U Mydlovar končí toxické látky ze spaloven

autor: Arnika – Centrum pro podporu občanů
ČESKÉ BUDĚJOVICE / ARNIKA - Toxickými dioxiny je kontaminována směs, kterou firma Quail s. r. o. používá k rekultivaci odkališť v obci Mydlovary na Českobudějovicku.

Dioxiny jsou obsaženy v popílcích ze spaloven, které tvoří nezanedbatelnou složku této směsi. Podle odhadů Arniky končí u Quailu až 1/4 všech popílků, které jsou vyprodukovány spalovnami v celé České republice. Společnost Quail tak svojí činností vytváří novou ekologickou zátěž

" V popílcích, které zpracovává firma Quail, končí řádově gramy až desítky gramů dioxinů. To je hodně, pokud si uvědomíme, že množství dioxinů obsažených ve staré ekologické zátěži ve Spolaně Neratovice se odhaduje na cca 20 g TEQ dioxinů," uvedl vedoucí programu Toxické látky a odpady sdružení Arnika RNDr. Jindřich Petrlík.

Riziko kontaminace se nelíbí ani starostovi obce Mydlovary Petru Cíglbauerovi. "Jsem pro to, aby byla odkaliště zrekultivována co nejrychleji. Ovšem ne za cenu, že tam skončí další toxické látky. Obyvatelé naší obce se obávají nové ekologické zátěže. Toxických látek už je kolem nás dost," říká Cíglbauer.

Arnika proto požaduje, aby byl proveden monitoring okolí Mydlovar a Hůrky na obsah dioxinů a dalších toxických látek obsažených v popílcích ze spaloven. "Měl by také být měřen obsah dioxinů a dalších perzistentních organických látek (hexachlorbenzenu a PCB) v materiálech používaných na rekultivaci u Mydlovar. Rovněž by měl být stanoven pravidelný monitoring dioxinů a dalších látek v okolí, zejména v podpovrchových a povrchových vodách, v prachu a případně také v biologických vzorcích," sdělil Petrlík.

Do té doby by podle Arniky měla firma Quail přestat preventivně používat popílky ze spaloven odpadů pro rekultivační účely.

Arnika již dlouho vede kampaň za to, aby se s popílky ze spaloven nenakládalo jako se stavebním materiálem, ale jako s nebezpečným odpadem, kterým ve skutečnosti jsou. Aby bylo možné s těmito popílky dále pracovat, musí se nejprve zbavit dioxinů cestou jejich chemického rozkladu na jednoduché chemické sloučeniny. Do té doby by měly být uloženy v neprodyšně uzavřených kontejnerech pod přísným dohledem, případně v pevných obalech na jednodruhových skládkách nebezpečného odpadu.autor:
datum vydání:
24. srpna 2004


Diskuze k článku „U Mydlovar končí toxické látky ze spaloven“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!