OSTRAVO, ODPRÁŠENO!!! Hlásí Arcelor Mittal

autor: ArcelorMittal Ostrava a.s.
Nové čisticí zařízení v ArcelorMittal výrazně sníží emise prachu 21. října 2011, Ostrava - Společnost ArcelorMittal dnes, tři měsíce před plánovaným termínem, spustila v současné době nejmodernější a nejvýkonnější zařízení sloužící k odprášení provozu spékání železné rudy (tzv. aglomerace). Čistě ekologická investice v hodnotě jedné miliardy korun sníží emise prachu z aglomerace Sever pod 20 mg/m3 (ze současných povolených 50 mg/m3). Celkové roční emise prachu z aglomerací, které jsou důležitou součástí výroby tekutého železa, tak klesnou o 270 tun ročně.

„Odprášení aglomerace Sever je zásadní investicí společnosti ArcelorMittal Ostrava. Jsem rád, že tento první „dárek“, můžeme rozbalit o několik měsíců dříve, než se budou rozbalovat ty vánoční,“ uvedl Augustine Kochuparampil, generální ředitel společnosti.

Supervýkonné tkaninové filtry zachytí o 70 procent více prachových částic než současné elektrostatické filtry. Tlumiče instalované v gigantickém potrubí navíc sníží hlučnost filtru o 15 %, což je důležité, neboť stejně jako ostatní filtry ve firmě bude funkční po celých 24 hodin. Účinnost zařízení je 99,9 % pro prachové částice PM1, PM2,5 a PM10 (označení prachových částic dle velikosti).

Pro odprášení spalin hutních aglomerací je v celé Evropě v provozu pouze šest zařízení s technologií látkových filtrů. Řešení použité v ArcelorMittal Ostrava má díky přidanému reaktoru dokonce schopnost zachycovat vedle prachu až 60 % oxidu siřičitého a stejné množství dioxinů.

Jak nové zařízení funguje
Nové zařízení funguje podobně jako vysavač, jen mnohonásobně větší. Spaliny jsou odsávány z elektrostatických filtrů mezi speciální textilie, na jejichž povrchu se zachycují prachové částice. Jakmile je tkanina celá pokryta vrstvou prachu, dojde k jeho oklepnutí z povrchu tkaniny. Prach se poté odvádí do zásobníku a dále k likvidaci.

Součástí technologie je i zařízení se soustavou vnitřních lamel, které tlumí hluk, a reaktor, v němž je dávkováním hydrátu vápna snižován obsah SO2 ve vypouštěných spalinách. Hnědouhelným koksem budou odstraňovány i toxické dioxiny.

Výstavba
Smlouva s dodavatelem projektu za miliardu korun, německou společností Lühr Filter, byla podepsána v roce 2008. V roce 2009 probíhaly práce na přípravě projektu a samotná výstavba zařízení na odprášení provozu spékání železné rudy (tzv. aglomerace) začala v únoru 2010. Do projekčních, stavebních a montážních prací se jako subdodavatelé zapojily i domácí firmy. Mezi ty nejvýznamnější patřily například společnosti ZVVZ-Enven Engineering, a.s., VS-Invest a.s., Hutní projekt Ostrava a.s., ELDAT a.s., ElLCOM, a.s., MROZEK, Elektromont Brno, a.s., Omega-Teplotechna Praha a.s., ECM ECO MONITORING spol. s r.o. a ze zahraničních firma SOUND TECHNOLOGIES.

Filtr získal cenu za ekologický přínos
Na začátku října získal projekt na odprášení aglomerace Sever dokonce cenu za ekologický přínos Český PATRON. Cenu uděluje Hospodářská komora ČR pod záštitou Ministerstva životního prostředí. Odborná porota tak projekt ocenila jako nejvýznamnější podnikový příspěvek k ochraně životního prostředí v České republice. „Ocenění Český PATRON si velmi vážíme, je pro nás potvrzením, že cesta ekologických investic, které zpříjemní život obyvatelům Ostravy a okolí, je správná,“ uvedl při předání ceny Petr Baranek, ředitel ArcelorMittal Ostrava pro životní prostředí.

ArcelorMittal Ostrava a.s. je největší hutní firmou v České republice a patří do největší světové ocelářské skupiny ArcelorMittal. Roční kapacita výroby společnosti je 3,6 miliónu tun oceli, exportuje zhruba 50 % produkce do více než 50 zemí celého světa. Zaměstnává téměř 5 tisíc lidí, dohromady s dceřinými společnostmi jich je 9 tisíc. Průměrná mzda zaměstnanců v roce 2010 činila 30 816 korun. Jediným akcionářem je ArcelorMittal Holdings A. G.

