Krkonošskému národnímu parku je 50 let

autor: Mgr. Radek Drahný
Zítra uplyne 50 let od doby, kdy byl vyhlášen nejstarší český národní park. 17. května 1963 byla završena snaha generací odborníků a vědeckých institucí o vyhlášení Krkonoš národním parkem. Tenko krok logicky navazoval na vyhlášení Karkonoskiego Parku Narodowego na polské straně hor o čtyři roky dříve (1959).

„Často přemýšlím o tom, jak to tu vypadalo před 50 lety, když se zakládal národní park. První ředitel Miroslav Klapka začal budovat Krkonošský národní park s několika málo odborníky. Byla to práce vskutku průkopnická,“ říká ředitel Správy KRNAP Jan Hřebačka. Krkonošský národní park za dobu své existence má za sebou řadu mezníků – výstavbu velkokapacitních rekreačních objektů, odborovou rekreaci, imisní kalamitu, rozvoj sjezdového lyžování, boom apartmánového bydlení. Přes tyto všechny vlivy se ale odborníkům daří uchovávat vzácnou krkonošskou přírodu v dobrém stavu. „Za dobu existence Krkonošského národního parku tu pracovalo množství znamenitých odborníků. Tím myslím jak externisty, kteří prováděli v Krkonoších výzkum, tak i zaměstnance Správy KRNAP. Jejich úsilím se podařilo vzácnou krkonošskou přírodu uchovat. My nyní navazujeme na jejich práci a jsme přesvědčeni, že naši následovníci docení kroky, které dnes děláme,“ dodal Hřebačka.

Kulaté výročí oslavujeme celý rok řadou akcí pro odbornou i laickou veřejnost. Již dnes večer je připraveno divadelní představení Krkonošská pouť od Karla Hynka Máchy, které začíná ve 21 hodin v zahradě Hlavního informačním centrem na náměstí Míru. Největší akcí ale budou zítřejší oslavy ve Vrchlabí. Celé dopoledne budou ve vrchlabském parku před Zámkem k dispozici čtyři stanoviště s ekovýchovným programem pro děti. Odpoledne je v zahradě Hlavního informačního centra připravena kulturní přehlídka, kde vystoupí regionální soubory a řemeslníci budou předvádět své umění. Vrcholem dne jsou večerní koncerty na náměstí TGM, kde od 19 hodin budou hrát The Tap Tap, od 20 hodin vystoupí Lenka Dusilová a od 21 hodin bude zpívat Dan Bárta. Vstup na všechny tyto akce je zdarma. V přestávce mezi prvními dvěma vystoupeními proběhne dobročinná aukce ve prospěch projektu České společnosti ornitologické Ptačí park Josefovské louky (www.josefovskelouky.cz), kde se budou dražit unikátní předměty, které do aukce věnovali mj. právě protagonisté slavnostního večera.

Nejvýznamnější akcí letošního roku pro odbornou veřejnost je mezinárodní vědecká konference Horská chráněná území v měnícím se světě, která proběhne od 21. do 24. května ve špindlerovském hotelu Harmony. Druhá konference Pro Silva bohemica, jejímž tématem je 20 let přestaveb smrkových monokultur a přechod k nepasečnému hospodaření ve 3. zóně KRNAP a jeho ochranném pásmu, proběhne v polovině záři.

K oslavám 50. výročí založení KRNAP přispěla i Česká televize, která o půlstoletí existence národního parku loni na podzim natočila dokument Krakonošova zahrada v režii Ljuby Václavové. Tento snímek bude mít premiéru v neděli 19. května v 11 hodin na ČT2.

U příležitosti oslav vznikla i řada propagačních materiálů. Jeden z nich – perníkový nový znak KRNAP – si budou moci zakoupit návštěvníci koncertů 17. května. Filatelisté se mohou těšit na speciální aršík známek s přítiskem. V létě bude vydána výpravná fotografická publikace 50 fotografů Krkonošského národního parku. Před několika dny vyšlo květnové speciální rozšířené číslo časopisu Krkonoše–Jizerské hory věnované právě tomuto výročí.

Fotogalerie k článkuNarozeninové oslavy KRNAP - klikněte pro zobrazení detailuNarozeninové oslavy KRNAP - klikněte pro zobrazení detailuNarozeninový koncert KRNAP - klikněte pro zobrazení detailu

Krkonošský národní park byl vyhlášen především pro ochranu jedinečné arkto-alpínské tundry na hřebenech, výrazné stopy zalednění a drsného klimatu, subarktická rašeliniště, rozsáhlé lesní porosty a horské květnaté louky. Ochranu si zaslouží pozůstatky vlivu skandinávského ledovce (glaciální relikty), jako například všivec krkonošský, vrba laponská nebo slavík modráček tundrový, jehož izolovaná populace, čítající pouhých 25–30 párů, hnízdí právě na hřebenech Krkonoš. Unikátem je také například endemické společenstvo – morušková kleč.

Jedinečnost krkonošské přírody si uvědomovali i naši předchůdci. Jan Nepomuk hrabě Harrach zřídil v roce 1904 první krkonošskou rezervaci na Strmé stráni v závěru Labského dolu. Aktivity dalších milovníků krkonošské přírody, mezi které lze zařadit například Josefa Šourka, Zdeňka Pilouse či Jindřicha Ambrože, vyvrcholily v roce 1963 právě vyhlášením Krkonošského národního parku.

Správa KRNAP se snaží zachovat nebo zlepšit přírodní prostřední našeho nejstaršího národního parku. Přispívají k tomu i dlouhodobé ochranářské aktivity Správy KRNAP. Díky možnosti čerpat evropské dotace se Správě KRNAP navíc daří směrovat finanční prostředky do rozvoje turistické infrastruktury, oprav komunikací či do ochranářských opatření.autor:
datum vydání:
16. května 2013


Diskuze k článku „Krkonošskému národnímu parku je 50 let“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!