Ekologické organizace vyzvaly Ambrozka, aby prosadil lepší financování Natury 2000

autor: Arnika – Centrum pro podporu občanů
PRAHA/LUXEMBOURG - Již tento týden, ve čtvrtek 14. října, se v Luxembourgu sejdou ministři životního prostředí členských zemí Evropské unie, aby zde projednali nedávno publikovanou zprávu Evropské komise o financování soustavy Natura 2000.

České ekologické organizace spatřují v současném návrhu financování Natury vážné trhliny. Vyzvaly proto ministra životního prostředí Libora Ambrozka, aby se tyto trhliny pokusil v Luxembourgu zacelit.

"Komise předpokládá, že péče o soustavu Natura 2000 bude podporována především ze strukturálních fondů a fondu rozvoje venkova," říká předseda sdružení Arnika Ing. Vlastimil Karlík. Evropské nevládní organizace se podle jeho slov přimlouvají za výraznější podporu v rámci programu LIFE+, který by měl podporovat především ty aktivity, které z jiných fondů financovat nelze. "Vytýkáme také Komisi, že v návrhu pravidel pro strukturální fondy a fond rozvoje venkova není Natura 2000 dostatečně zdůrazněna jako priorita. V návrhu navíc chybí prostředky pro financování mořských a pobřežních lokalit Natury 2000," uvedl Karlík.

Celkové náklady na péči o území Natury 2000 odhaduje Komise na 6,1 miliard euro ročně. Nevládní organizace považují tuto částku za podhodnocenou. Dosavadní prostředky, kterými Evropská unie na soustavu Natura 2000 přispívala dosud, se však pohybovaly pouze na úrovni přibližně 150 milionů euro ročně.

Dopis nevládních organizací ministru Ambrozkovi

Vážený pane ministře,

Obracíme se na Vás jménem sdružení Arnika, České společnosti ornitologické, Hnutí Duha a Zeleného kruhu ve věci zprávy Evropské komise o financování soustavy Natura 2000 (COM2004-431), o které se bude diskutovat na Radě pro životní prostředí dne 14. října v Luxembourgu. Doufáme, že přípravě na tuto diskusi zvážíte naše následující obavy a doporučení.

Vítáme snahu komise o strategický přístup k financování soustavy Natura 2000 a přístup, který začleňuje toto financování do fondů pro rozvoj venkova a do strukturálních fondů EU.

Domníváme se, že výpočet nákladů Komise ve výši 6,1 miliard EUR ročně je pravděpodobně výrazně nižší než skutečné celkové náklady a proto by měl být považován za naprosté minimum.

Obáváme se, že koncepce financování soustavy Natura 2000 navržená Komisí není adekvátně propojena s jinými koncepcemi a strategiemi: Zcela nedostatečné prostředky budou dostupné v rámci finančního nástroje pro životní prostředí LIFE+. V důsledku toho vznikne kritický nedostatek prostředků pro ty aktivity, které nemohou být pokryty ze strukturálních fondů, Fondu rozvoje venkova nebo Evropského fondu pro podporu rybolovu.

Navrhovaná nařízení pro Fond rozvoje venkova a strukturální fondy,přestože představují krok kupředu v porovnání s platnými předpisy, nezdůrazňují financování soustavy Natura 2000 jako prioritu a proto bude velmi obtížné získat z těchto fondů dostatečnou podporu V návrhu nařízení pro Fond pro podporu rybolovu není Natura 2000 vůbec zmíněna. Nebudou proto k dispozici žádné prostředky, které by bylo možno použít pro lokality Natury 2000 na moři a v pobřežních vodách.

Pokud tyto nedostatky návrhu Komise nebudou odstraněny, hrozí, že soustava Natura 2000 nebude úspěšně implementována a nebude dosažen cíl Evropského společenství zastavit pokles biodiverzity do roku 2010.

Navrhujeme proto následující změny:
1 Navrhovaná nařízení pro Fond rozvoje venkova, strukturální fondy a Fond podpory rybolovu musí být upravena tak, aby odrážela implementaci soustavy Natura 2000 a naplnění politiky EU v oblasti ochrany životního prostředí jako hlavní priority.

2 Uvolnění prostředků ze strukturálních fondů musí být podmíněno schválením plánů jednotlivých zemí pro financování soustavy Natura 2000 Komisí.

3. Struktura nařízení pro Fond rozvoje venkova musí být upravena tak, aby umožňovala efektivní péči o území Natury 2000. Musí zahrnovat povinné platby pro ty, kdo pečují o území Natury 2000.

4 Navrhovaný finanční nástroj pro životní prostředí, LIFE+, musí obsahovat fond pro ochranu biodiverzity s rozpočtem nejméně 250 milionů EUR.

Další informace Vám rádi poskytneme na těchto adresách:

S úctou a srdečným pozdravem,

Vlastimil Karlík, Arnika Za správnost
David Lacina, Česká společnost ornitologická
Lucie Peláková, Zelený kruh
Vojtěch Kotecký, Hnutí Duha
autor:
Arnika – Centrum pro podporu občanů
email: arnika@arnika.org

datum vydání:
12. října 2004


Diskuze k článku „Ekologické organizace vyzvaly Ambrozka, aby prosadil lepší financování Natury 2000“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!


Nákupem na Pieris.cz
podpoříte chod našeho serveru
Další publikování a šíření obsahu serveru Příroda.cz je bez souhlasu provozovatele zakázáno.
Pokud chcete nějaký obsah převzít tak nás prosím kontaktujte.

© 2004 - 2022 PŘÍRODA.cz
ISSN 1801-2787

Magazín PŘÍRODA.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2004 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.