Významné průmyslové podniky v zasažených oblastech - aktuální stav ze šetření inspektorů ČIŽP

autor: Ministerstvo životního prostředí
Informace České inspekce životního prostředí ke stavu průmyslových podniků v zasažených oblastech, aktuální k ranním hodinám 4. 6. 2013.

Spolana a.s. – odstaveny všechny výrobní celky v závodě Neratovice, Spolana vyklizena, severní část areálu zatopena.

ÚČOV Praha - odstavena od přítoků splašků, jede jen na udržení kalu v aktivacích. Do úplné odstávky chybí cca 80 cm vody.

Česká rafinérská a.s. - s ohledem na povodňový stav je technologie výroby postupně odstavena a udržují se pouze minoritní části, které budou odstaveny v závislosti na dodávce energií. Zvýšená hladina zatím neovlivnila provoz žádného zařízení v rafinerii Kralupy.

Spolek pro chem. a hutní výrobu, a.s. - areál, krizová opatření: od 2. 6. částečné odstavení výroby.

Areál bývalé STZ a.s. UL - Střekov - od 2.6. 2013 výrobny odstaveny, ČOV odstavena 2.6. odpoledne, odpadní vody z ČOV od odstavení nejsou do toku Labe vypouštěny.

Kovošrot Děčín a.s. - z agregátů vyčerpány všechny nebezpečné látky, sklady závadných látek nejsou v dosahu předpokládané hladiny.

Lovochemie, a.s., Lovosice - od 2. 6. 2013 odpoledne odstavovány všechny výroby v celém areálu, výrobky a suroviny v rizikových místech odvezeny mimo areál nebo přemístěny do vyšších poloh, 3. 6. v 9:00 hod. odstavena jako poslední ČOV, nečištěné OV nejsou do toku vypouštěny, v provozu pouze protipovodňová čerpadla.

Chemotex Děčín a.s., Děčín, Boletice n. L. – od 2. 6. výrobny nebyly v provozu, 2. 6. v 21:00 hod. ukončen provoz ČOV. Vzhledem k přetrvávajícímu dešti došlo v noci k naplnění zádržné kapacity a od časných ranních hodin byly do Labe vypouštěny nečištěné OV naředěné srážkovými vodami (zejména s obsahem PAL). S ohledem na očekávanou kulminaci se předpokládá zaplavení retenční nádrže i možné vyplavování aktivního kalu.autor:
datum vydání:
4. června 2013


Diskuze k článku „Významné průmyslové podniky v zasažených oblastech - aktuální stav ze šetření inspektorů ČIŽP“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!