Vyjádření federace EUROPARC k situaci na Šumavě

autor: EUROPARC Federation
Federace EUROPARC, která reprezentuje chráněná území Evropy, vyzývá k okamžitému zastavení kontroverzních aktivit na Šumavě.

Federace EUROPARC reprezentuje chráněná území Evropy a sdružuje vice, než 450 členů v 36 zemích. Národní park Šumava je aktivním členem Federace od roku 1992, kdy se připojila k naší společné představě ochrany evropského přírodního a kulturního dědictví. Šumava přispěla k významným evropským iniciativám a politice ochrany přírody, například v poslední době:

- K rozvoji politiky ochrany divočiny v Evropě, prostřednictvím aktivní účasti a příspění na pražské Konferenci o divočině v roce 2009, z níž vzešel dokument „Poselství z Prahy“;

- K rozvoji adaptivního managementu území prostřednictvím účasti na přelomovém vzdělávacím kursu (organizovaném Federací EUROPARC) v roce 2009, a samozřejmě

- Svojí inovativní přeshraniční spoluprací s Národním parkem Bavorský les v Německu.

Šumava má celosvětovou reputaci v každé z těchto oblastí a je proslulá svojí snahou o ochranu evropské divočiny, založenou na důkladném vědeckém výzkumu a spolupráci s partnery a sousedícími zeměmi s cílem dosáhnout zdravého prostředí pro přírodu i lidi.

Certifikát přeshraniční spolupráce, který Šumava spolu s Bavorským lesem získaly od Federace EUROPARC v roce 2009 byl vyvrcholením mnoha let práce týmů pracovníků obou těchto národních parků. Trvalo desetiletí, než se podařilo vybudovat vzájemné vztahy a odsouhlasit si společné cíle a cestu k nim.

Právě proto se značným zájmem upírá nyní Federace EUROPARC pozornost na určité změny v politice a praxi na Šumavě. Zdá se nám, že tyto změny ohrožují základy předcházející pracně dosažené dlouhodobé shody a mohly by nabourat integritu Národního parku Šumava, svěřeného lidmi v České republice do rukou Správy národního parku.

Znepokojující snímky agentury Reuters Press, které obletěly svět, ukazují obrázek parku, který ovládly motorové pily. Tyto fotografie jsou v rozporu s étosem a principy, na nichž byl národní park založen a s mezinárodními dohodami, které byly uzavřeny. Jsme si jistí, že toto není to, oč by Šumava nebo Česká republika měly usilovat. Aktuální dění na Šumavě vážně narušuje reputaci a integritu Národního parku Šumava i České republiky jako strážců sdíleného evropského přírodního dědictví.

Federace EUROPARC vyzývá k okamžitému zastavení těchto kontroverzních a jednoznačně nepopulárních aktivit. Chtěli bychom od české vlády a Správy NP Šumava slyšet ujištění, že bez jakýchkoli odkladů začne nový dialog s cílem najít nový způsob péče o chráněnou přírodu a krajinu Šumavy, který bude v souladu se základními principy národního parku. Česká republika leží v srdci Evropy. Je rovněž srdcem vzájemně propojené přírody našeho kontinentu. Apelujeme na zdrženlivost a návrat k mnohem participativnějšímu a na spolupráci založenému přístupu.

Federace EUROPARC ráda přispěje k tomu, aby se sporné otázky podařilo rozsoudit. Nabízíme účast a radu nezávislých expertů mimo Českou republiku.

Erika Stanciu
Prezidentka Federace EUROPARC

Carol Ritchie
Ředitelka kanceláře Federace EUROPARCautor:
datum vydání:
3. srpna 2011


Diskuze k článku „Vyjádření federace EUROPARC k situaci na Šumavě“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!


Nákupem na Pieris.cz
podpoříte chod našeho serveru