MŽP předloží vládě upravený návrh národního alokačního plánu

autor: Ministerstvo životního prostředí
Národní alokační plán, klíčový element systému obchodování s emisemi, předloží vládě v průběhu září Ministerstvo životního prostředí. Konečný návrh plánu byl upraven na základě výsledků meziresortního připomínkového řízení.

Je připraven na období 2005-2007 a umožňuje přidělit podnikům povolenky až do výše 99,45 miliónu tun oxidu uhličitého ročně. Plán bude po schválení vládou ještě posuzovat Evropská komise.

"Ministerstvo vyšlo odůvodněným potřebám podniků maximálně vstříc a návrh národního alokačního plánu tak vytváří prostor pro další růst ekonomiky, stimuluje rozvoj moderních ekologicky šetrných technologií a zároveň umožňuje podnikům připravit se na další období obchodování. Stanovené maximální množství povolenek ovšem neznamená, že takový objem emisí oxidu uhličitého bude v České republice skutečně vyprodukován. Podniky totiž mohou - a pravděpodobně této možnosti budou využívat - snížit množství produkovaných emisí (například investicemi do čistších technologií) a přebytky povolenek prodat," komentuje návrh alokačního plánu Tomáš Chmelík, vedoucí samostatného oddělení změny klimatu MŽP.

Stávajícím zdrojům bude rozděleno ročně maximálně 96,45 miliónu povolenek, protože plán stanoví i rezervu pro zdroje nové, která činí 3 milióny tun. Každá povolenka představuje právo vypustit jednu tunu emisí CO2 a je volně převoditelná v rámci EU. Povolenky budou přidělovány zdarma a pouze provozovatelům zařízení, jejich držitelem se však později může stát jakákoliv fyzická nebo právnická osoba.

Návrh plánu obsahuje oproti původní verzi z června řadu změn. Důvodem je především předložení detailnějších údajů za jednotlivé oborové svazy a podniky. Došlo tak k úpravě výchozích dat o emisích, růstových a redukčních koeficientů .

Směrnice neumožňuje členským státům přidělit více povolenek, než je odůvodněná potřeba podniků (podložená například oficiálními odhady vývoje jednotlivých sektorů průmyslu či koncepčními strategiemi státu - například energetickou politikou). Vyšší objem povolenek by Evropská komise hodnotila jako nedovolenou státní pomoc.

Národní alokační plán však není jediným mechanismem pro ovlivnění produkce emisí - dalšími nástroji jsou zákon o integrované prevenci a kontrole znečištění (povinnost použít nejlepší dostupné techniky u nových zařízení), zákon o ochraně ovzduší, nařízení vlády o podpoře využití bioplynu, návrh zákona o podpoře výroby elektřiny a tepelné energie z obnovitelných zdrojů, připravovaná ekologická daňová reforma a program podpory alternativních paliv v dopravě.

Hlavní změny oproti červnové verzi národního alokačního plánu

- Úpravy třídění sektoru energetiky - rozdělení energetiky na veřejnou a závodní a specifické ošetření růstu každé skupiny (veřejná energetika dle Státní energetické koncepce, závodní energetika dle růstu HDP).

- Rezerva pro korekci alokace zdrojům sloužícím jako centrální zdroje tepla (CZT) zohledňující to, že historické roky použité pro alokaci byly nadprůměrně teplé (zvýšení o 1 milion povolenek ročně). - Rezerva pro nové zdroje zvyšuje celkové množství povolenek pro alokaci, došlo k zvětšení její velikosti na 3 miliony povolenek ročně, o alokaci z této rezervy může žádat i zdroj, který přebírá výrobu zdroje stojícího dosud mimo systém (např. rozšiřování CZT).

- Nevyčerpaná rezerva bude zrušena - takže celkové množství povolenek pro obchodování klesne.

- Je umožněna dohoda všech provozovatelů daného odvětví o rozdělení sektorové alokace. Podmínkou je, že se musí dohodnout všichni provozovatelé daných zařízení.

Návrh národního alokačního plánu je k dispozici na www.env.cz
autor:
Ministerstvo životního prostředí
email: info@mzp.cz

datum vydání:
1. září 2004


Diskuze k článku „MŽP předloží vládě upravený návrh národního alokačního plánu“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!


Nákupem na Pieris.cz
podpoříte chod našeho serveru
Další publikování a šíření obsahu serveru Příroda.cz je bez souhlasu provozovatele zakázáno.
Pokud chcete nějaký obsah převzít tak nás prosím kontaktujte.

© 2004 - 2022 PŘÍRODA.cz
ISSN 1801-2787

Magazín PŘÍRODA.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2004 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.