Patogen decimuje kůrovce i v okolí Modravy

autor: Vratislav Vozník
Včera se našim blokádníkům, kteří monitorují situaci na Šumavě, podařilo nasbírat důkazy o tom, že patogen likvidující kůrovce je masivně rozšířen i v okolí Ptačího potoka. Na kůře je patrný „bílý nános“ plísně v komůrkách kůrovcových kukel. Podle lesníka a soudního znalce v oboru lesnictví Miroslava Kohela je na řadě lokalit napadeno velmi významné procento populace kůrovce – 85-90 %. V 50 % případů jsou přítomni i predátoři lýkožrouta smrkového, například pestrokrovečník. Pokud dojde k odkornění těchto kmenů, bude zlikvidován i patogen, který nebude mít možnost šířit se dále do prostoru a napadat další lýkožrouty v okolních stromech. I přispěním zmíněného patogenu mohla kůrovcová gradace pozbýt na intenzitě.

Skutečnost, že vedení parku nechalo porážet stromy i v době, kdy v nich kůrovec evidentně sám odumírá vlivem infekce, je nejlepší důkaz, že skutečným důvodem kácení není proklamovaný „boj s kůrovcem“.

Kromě toho byly nalezeny stromy, jež byly pokáceny přesto, že nebyly kůrovcem napadeny. Jelikož šlo o stromy bez kůrovce, které se nacházely v poli kmenů napadených, je možné předpokládat, že některé z těchto stromů mohly být odolnější než okolní porost. Vykácením Správa parku zlikvidovala potenciálně geneticky kvalitní smrky. Již nikdy na nich nedozrají šišky, které se mohly stát základem odolnějšího porostu, který by začal růst v místech okolních odumřelých stromů.

Také jsme mapovali celkovou rozlohu holin vzniklých při nelegálním kácení a počet pokácených stromů. Výsledky bychom měli mít k dispozici v dnešních dopoledních hodinách.

Oba nálezy ukazují na totální pochybení ze strany Správy NP Šumava, lesníků, kteří vyznačovali stromy ke kácení a neprovedli dostatečnou kontrolu porostů. Zásahy v lesích okolo Ptačího potoka jsou v konečném důsledku prokůrovcovým opatřením.autor:
Vratislav Vozník
mluvčí blokády

datum vydání:
15. srpna 2011


Diskuze k článku „Patogen decimuje kůrovce i v okolí Modravy“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!