Oteplování planety může mít vliv na měnící se výšku tónů a velikost kvákajících žab

autor: Mgr. Jana Hájková
Toto zjištění stanovili vědci po výzkumu hlasových záznamů žab z rodu Eleutherodactylus coqui žijících na Karibských ostrovech. Usoudili, že příčinou je oteplování Země a bohužel to může mít negativní dopady na tamější žabí populace.


Se zvýšením teploty přichází zmenšení

Američtí vědci z univerzity v Kalifornii provedli studii týkající se zvukových nahrávek kvákání žab, které byly pořízeny v období let 1983 a 2006. Záznamy byly pořízeny v nadmořských výškách mezi 30 a 1 000 metrů. (zdroj: 1) Je známo, že menší tělo je typickou fyziologickou reakcí na dlouhotrvající zvyšování teploty. Velikost žab je tedy v jednotlivých nadmořských výškách rozdílná. Ve vyšších polohách jsou žabáci větší a naopak se snižující se nadmořskou výškou a tím zvyšující se teplotou se velikost jejich těla redukuje.

Mění se i mezidruhová komunikace

Samčí zástupci menších žab žijících v nižších nadmořských výškách produkují zřetelně kratší, výraznější zvuky, které následují rychlejí za sebou. Naopak s rostoucí nadmořskou výškou a klesající teplotou se jejich kvákání stává temnějším a méně pronikavějším, také jsou jednotlivá kváknutí delší a pomalejší.

Při výzkumu byla sledována i změna teploty ve vymezeném cirka 23-letém období na ostrově Portoriko v Karibiku. Průměrná teplota stoupla za tuto dobu o přibližně 0,37 stupňů Celsia. (zdroj: 1)

A jelikož má teplota v dalších obdobích i nadále stoupat, pak mohou tyto změny způsobit výrazné negativní dopady na populaci zdejších žab. Právě ony jsou totiž základní součástí potravního řetězce na tomto ostrově. Tím, že by se žáby ještě dále zmenšovaly by došlo k úbytku základní potravní biomasy. Navíc se vědci domnívají, že by veškeré tyto změny mohly mít negativní vliv na úspěšnost páření a zachování rodu. Oteplování by tak ohrožovalo přímo existenci žab druhu Eleutherodactylus coqui a následně i ostatní fauny na ostrově.

Žáby druhu Eleutherodactylus coqui

Tyto žáby jsou typickým symbolem ostrovního státu Portoriko v Karibském moři. Ze své původní domoviny se dnes rozšířili i do jiných oblastí centrální Ameriky. Známy jsou především pro svoje hlasité zvuky, které vydávají pouze v noci. Kvákají jen samečci žab tohoto rodu. Stejně tak jako u všech žab, není ani tělo těchto vybaveno termoregulačním mechanismem, který by zajišťoval jejich případné ochlazování. Jejich vnitřní teplota se řídí pouze podle teploty okolního prostředí.

Je tedy na místě položit si otázku, jestli jsou takovéto dopady globální nebo jestli se týkají pouze žab výše zmíněného druhu. Jaké by asi mohly být dopady na naši faunu a flóru, pokud by výsledky tohoto výzkumu platili všeobecně?

Zdroje informací:
1) www.spiegel.de
2) www.wikipedia.comautor:
datum vydání:
12. září 2014


Diskuze k článku „Oteplování planety může mít vliv na měnící se výšku tónů a velikost kvákajících žab“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!