Zkušenosti České republiky s odstraňováním starých ekologických zátěží jsou jedinečné

autor: Ministerstvo životního prostředí
Už více než 22 miliard korun bylo v České republice investováno do odstraňování starých ekologických zátěží. Jedná se o proces, který svým rozsahem a systematičností nemá v Evropské unii obdoby, o zkušenosti expertů v této oblasti proto projevil zájem United Nations Development Programme (UNDP).

Výsledkem jeho spolupráce s Ministerstvem životního prostředí je i publikace "Odstraňování starých ekologických zátěží - zkušenost České republiky". Ta je určena zejména zemím střední a východní Evropy a bývalého Sovětského svazu, které se stejně jako Česká republika potýkají s kontaminací mnoha lokalit.

"V České republice je v současné době známo více jak 8900 lokalit se starou ekologickou zátěží, na více než 4000 lokalitách již proběhly ověřovací a průzkumné práce. Zhruba tisíc lokalit je podrobně prozkoumáno, na 746 již probíhají sanační práce a na 166 lokalitách byla sanace ukončena. Odstraňování starých zátěží je důležité nejen pro kvalitu podzemních vod či půdy, ale především zdraví lidí, " konstatuje Ivana Jirásková, náměstkyně ministra životního prostředí.

"Je nezbytné, aby staré zátěže, které v minulosti způsobil státem řízený průmysl, byly řešeny adresně a konkrétně. Systém, který zvolila Česká republika je velmi komplexní a může být inspirací pro ty státy, které obdobné úkoly teprve čekají. UNDP právě proto ve spolupráci s odborníky Ministerstva životního prostředí připravil nejen odbornou publikaci na toto téma, ale podílí se i na organizaci workshopů, kde probíhá výměna zkušeností mezi experty jednotlivých zemí," hodnotí zkušenosti České republiky Jaroslav Tešliar, projektový manažer United Nations Development Programme.

České Ministerstvo životního prostředí z vlastních zdrojů zajišťuje odstraňování starých ekologických zátěží po Sovětské armádě, která u nás využívala 73 různě velkých lokalit. Průzkumem bylo zjištěno, že zhruba u 60 lokalit je rozsah ekologických škod významný. V roce 1991 byly sanační práce postupně zahájeny v nejvíce postižených lokalitách, takže k dnešnímu dni na většině z nich již nezbytná sanace proběhla. V letošním roce probíhají sanační práce na šesti lokalitách - Hradčany (Ralsko), Milovice - Boží Dar, Milovice - tábor, Všejany - les, Luštěnice a Kuřívody. Na odstranění ekologických závad byla dosud ze státní rozpočtu investována více než jedna miliarda korun. Podle dosavadního vývoje sanačních prací na jednotlivých lokalitách se do roku 2012 počítá s dalšími výdaji ve výši zhruba 270 milionů korun.

Hlavním zdrojem prostředků na odstraňování starých ekologických zátěží je Fond národního majetku. Mezi ním a nabyvateli privatizovaných podniků jsou uzavírány smlouvy o úhradě nákladů vynaložených na vypořádání ekologických závazků vzniklých před privatizací - tzv. ekologické smlouvy. Ty zahrnují náklady na průzkum, analýzu rizik a její aktualizace, projekt a realizaci nápravných opatření i činnost odborného dohledu při nápravě ekologických závad. Celkem od roku 1991 do 30.9.2004 eviduje FNM 274 ekologických smluv. Ukončeno bylo 61 z nich. V tomto období uhradil FNM celkem 21 289,39 mil. Kč. Odborným garantem celého procesu je Ministerstvo životního prostředí.

Ministerstvo životního prostředí již od roku 1996 provozuje a aktualizuje databázi pro evidenci starých ekologických zátěží (SESEZ), která nyní obsahuje více jak 3 500 zátěží a to bez ohledu na to, z jakých finančních zdrojů jsou tyto zátěže odstraňovány a evidovány. Tato databáze je veřejně přístupná (www.map.env.cz) a nemá obdoby ani v zemích EU-15. Rovněž byl sestaven "Regionální seznam priorit pro odstraňování starých ekologických zátěží". Využívají jej jednotlivé kraje, odbory MŽP a FNM ČR, a umožňuje přistupovat k likvidaci starých zátěží dle významnosti znečištění a stanovení priorit.

Více na:
www.env.cz
www.undp.sk

Informace mohou poskytnout:
- Ing. Jaroslav Zima, ředitel odboru ekologických škod MŽP; tel: 267122069 jaroslav_zima@env.cz

- Mgr. Daniel Svoboda, UNDP konzultant; mobil: 724179562, development-ww@volny.czautor:
datum vydání:
12. listopadu 2004


Diskuze k článku „Zkušenosti České republiky s odstraňováním starých ekologických zátěží jsou jedinečné“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!