Naše projekty:   magazín Bejvávalo.cz   —   Obchod.Bejvávalo.cz   —   originální samolepky na stěnu Pieris.cz   —   efektní sdílení PDF souborů DraGIF.cz

Projekt LIFE Corcontica přináší další dotace hospodářům

autor: Mgr. Radek Drahný
Projekt LIFE Corcontica, který od loňského podzimu realizuje Správa KRNAP, přináší finanční prostředky pro oživení života na krkonošských loukách a pastvinách. Od 1. května přijímáme žádosti na péči o první cenné lokality.

Finance lze čerpat formou dotace, podobně jako z Programu péče o krajinu. O dotaci budou moci žádat vlastníci nebo nájemci pozemků, které se nachází na projektových lokalitách. Lokalit je celkem 29, přičemž pro každou z nich je připraven rozpočet na určitý počet let. Pro letošní rok lze od 1. do 31. května žádat o příspěvek na prvních devíti lokalitách: Brádlerovy Boudy, Klínové Boudy, Lahrovy Boudy, Medvědí Boudy, Modrý Důl, Přední Rennerovky, Studniční Boudy, Velké Tippeltovy Boudy a Zadní Rennerovky.

Ve druhé vlně bude možné celé září žádat o příspěvek na lokalitách Černá bouda, Davidovy Boudy, Dolní Malá Úpa – Rennerovy boudy, Dolní Malá Úpa – U Kostela, Dvoračky, Erlebachova bouda, Friesovy boudy, Horní Malá Úpa – Nové Domky, Husí Boudy, Chaloupky, Latovo údolí, Liščí louka, Mokré Jámy, Přední Struhadla, Richterovy Boudy, Rýchorská bouda, Rýchorský kříž, Sklenářovice, Špindlerova Bouda, Zadní Struhadla, kde se začne hospodařit v roce 2014, popřípadě 2015.

Projekt LIFE Corcontica umožní Správě KRNAP zaměstnat pracovní skupinu, která bude louky připravovat pro snadnější zemědělské hospodaření. Skupina bude likvidovat invazivní rostliny, vyřezávat náletové dřeviny, pročistí a upraví odvodňovací strouhy tak, aby plnily svou funkci. Bude odklízet kameny, které překáží pojezdu techniky. To vše po vyjádření souhlasu vlastníků pozemků s provedením těchto prací. Po těchto zásazích by mělo být obhospodařování vybraných luk snadnější a tím pádem pro hospodáře i lépe udržitelné z dlouhodobého hlediska.

Více informací o projektu najdete zde: http://www.krnap.cz/life/, nebo zde: http://life.krnap.cz/.

Žádost o příspěvek a další přílohy najdete zde: http://www.krnap.cz/zemedelstvi-0/, nebo zde: http://life.krnap.cz/pro-zemedelce/ .

Projektu LIFE Corcontica si klade za cíl zlepšit péči o nejcennější horské louky, které dlouhodobě ztrácejí svou bohatost, zarůstají a zanikají. Vedle stanovišť luk a pastvin projekt podpoří i jednotlivé evropsky významné druhy – hořeček mnohotvarý český (Gentianella praecox subsp. bohemica), který se v současnosti vyskytuje pouze v Horních Albeřicích, a rybku vranku obecnou (Cottus gobio), jejíž populace v krkonošských tocích stagnuje.

LIFE Corcontica je realizován a spolufinancován třemi partnery – Správou KRNAP, Institutem aplikované ekologie DAPHNE ČR a Ministerstvem životního prostředí. Dárcem 75 % prostředků je Evropská komise v rámci programu LIFE+ Příroda. Celkový rozpočet projektu je 3 588 573 €, tedy necelých 90 milionů korun.

  Další informace o aktuálním dění na území Krkonošského národního parku i v jeho okolí najdete na facebookovém profilu http://www.facebook.com/spravakrnap

autor:
Mgr. Radek Drahný
email: rdrahny@krnap.cz
www stránky: http://www.krnap.cz

datum vydání:
2. května 2013


 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Nabízíme Vám také možnost zveřejnění reklamního článku, kterým můžete oslovit tisíce našich čtenářů.


Nákupem na Pieris.cz
podpoříte chod našeho serveru
Další publikování a šíření obsahu serveru Příroda.cz je bez souhlasu provozovatele zakázáno.
Pokud chcete nějaký obsah převzít tak nás prosím kontaktujte.

© 2004 - 2022 PŘÍRODA.cz
ISSN 1801-2787

Magazín PŘÍRODA.cz je soukromý projekt, provozováný už od svého začátku v roce 2004 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.