Projekt LIFE Corcontica přináší další dotace hospodářům

autor: Mgr. Radek Drahný
Projekt LIFE Corcontica, který od loňského podzimu realizuje Správa KRNAP, přináší finanční prostředky pro oživení života na krkonošských loukách a pastvinách. Od 1. května přijímáme žádosti na péči o první cenné lokality.

Finance lze čerpat formou dotace, podobně jako z Programu péče o krajinu. O dotaci budou moci žádat vlastníci nebo nájemci pozemků, které se nachází na projektových lokalitách. Lokalit je celkem 29, přičemž pro každou z nich je připraven rozpočet na určitý počet let. Pro letošní rok lze od 1. do 31. května žádat o příspěvek na prvních devíti lokalitách: Brádlerovy Boudy, Klínové Boudy, Lahrovy Boudy, Medvědí Boudy, Modrý Důl, Přední Rennerovky, Studniční Boudy, Velké Tippeltovy Boudy a Zadní Rennerovky.

Ve druhé vlně bude možné celé září žádat o příspěvek na lokalitách Černá bouda, Davidovy Boudy, Dolní Malá Úpa – Rennerovy boudy, Dolní Malá Úpa – U Kostela, Dvoračky, Erlebachova bouda, Friesovy boudy, Horní Malá Úpa – Nové Domky, Husí Boudy, Chaloupky, Latovo údolí, Liščí louka, Mokré Jámy, Přední Struhadla, Richterovy Boudy, Rýchorská bouda, Rýchorský kříž, Sklenářovice, Špindlerova Bouda, Zadní Struhadla, kde se začne hospodařit v roce 2014, popřípadě 2015.

Projekt LIFE Corcontica umožní Správě KRNAP zaměstnat pracovní skupinu, která bude louky připravovat pro snadnější zemědělské hospodaření. Skupina bude likvidovat invazivní rostliny, vyřezávat náletové dřeviny, pročistí a upraví odvodňovací strouhy tak, aby plnily svou funkci. Bude odklízet kameny, které překáží pojezdu techniky. To vše po vyjádření souhlasu vlastníků pozemků s provedením těchto prací. Po těchto zásazích by mělo být obhospodařování vybraných luk snadnější a tím pádem pro hospodáře i lépe udržitelné z dlouhodobého hlediska.

Více informací o projektu najdete zde: http://www.krnap.cz/life/, nebo zde: http://life.krnap.cz/.

Žádost o příspěvek a další přílohy najdete zde: http://www.krnap.cz/zemedelstvi-0/, nebo zde: http://life.krnap.cz/pro-zemedelce/ .

Projektu LIFE Corcontica si klade za cíl zlepšit péči o nejcennější horské louky, které dlouhodobě ztrácejí svou bohatost, zarůstají a zanikají. Vedle stanovišť luk a pastvin projekt podpoří i jednotlivé evropsky významné druhy – hořeček mnohotvarý český (Gentianella praecox subsp. bohemica), který se v současnosti vyskytuje pouze v Horních Albeřicích, a rybku vranku obecnou (Cottus gobio), jejíž populace v krkonošských tocích stagnuje.

LIFE Corcontica je realizován a spolufinancován třemi partnery – Správou KRNAP, Institutem aplikované ekologie DAPHNE ČR a Ministerstvem životního prostředí. Dárcem 75 % prostředků je Evropská komise v rámci programu LIFE+ Příroda. Celkový rozpočet projektu je 3 588 573 €, tedy necelých 90 milionů korun.

  Další informace o aktuálním dění na území Krkonošského národního parku i v jeho okolí najdete na facebookovém profilu http://www.facebook.com/spravakrnapautor:
datum vydání:
2. května 2013


Diskuze k článku „Projekt LIFE Corcontica přináší další dotace hospodářům“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!