Podrobnější technické informace
Co je aglomerace, jak fungují současné i nové filtry a jak se sníží emise

Provoz aglomerace
Provoz aglomerace vyrábí aglomerát jako jednu ze složek kovonosné vsázky vysoké pece pro výrobu tekutého surového železa. Vstupními surovinami pro výrobu aglomerátu jsou drcené prachové rudy s obsahem kysličníků železa, koksový prach jako palivo a drcený vápenec jako pojivo. Promíchaná směs se sype na aglomerační pás ve zhruba čtyřiceticentimetrové vrstvě a zapaluje se pomocí plynových hořáků. Při hoření koksového prachu vzniká teplota až 1450 stupňů Celsia, při které dochází ke spečení směsi a vytvoření kusového aglomerátu. Aglomerační provoz Sever pracuje se třemi aglomeračními pásy o délce 38 m a šířce 2,5 m. V průběhu řady chemických reakcí kromě aglomerátu vznikají rovněž plynné produkty (spaliny) a prach. [Schéma]

Specifika stavby
Výstavba zařízení začala hloubením 14 jam hlubokých 22 metrů. V nich jsou zasazeny hlavní železobetonové piloty o průměru 120 cm, které drží ocelovou konstrukci objektu odlučovacího zařízení. Celé zařízení stojí na ploše cca 60 x 60 metrů, jeho výška je 22 metrů a výška komínů 80 metrů.

Na ocelové konstrukci je umístěno 12 komor filtrů. Celková plocha tkaniny filtrů, která bude zachytávat prach ze spalin, je 44 000 m2 (zhruba 7 fotbalových hřišť). Spaliny jsou přiváděny a odváděny ocelovým potrubím o průměru 3,9 m, jehož součástí jsou i tlumiče hluku, který vzniká prouděním spalin před odsávače. Jedná se o zařízení o rozměrech 4,5 x 4,5 metrů o délce 6,5 metru se soustavou vnitřních lamel, které hluk utlumí.

Elektrostatické filtry (stávající odlučovací technologie)
Spaliny jsou prosávány vrstvou směsi pod aglomerační pás do sběrného kolektoru a odtud přecházejí do současného odlučovacího zařízení – elektrostatických filtrů. Zde prachové částice získají elektrický náboj a při dalším průchodu jsou zachycovány na kovových deskách (elektrodách), které mají opačný náboj. Účinnost těchto filtrů umožňuje plnit současné limity (50 mg/m3), ale nestačí na limity budoucí (20 mg/m3).

Tkaninové filtry Lühr Filter (nová technologie)
Jsou v současnosti nejvýkonnější a zároveň nejmodernější technologií čištění spalin. Spaliny přecházejí z elektrostatických filtrů do další komory se stovkami drátěných trubic, které jsou z vnější strany obaleny speciální textilií. Spaliny jsou prosávány z komory do trubic a prachové částice jsou zachyceny na povrchu této tkaniny. Jakmile je tkanina pokryta vrstvou prachu, proudem tlakového vzduchu dochází k jeho oklepnutí z povrchu tkaniny. Prach spadne do dolní kónické části komory a odtud se odvádí do zásobníku a pak k likvidaci. Vyčištěné spaliny, které projdou vrstvou tkaniny, jsou s minimálním obsahem prachových částic odsávány do komína. Výrobce garantuje bezproblémové dosažení obsahu prachu pod 20 mg/m3, bude tedy plně zajištěno plnění budoucí normy. Součástí odlučovacího zařízení je rovněž reaktor, v němž je dávkováním hydrátu vápna snižován obsah SO2 ve vypouštěných spalinách (kyselý déšť). Hnědouhelným koksem budou odstraňovány i toxické dioxiny.

Současný emisní strop povolený integrovaným povolením pro obě aglomerace je 850 t/rok. Celkové emise aglomerací v r. 2010 podléhající tomuto limitu byly 704 t. Z toho podíl aglomerace Sever činil 375 t/rok a aglomerace Jih 329 t/rok.

Instalace tkaninových filtrů v aglomeraci Sever zaručuje snížení prachových emisí o 270 tun za rok.

Nový tkaninový filtr bude v nepřetržitém 24hodinovém provozu, stejně jako již dříve instalovaná zařízení snižující emise.autor:
datum vydání:
26. října 2011


Diskuze k článku „OSTRAVO, ODPRÁŠENO!!! Hlásí Arcelor Mittal“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!


Nákupem na Hapík.cz
podpoříte chod našeho serveru