Naše projekty:   magazín Bejvávalo.cz   —   Obchod.Bejvávalo.cz   —   originální samolepky na stěnu Pieris.cz   —   efektní sdílení PDF souborů DraGIF.cz

EU chce soustředit peníze na lepší recyklaci

autor: Hnutí DUHA
Tiskova zprava Hnuti DUHA utery 20. zari 2011. Chalupa by měl novým zákonem usnadnit třídění

EU by měla napříště své fondy soustředit na podporu recyklace odpadu. Evropská komise to dnes navrhla v plánu, jak snížit rostoucí závislost unie na dovozu surovin [1].

Hnutí DUHA ze stejného důvodu také prosazuje, aby obce, které hodně třídí, dostaly takzvanou recyklační slevu: nižší poplatky za skládkování zbytkového odpadu.

Komise navrhuje řadu cílených kroků, které zajistí, aby odpady v evropských zemích byly co nejlépe využity. Skládkování by mělo prakticky skončit a spalovny, jež vyrábějí energii, by měly používat pouze zbytkové, nerecyklovatelné odpadky.

Plán bude také vodítkem k rozdělování prostředků z evropských fondů na období 2014-2020.

Na českých skládkách nebo ve spalovnách každoročně končí recyklovatelné suroviny za 3 miliardy korun. Česká republika totiž recykluje pouhých 20 % komunálního odpadu [2]. Také proto musíme dovážet více ropy, kovů a jiných surovin. Přitom sousední Německo nebo některé jiné evropské země recyklují až třikrát více.

Klíčovým opatřením bude nový zákon o odpadech, který právě nyní dokončuje ministr životního prostředí Tomáš Chalupa. Hnutí DUHA navrhuje, aby do něj zařadil takzvanou recyklační slevu: obce, které hodně recyklují, a produkují tedy málo odpadků, budou mít nižší sazbu poplatku za skládkování zbývajícího odpadu v popelnicích.

Recyklační sleva by motivovala radnice, aby po vzoru úspěšných evropských sousedů rodinám usnadnily třídění – takže separovat odpad bude nejen správné, ale také snadné. Mohou také umožnit domácnostem, aby třídily takzvaný bioodpad: zbytky z kuchyně či trávu a listí ze zahrad.

Evropská komise také navrhuje další opatření, která rozhýbají zelené inovace, a sníží tak evropskou závislost na dovozu surovin i dalších přírodních zdrojů:

Rychlou energetickou renovaci budov, aby k vytápění nepotřebovaly tolik uhlí či plynu. Snížit daňové zatížení práce a rozdíl v příjmech pokrýt vyššími daněmi ze spotřeby přírodních zdrojů, aby pro průmyslové podniky bylo výhodné zavádět nové technologie.

Ivo Kropáček, vedoucí programu Odpady Hnutí DUHA, řekl: „Pokud čeští politici nadále plánují megaspalovny, které pohlcující vše, co hoří, a to včetně statisíců tun recyklovatelných surovin, budou se muset obejít bez evropských peněz. Sofistikované využití odpadků může snížit naši stále větší a stále hrozivější závislost na dovozu surovin z ciziny. Proto potřebujeme investovat hlavně do lepší recyklace a snadnějšího třídění odpadků, aby zbytečně nekončily na skládkách.“

„Ministr Chalupa by měl do zákona o odpadech zařadit takzvanou recyklační slevu – obce, které hodně recyklují, budou mít menší sazbu poplatků. Pro radnice a obecní úřady musí být výhodné pomáhat domácnostem, aby třídit bylo nejen správné, ale také snadné.“

*Poznamky:*
[1] Evropská komise dnes publikovala takzvanou Resource efficiency road map

[2] Zprava o zivotnim prostredi v roce 2009, MZP, Praha 2010

autor:
Hnutí DUHA
email: media@hnutiduha.cz
www stránky: http://www.hnutiduha.cz

datum vydání:
20. září 2011


 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Nabízíme Vám také možnost zveřejnění reklamního článku, kterým můžete oslovit tisíce našich čtenářů.

Další publikování a šíření obsahu serveru Příroda.cz je bez souhlasu provozovatele zakázáno.
Pokud chcete nějaký obsah převzít tak nás prosím kontaktujte.

© 2004 - 2022 PŘÍRODA.cz
ISSN 1801-2787

Magazín PŘÍRODA.cz je soukromý projekt, provozováný už od svého začátku v roce 2004 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.