Vlašimští ochranáři přenesli více jak 9 000 obojživelníků

autor: Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim
Donedávna jste na několika lokalitách Středočeského kraje mohli podél silnice vídat nízké bílé síťové zábrany na ochranu obojživelníků při jarním tahu ze zimoviště na místo rozmnožování. Tah již ustal, poslední sítě byly dnes strženy a pracovníci Českého svazu ochránců přírody sčítají počty zachráněných žab a čolků. Výsledné množství je opět v řádech tisíců.

„V letošním roce díky vleklé zimě vypukl tah obojživelníků téměř o měsíc později než v minulém roce. O to víc jsme byli zvědaví na jeho průběh a sílu. Po výstavbě zábran na jedné lokalitě došlo navíc k poničení zábran při kácení stromů podél silnice a tak jsme měli obavy, aby se stihly opravit včas,“ uvádí Michala Musilová ze záchranné stanice pro živočichy ČSOP Vlašim.

Ochránci přírody z Vlašimi zabezpečují ochranu obojživelníků při jarním tahu v místech křížení jejich migračních tras s frekventovanými komunikacemi již desátým rokem. Přechodné zábrany staví celkem na osmi lokalitách. Při stavbě jim pomáhají praktikanti ze SZeŠ Kostelec nad Orlicí. Denní kontroly a přenos zachycených obojživelníků přes silnice jim pomáhají zabezpečit četní dobrovolníci.

„Celkem se povedlo v roce 2013 přenést přes 9 000 obojživelníků. Z toho nejvíce ropuch obecných, dále pak pár jedinců skokanů a čolků. To je ve srovnání s minulým rokem navýšení o více jak o 3 000 obojživelníků. Na třech lokalitách dokonce padly rekordy v počtu přenesených obojživelníků za celou dobu jejich zabezpečování,“ pokračuje Musilová a dodává: „Všem pomocníkům za to patří velký dík.“

Většina druhů obojživelníků České republiky je řazena mezi zvláště chráněné druhy. Jsou ohrožováni znečišťováním vod, chemizací zemědělství, dopravou a mimo jiné i úbytkem vhodných biotopů nejen k rozmnožování. Ochrana obojživelníků před koly automobilů tak má velký význam. Obojživelníci navíc hrají důležitou roli v potravním řetězci a tak jejich ochrana má vliv i na celkovou biodiverzitu dané oblasti. Ochránci přírody z Vlašimi tak v této aktivitě chtějí pokračovat i v příštích letech.autor:
datum vydání:
3. května 2013


Diskuze k článku „Vlašimští ochranáři přenesli více jak 9 000 obojživelníků“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!