Naše projekty:   magazín Bejvávalo.cz   —   Obchod.Bejvávalo.cz   —   originální samolepky na stěnu Pieris.cz   —   efektní sdílení PDF souborů DraGIF.cz

Pomozte zmapovat hnízdiště chřástala polního

autor: Jan Stehlík
Tajemný pták s velmi pronikavým převážně nočním voláním. Tak by se dal v jedné jednoduché větě charakterizovat jeden z nejvíce ohrožených ptáků Evropy – chřástal polní (Crex crex).

Časné velkoplošné kosení luk, intenzivní pastva či nevhodný způsob sečení trav od kraje do středu. To jsou jedny z hlavních příčin, proč se početnost kdysi hojného obyvatele travních porostů chřástala polního během druhé poloviny 20. století na našem území snížila na pouhých 200-400 volajících samců na konci 80. let. K nárůstu početnosti došlo až po přibývání ploch nechaných ladem a zatravňováním v podhorských a horských oblastech, a to na 1500-1700 volajících samců v letech 2001-2003.

Stavy chřástalů však dramaticky klesaly i ve většině dalších zemí Evropy, v rámci účinnější ochrany druhu tak bylo v mnoha zemích Evropské unie zavedeno speciální agroenvironmentální opatření, které na vybraných lokalitách chřástalům umožňuje úspěšně hnízdění. Pokud jste chřástala polního zaslechli, můžete tak přispět k lepšímu zmapování jeho výskytu i vy, a to vložením pozorování do online databáze České společnosti ornitologické http://birds.cz. Do mapy pak zadáte co nejpřesnější pozici volajícího samce a do poznámky můžete uvést, zda se jedná o pravidelné hnízdiště. Velmi užitečné jsou přitom nejen informace o volajících samcích z letošního roku, ale také o tradičně obsazovaných hnízdištích. O volajících samcích můžete informovat také přímo zemědělského koordinátora ČSO Václava Zámečníka na emailové adrese zamecnik@birdlife.cz.

Základní vymezení půdních bloků proběhlo již před více než 10 lety, je proto žádoucí na vybraných blocích porovnat starší informace s aktuálními a zpřesnit tak výběr vhodných půdních bloků. K tomu je právě zapotřebí získat co nejvíce informací o hnízdištích. Získaná data pak bude možné využít od roku 2015 v novém programovém období Programu rozvoje venkova, který je součástí již výše zmíněné AEO a jehož jedno opatření je právě titul na ochranu hnízdišť chřástala. Ten však vedle cílového druhu podporuje i celou řadu jiných druhů živočichů i rostlin, kterým posun seče až na polovinu srpna vyhovuje.

A jak lze chřástala na hnízdišti zaznamenat? Vzhledem k jeho skrytému způsobu života je to ve většině případů možné pouze na základě charakteristického hlasu, kterým se samec ozývá hlavně v noci od první poloviny května do poloviny července. Většinou se přitom zdržuje velmi dobře skrytý v husté vegetaci a pozorovat ho lze jen zcela výjimečně. Hlas používá na obhajování teritorií i přilákání samice; pokud je úspěšný, na hnízdišti setrvává pouze několik dní, během nichž se v noci prakticky neozývá, a poté, co samice začne snášet vajíčka, ji opouští a zkouší se spářit s další. To může být prakticky na stejné lokalitě, stejně jako na místě vzdáleném několik desítek kilometrů.

Hlas chřástala polního si můžete poslechnout zde: www.xeno-canto.org

Zdroj: www.cso.cz

autor:
Jan Stehlík

datum vydání:
12. června 2013


 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Nabízíme Vám také možnost zveřejnění reklamního článku, kterým můžete oslovit tisíce našich čtenářů.


Nákupem na Pieris.cz
podpoříte chod našeho serveru
Další publikování a šíření obsahu serveru Příroda.cz je bez souhlasu provozovatele zakázáno.
Pokud chcete nějaký obsah převzít tak nás prosím kontaktujte.

© 2004 - 2022 PŘÍRODA.cz
ISSN 1801-2787

Magazín PŘÍRODA.cz je soukromý projekt, provozováný už od svého začátku v roce 2004 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.