Dvanáct finalistů soutěží o titul Strom roku 2004

autor: Ministerstvo životního prostředí
Ještě měsíc zbývá do uzávěrky veřejného hlasování o letošního vítěze ankety Strom roku, jejímž partnerem je Ministerstvo životního prostředí.

Každý, kdo pošle do 10. října 2004 svůj hlas formou darovací SMS (tzv. DMS) jednomu z dvanácti stromů - finalistů soutěže, přispěje drobnou finanční částkou na výsadbu stromů v České republice a zároveň bude zapojen do slosování o hodnotné věcné ceny. Vítěz losování získá horské kolo.

Cílem soutěže, kterou vyhlašuje již potřetí Nadace Partnerství, je upozornit na význam stromů a přivést lidi k většímu zájmu o prostředí, ve kterém žijí. Lidé sami měli možnost navrhovat své kandidáty - stromy - do soutěže. Z těchto návrhů pak odborná porota vybrala zmíněných 12 finalistů z 11 krajů. Hlasování probíhá od 1. července do 10. října a průběžné informace o výsledcích je možno najít na Internetu na adrese StromZivota.cz. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne u příležitosti oslavy Dne stromů 22. října v Brně. Ceny vítězům předá ministr životního prostředí Libor Ambrozek, pod jehož záštitou anketa probíhá. Odměnou pro vítězný strom bude jeho odborné dendrologické ošetření.

Hlasy je možno zasílat prostřednictvím dárcovské SMS tzv. DMS. DMS je průhledný způsob, jak darovat menší finanční částky neziskovým organizacím, a pomoci tak dobré věci. Mezi všemi dosavadními projekty dárcovské SMS je anketa Strom roku jediná, jejíž výtěžek bude věnován ochraně životního prostředí. Fotografie dvanácti finalistů najdete na webové stránce StromZivota.cz. Stačí vybrat si svůj strom a odeslat DMS s textem DMS STROM1, DMS STROM2....DMS STROM12 na číslo 87777. K tarifní ceně za Vaši SMS bude připočtena částka ve výši 30 Kč plus DPH, ze které 27 Kč je určeno do veřejné sbírky na stromy

Hlasovat je možné také prostřednictvím originálních hlasovacích archů či pomocí originálních kupónů z časopisů, které od července do října vycházejí v časopise Květy a některých dalších partnerských periodicích. Originální hlasovací archy je možné obdržet na vyžádání v Nadaci Partnerství.

Z historie ankety
Myšlenka pořádat anketu o 'stromového sympaťáka' vznikla v Brně v roce 2000. Pořádání ankety navazovalo jednak na prvorepublikové aktivity okrašlovacích spolků, jednak na aktuální aktivity regionálního sdružení Českého svazu ochránců přírody v Brně. V prvním ročníku v roce 2000 zvítězil nejstarší strom města Brně, Bystrcká lípa, oblíbenec štamgastů tamní hospůdky a lokálních patriotů. V roce 2001 zvítězil platan v areálu Nemocnice u sv. Anny v Brně.

V roce 2002 vyhlásila poprvé Nadace Partnerství celostátní anketu Strom roku. První rok se sešlo v nadaci 135 návrhů a ve finále hlasovalo necelých 1400 lidí. Svými hlasy rozhodli, že vítězem se stal Popovský jasan, mohutný strom u zaniklé vesnice Popov nedaleko Jáchymova, který nebyl dosud chráněn jako památný. Na jaře 2003 byl strom odborně dendrologicky ošetřen zahradnickou firmou Eden a u stromu byly uspořádána malá slavnost. V roce 2003 se Stromem roku stal buk u kostela v Jihlavě, jenž obdržel 6064 hlasů díky podpoře a úsilí žáků místního gymnázia. V loňské anketě hlasovalo celkem 26 454 lidí z celé České republiky.

Kontakty:
Mgr. Jakub Kašpar - ředitel odboru vnějších vztahů Ministerstva životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10, tel.: 267 122 040, 724 175 927, e-mail: Jakub_Kaspar@env.cz, www.env.cz
Michal Veselý - koordinátor programu Strom života Nadace Partnerství, Panská 7, 602 00 Brno, tel.: 542 422 761, e-mail: strom.zivota@ecn.cz, http://www.stromzivota.cz.autor:
datum vydání:
10. září 2004


Diskuze k článku „Dvanáct finalistů soutěží o titul Strom roku 2004“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!