Znáte své ptačí sousedy? Nahlédněte do jejich soukromí!

autor: Česká společnost ornitologická
Pohled do soukromí našich ptačích spolubydlících umožňuje přímý přenos ze 2 rorýsích budek umístěných na škole Hanse Hermanna v Regensburgu (Německo).

Tuto ptačí televizi můžete shlédnout na www.springalive.net/cs-cz/springalive/bird_tv v rámci kampaně „Jaro ožívá“.

„Snažíme se zapojit veřejnost do sledování příletů tažných ptáků a přiblížit lidem fascinující fenomén ptačí migrace,“ říká Jitka Feřtová z České společnosti ornitologické, která kampaň u nás koordinuje. „Jednotlivci i školní kolektivy se mohou přidat k tisícům účastníků z téměř padesáti zemí světa a zapsat své první letošní pozorování čápa, vlaštovky, kukačky, vlhy či rorýse na www.springalive.net,“ upřesňuje Feřtová. A právě posledně jmenovaný druh máme možnost pozorovat detailněji během celého hnízdění.

Škola Hanse Hermanna je díky svému aktivnímu přístupu k ochraně ptačích sousedů známá jako „Rorýsí škola“. I u nás existují školy, které se rozhodly ve svém objektu chránit stávající hnízdní kolonie rorýsů. Jiné se snaží na svých budovách hnízdiště vytvořit vyvěšením budek. „Pokud škola dobrovolně chrání rorýse a hlásí jejich přílet do databáze na www.springalive.net, stává se „Rorýsí školou“. My pro ně na oplátku připravujeme výukové a propagační materiály, akce s ornitology a do budoucna se také nabízí mezinárodní spolupráce „Rorýsích škol“ z mnoha zemí světa, kde si získává kampaň na ochranu ptačích spolubydlících stále větší oblibu,“ představuje nabídku pro školy Feřtová. „Třeba budeme moci brzy nahlédnout do rorýsích hnízd i na některé z našich škol“.

Hrdinové této netradiční „reality show“ obývali původně skalní oblasti, dnes však naprostá většina našich rorýsů žije ve městech a na vesnicích, kde hnízdí na lidských stavbách. K letním podvečerům na sídlištích nerozlučně patří jejich hejna prohánějící se po obloze s hlasitým dzí-dzí. Brzy by však tento zážitek mohl patřit jen do vzpomínek pamětníků, neboť početnost rorýsů během uplynulých dvaceti let výrazně klesla. V poslední době jsou ohrožováni zejména při plošné rekonstrukci a zateplování domů, které pro ně často znamenají nenahraditelnou ztrátu tisíců hnízdních příležitostí. „Rorýsi mají pevnou vazbu na hnízdiště a jen těžko si hledají nová. Úbytek populace způsobený ničením hnízdišť při zateplování domů je místy dost dramatický,“ vysvětluje Lukáš Viktora z České společnosti ornitologické. „Existuje přitom snadné řešení, není časově náročné ani drahé, jen se o něm stále málo ví,“ dodává Viktora. Česká společnost ornitologická se proto snaží zlepšit informovanost především vlastníků domů, stavebních firem a stavebních úřadů. K tomu mají pomoci i webové stránky www.rorysi.cz. V některých městech zatím problém s likvidací hnízdišť tohoto chráněného druhu vůbec neřeší, jinde se úřady chovají osvíceně. Dobrým příkladem je Praha, kde magistrát podporuje ochranářské aktivity také finančně a to včetně těch, co mají zlepšit informovanost a zainteresovanost veřejnosti jako je i letošní ročník kampaně „Jaro ožívá“.

Projekt Jaro ožívá podpořilo grantem hlavní město Praha a na mezinárodní úrovni je dlouhodobě podporován nadací Mitsubishi Corporation Fund for Europe and Africa (MCFEA).autor:
datum vydání:
10. května 2013


Diskuze k článku „Znáte své ptačí sousedy? Nahlédněte do jejich soukromí!“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!