Z areálu v Libčevsi odjel zpět do Německa poslední kamion s nelegálně dovezenými odpady

autor: Ministerstvo životního prostředí
Ve čtvrtek 24. listopadu 2011 byl z areálu v Libčevsi vypraven zpět do Německa poslední kamion s nelegálně dovezenými odpady. Do areálu bývalého kravína v obci Libčeves, který se stal cílem nelegálního dovozu odpadů už v letech 2005 – 2006, bylo v období února - března letošního roku z Německa dovezeno 800 tun odpadů. Nadrcená směs tvrdých plastů, gumy, molitanu, plexiskla, dřeva a drátů byla do ČR dovezena bez potřebných souhlasů, jejichž vydání je v kompetenci Ministerstva životního prostředí a místně příslušného úřadu v Německu.

Vzhledem ke špatným zkušenostem s nelegálními dovozy odpadů z Německa se starosta obce Libčeves obrátil na Českou inspekci životního prostředí (ČIŽP), která při kontrole na místě zjistila, že si prostory v areálu bývalého kravína pronajala k uskladnění německých odpadů česká společnost ALFA GREEN POWER. Tato společnost nebyla oprávněna nakládat s odpady a žádné zařízení ke skladování odpadů v areálu bývalého kravína neprovozovala. Za nakládání s odpady v zařízení, ve kterém to není povoleno, ČIŽP následně uložila společnosti ALFA GREEN POWER pokutu ve výši 1 mil. Kč.

Ministerstvo životního prostředí po tomto zjištění inspekce neprodleně kontaktovalo příslušný orgán místa odeslání odpadů, jímž je Landesdirektion Dresden. Oba úřady se shodly na tom, že došlo k nedovolené přepravě odpadů, za kterou nese odpovědnost německý odesílatel odpadů, protože předem nepožádal podle evropského nařízení o přepravě odpadů o potřebné souhlasy k přeshraniční přepravě.

Ministerstvo životního prostředí oficiálně požádalo Landesdirektion Dresden, aby zajistil vrácení odpadů z nedovolené přepravy zpět do Německa. Německý odesílatel svoji odpovědnost uznal a vyjádřil ochotu převzít odpady zpět dobrovolně a na vlastní náklady. Landesdirektion Dresden poté vydal rozhodnutí, v němž mu pro vrácení odpadů stanovil termín 12. srpna 2011.

I přes efektivní spolupráci mezi Ministerstvem životního prostředí a Landesdirektion Dresden se termín pro zpětný odvoz odpadů začal prodlužovat vinou obstrukcí ze strany zástupce české společnosti ALFA GREEN POWER, která byla příjemcem odpadů. Přestože mu Ministerstvo životního prostředí opakovaně sdělilo, že je povinen umožnit německé společnosti vrácení odpadů, zástupce společnosti ALFA GREEN POWER posílal německému odesílateli i všem dotčeným českým i německým úřadům výhrůžné dopisy, jimiž se je od repatriace odpadů snažil odradit.

V reakci na opakované výzvy Ministerstva životního prostředí, aby se zpětný odvoz odpadů z nelegální přepravy uskutečnil co nejdříve, Landesdirektion Dresden platnost svého rozhodnutí dvakrát prodloužil.

Po řadě průtahů byl odvoz odpadů z areálu v Libčevsi zahájen 3. listopadu. Úplně dokončen byl 24. listopadu, a to včetně úklidu areálu. Zpětný odvoz provedla německá společnost, zastupující původního odesílatele.

Dozor nad nakládkou a odvozem odpadů na místě zajistila Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ústí nad Labem. K hladkému průběhu nakládky a odvozu přispěla i dobrá spolupráce se starostou obce Libčeves a s vlastníkem areálu, od kterého měla společnost ALFA GREEN POWER prostory pronajaté.

Pro případ narušení veřejného pořádku při nakládce a odvozu Ministerstvo životního prostředí předem požádalo o spolupráci Policii České republiky. Obavy z možných komplikací ze strany českého příjemce se naštěstí nepotvrdily a odvoz proběhl bez problémů, aniž by byla nutná spolupráce s policií.autor:
datum vydání:
30. listopadu 2011


Diskuze k článku „Z areálu v Libčevsi odjel zpět do Německa poslední kamion s nelegálně dovezenými odpady“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!


Nákupem na Pieris.cz
podpoříte chod našeho serveru