Použijte peníze z fondů na projekty, které sníží plýtvání energií a surovinami, oficiálně navrhuje Evropská komise

autor: Hnutí DUHA
čtvrtek 22. listopadu 2012 Jedním z pěti hlavních důvodů, proč česká ekonomika slábne a neumí konkurovat na světovém trhu, je plýtvání drahou energií a surovinami. Evropská komise na to upozornila dnes (22. 11.) v Praze, kde oficiálně navrhla ministrům, aby peníze z evropských fondů soustředili také do projektů, jako je zateplování domů, recyklace odpadu nebo lepší železnice. [1]

Vláda zatím těmto opatření přednost nedává. Oficiální návrh operačních programů na příštích sedm let, který v říjnu začala připomínkovat jednotlivá ministerstva, dává přednost spalovnám odpadů a prodloužení životnosti tepláren na hnědé uhlí. [2] Přesunem peněz do drahých a zbytečných projektů ztrácíme příležitost snížit naší spotřebu energie i drahý dovoz paliv.

Varovaly před tím ekologické organizace, které návrh Evropské komise uvítaly a upozorňují, že česká vláda musí posílit význam inovací a ekologických projektů při přípravě příštích evropských fondů.

Experti Evropské komise v návrhu, který představí ve čtvrtek, poukazují, že příčinou vysokého plýtvání energií jsou také zastaralé teplárny a domy s velkými ztrátami tepla. Ekologické organizace proto apelují na ministry, aby použili evropské fondy na programy, které budou rodinám a obcím pomáhat se zateplováním, výměnou oken a moderním větráním.

Stejně tak navrhují podpořit čistou výrobu energie v malých domácích zdrojích, jako jsou obecní výtopny na biomasu nebo solární panely na střechách.

Evropská komise také připomněla, že použití evropských fondů v nakládání s odpady se musí především soustředit na recyklaci, kompostování nebo snadnější třídění odpadů. Obří spalovny mohou přijít na řadu až poté, co ve zbytkovém odpadu – ze kterého vyrábějí energii – nebudou recyklovatelné suroviny.

Ekologické organizace rovněž:
Vítají, že Evropská komise dává přednost investicím do rychlé a pohodlné železnice při budování transevropské dopravní sítě a také do lepší městské veřejné dopravy.

Podporují návrh Evropské komise, aby stát podporoval ochranu před záplavami, jako je obnova říčních meandrů, lužních lesů a mokřadů, které zadržují vodu v krajině.

Vítají návrh, aby evropské fondy šly do projektů, které pomáhají na venkově chránit různorodou krajinu a vzácnou českou přírodu s přirozenými lesy, s alejemi nebo rybníky.

Pavel Přibyl z Hnutí DUHA řekl:

„Evropská komise to má dobře spočítané. Zbytečné plýtvání drahými palivy i surovinami oslabuje naši ekonomiku. Stát by měl použít peníze z evropských fondů jako investici do tisíců projektů, které pomůžou rodinám se zateplováním domů, obcím s výrobou energie z malých, domácích a čistých zdrojů nebo městům s lepší recyklací odpadků. Je to výborná příležitost, jak snížit naši závislost na dražším a dražším plynu, ropě, uhlí i jiných surovinách, které povětšině dovážíme.“

Ondřej Pašek z CEE Bankwatch Network zdůrazňuje:

„Efektivní využívání energie je klíčem ke zvýšení české konkurenceschopnosti. Evropské fondy nabízejí příležitost, jak této efektivity dosáhnout a Evropská komise tuto prioritu jasně podporuje. Česká vláda by měla jasně deklarovat, že energetická efektivita je jednou z hlavních priorit evropských fondů a připravit výraznou finanční podporu úsporám energie v budovách i budování a zapojení obnovitelných zdrojů.“

Poznámky:

[1] Stanovisko útvarů Komise k vývoji v oblasti Dohody o partnerství a programů v České republice pro období 2014–2020 představili experti Evropské komise v Praze.

[2] Ministerstvo pro místní rozvoj: Podklad pro přípravu Dohody o partnerství pro programové období 2014–2020 - Vymezení programů a další postup při přípravě České republiky pro efektivní čerpání fondů Společného strategického rámce, říjen 2012autor:
datum vydání:
27. listopadu 2012


Diskuze k článku „Použijte peníze z fondů na projekty, které sníží plýtvání energií a surovinami, oficiálně navrhuje Evropská komise“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!