Říká Správa NP Šumava o tetřevovi pravdu?

autor: Česká společnost ornitologická
Praha, 30. března 2012. Již více než týden pracovníci Správy NP a CHKO Šumava předkládají veřejnosti účelová tvrzení, co vadí a nevadí tetřevům, která odůvodňují novou studií. Studii zájemcům nabídli a zaslali, následně ale tvrdí, že studie ještě není hotová. ČSO považuje studii za nekvalitní a účelovou.

Studii, o níž nyní náměstek Mánek tvrdí, že „zatím nebyla proplacena a že bude formálně ještě upravována“ rozeslal mediím 21. března tiskový mluvčí Pechoušek. Studie se dále šíří, takže v současné době ji má téměř každý, kdo se o ochranu přírody na Šumavě zajímá. Nyní se v http://www.npsumava.cz/cz/1444/8876/clanek/pocet-tetrevu-na-sumave-stoupa-ale-vadi-mu-usychajici-les/tiskové zprávě NP Šumava z 29. března dozvídáme, že studie bude představena až za tři měsíce. To ale Správě nebrání, aby účelová zavádějící tvrzení používala již dnes.

Jako příklad nekorektního informování veřejnosti může sloužit výše zmíněná tisková zpráva. Již informace v nadpisu „Počet tetřevů na Šumavě stoupá, ale vadí mu usychající les“ není pravdivá. „Právě v rozpadajících se horských smrčinách se nacházejí významné lokality tetřeva a jejich počty se v těchto místech zvýšily. Příkladem může být Luzenské údolí nebo Trojmezenský prales,“ říká Zdeněk Vermouzek, ředitel ČSO. „I bavorští ornitologové při dlouhodobém výzkumu zjistili, že tetřevi plochy s odumřelým patrem vzrostlých stromů i nadále pravidelně využívají.“

Za této situace ČSO nepovažuje za vhodné čekat se svými reakcemi tři měsíce a nechávat Správě prostor pro její zkreslující mediální výstupy. Proto skupina členů ČSO pracuje na odborném posudku studie v její dostupné podobě, který bude podkladem pro hodnocení objektivnosti mediálních vystoupení představitelů Správy NP a pro kritiku jejích případných kroků, které budou v rozporu s požadavky na ochranu tetřeva. Součástí posudku budou i konkrétní návrhy pro plán péče o tetřeva i jak skloubit další zpřístupňování Šumavy s ochranou tohoto kriticky ohroženého druhu. Členové provádějí tuto odbornou práci pro ČSO zdarma bez nároku na jakýkoli honorář.

ČSO se dlouhodobě věnuje výzkumu Šumavy a má tudíž dostatek poznatků, aby jimi přispěla k diskusi o dalším směřování národního parku. Bohužel současné vedení Správy, na rozdíl od předchozích, na veškeré snahy ČSO odpovídá mlčením a tlačí ji do opozice. To se stalo i nyní, když jsme se snažili korektně nabídnout oponenturu studie o tetřevovi.

ČSO Česká společnost ornitologická (založena 1926) je občanské sdružení profesionálních i amatérských ornitologů a milovníků přírody, spolupracující v rámci mezinárodního sdružení BirdLife International s podobně zaměřenými organizacemi z celého světa. ČSO vede vlastní projekty výzkumu a ochrany ptáků, vydává odborný časopis Sylvia a barevný magazín Ptačí svět. Pro veřejnost pořádá přednášky a exkurze včetně Vítání ptačího zpěvu (začátkem května) a Evropského festivalu ptactva (první víkend v říjnu). Do svých řad vítá další zájemce.autor:
datum vydání:
30. března 2012


Diskuze k článku „Říká Správa NP Šumava o tetřevovi pravdu?“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!