítání ptáků
Natura 2000

Odborné zpracování výsledků:
Vliv klimatických změn na vývoj početnosti ptáků ČR
Změna klimatu již ovlivňuje početnost ptáků v Evropě
Polní ptáci stále ubývají
Intenzifikace zemědělství nadále ohrožuje polní ptáky v Evropěautor:
datum vydání:
27. května 2011


Diskuze k článku „Vrcholí ornitologická sezóna – stovky lidí sledují ptáky po celé republice“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!