Pražští středoškoláci se budou v soutěži Arniky potýkat s odpady

autor: Arnika – Centrum pro podporu občanů
PRAHA - Sdružení Arnika vyhlásilo soutěž "Odpad je surovina" pro pražské středoškolské studenty. Šestiměsíční projekt je zaměřený na témata: odpady, podpora třídění a recyklace, kompostování, ekologicky šetrné výrobky a šetrná spotřeba.

Soutěž organizuje sdružení Arnika s finančním přispěním Magistrátu hl. města Prahy. Na projektu spolupracují i Ministerstvo životního prostředí ČR (MŽP) a Český ekologický ústav (ČEÚ).

"Soutěžící budou mít například za úkol oslovit velké firmy nebo banky sídlící v Praze a zeptají se jich, zda třídí odpady a používají ekologicky šetrné výrobky. O výsledcích průzkumu napíšou tiskovou zprávu. Na novináře si zahrají i ve chvíli, kdy budou mít za úkol ponořit se do minulosti a vytvořit reportáž na téma, jak vypadal a proč vznikl občanský protest proti spalování odpadů a výstavbě pražské Malešické spalovny. Dnešní funkční spalovnu s výkladem provozovatele také navštíví," uvedl koordinátor projektu Mgr. Milan Návoj z Arniky.

Upřesnil, že soutěžící - studenti prvních, druhých a třetích ročníků pražských gymnázií, středních škol a učilišť - vytvoří skupiny o počtu 5 až 7 členů. Přihlásit do soutěže se mohou do 15. prosince 2004. "Tři nejlepší družstva pozveme u příležitosti Světového dne životního prostředí počátkem června 2005 spolu se zástupci Magistrátu hl. města Prahy, Ministerstva životního prostředí, Českého ekologického ústavu, sponzorů soutěže a médií ke krátkému setkání a diskusi. Budou zde prezentovat výsledky své půlroční činnosti před porotou složenou ze zástupců těchto institucí. Tato porota vybere konečného vítěze," řekl Milan Návoj.

"Projekt se snaží populární formou soutěže motivovat děti a mládež ke třídění odpadů a jejich prostřednictvím působit i na dospělé lidi. Vedle tématických znalostí prověřuje i výtvarné, komunikační a organizační schopnosti studentů. Nelze opomenout ani to, že soutěž spadá do výuky několika předmětů na školách a napomůže tak k jejich zpestření. Kladem je i nabízená putovní výstava Arniky s názvem"Papír jako surovina" a mediální podpora aktivit na ochranu životního prostředí", řekl radní RNDr. Miloš Gregar a dodal: "Celý projekt bude stát 220 000, -Kč, z toho převážnou část, tj. 150 000,-Kč zafinancuje hlavní město Praha prostřednictvím grantu."

Soutěž zaujala také Ministerstvo životního prostředí. "Soutěž Arniky jsme uvítali, neboť témata, kterými se budou pražští studenti v soutěži zabývat, jsou dnes pro ochranu našeho životního prostředí velmi aktuální," sdělil ředitel odboru vnějších vztahů MŽP Jakub Kašpar.

"Takové projekty, které mladým lidem vysvětlují, proč je podstatné zajímat se o věci kolem nás, považuji za přínosné a důležité pro celou společnost. Nastupující generace si musí uvědomit, že i na nich leží určitý díl zodpovědnosti. Ekoznačka a ekologicky šetrné výrobky se jim snaží orientaci v současném světě usnadnit. Proto bychom jim rádi vysvětlili jejich význam a to, že i oni, jako spotřebitelé, mají možnost stav životního prostředí výrazně ovlivnit," řekl o soutěži ředitel ČEÚ Ing. Erik Geuss.

Vítězné družstvo bude odměněno několikadenním pobytem v jednom z českých národních parků se zajímavým doprovodným programem. Pro další úspěšné soutěžící jsou připraveny menší ceny.

Projekt je rozdělen do tří částí:
1) Odpady - skládky a spalovny
2) Odpady - recyklace a kompostování
3) Ekologicky šetrné výrobky a udržitelná spotřeba.

Součástí každého kola je 10 otázek, které budou zveřejněny na internetu. Odpovědi se vyplňují přímo na internetu do připraveného formuláře a odesílají pouze elektronickou cestou. Dále čekají soutěžící přednášky, besedy či semináře, exkurze, praktická část a případně další úkoly.

Další informace projektu:
web: papir.arnika.org
e-mail:soutez@arnika.org
tel: 222 781 471
kontaktní osoba: Milan Návojautor:
datum vydání:
19. listopadu 2004


Diskuze k článku „Pražští středoškoláci se budou v soutěži Arniky potýkat s odpady“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!