Česká republika může mít jeden z nejmodernějších zákonů na podporu obnovitelných zdrojů

autor: Ministerstvo životního prostředí
V těchto dnech rozhoduje Poslanecká sněmovna o osudu návrhu zákona na podporu výroby elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojů energie [OZE]. Zákon má vysokou šanci na schválení

podporuje jej Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Energetický regulační úřad [ERÚ], nevládní ekologické organizace a asociace obnovitelných zdrojů [1]. Jeho hlavním cílem je vytvořit stabilní a atraktivní prostředí pro vyvážený rozvoj obnovitelných zdrojů energie v České republice.

Zákon využívá evropských zkušeností a předvídá pravděpodobný budoucí vývoj přístupu k obnovitelným zdrojům v Evropské komisi. Kombinuje osvědčený systém pevných výkupních cen (například ČR doposud, Německo, Rakousko, Francie), ve kterém je provozovatel distribuční soustavy povinen vykoupit veškerou vyrobenou zelenou elektřinu, s tržním systémem zelených bonusů (Španělsko). Výrobce zelené elektřiny si bude moci zvolit podpůrný systém, který mu vyhovuje Právě kombinace obou možností přinese snížení ekonomických nákladů celého systému.

Zákon přichází i se schématem podpory výroby tepla. Stavebník nové stavby, která je financována z více než padesáti procent z veřejných rozpočtů, bude mít povinnost zajistit alespoň 20 % tepla z obnovitelných zdrojů (solární kolektory, geotermální čerpadlo, kotel na biomasu). MŽP podporuje aktivity těch členských zemí Evropské unie, které prosazují legislativu na podporu využití tepla z obnovitelných zdrojů.

Zákon také určuje nižší ceny pro spoluspalování biomasy s fosilními palivy než pro její čisté využívání. Tímto opatřením se řídil ERÚ už při tvorbě nových cen pro tento rok. ČEZ proto ohlásil záměr omezit spoluspalování ve svých zařízeních na polovinu [2].

Zvýšené výkupní ceny zelené elektřiny jsou principem všech podpůrných modelů podle příslušné evropské směrnice [3] a kompenzují zvýhodňování elektřiny z konvenčních zdrojů. Do jejích cen se totiž nepromítají škody na životním prostředí a zdravotním stavu lidí. Provozovatelé regionálních distribučních soustav budou mít právo i nadále rozpočítávat vícenáklady na elektřinu z obnovitelných zdrojů do konečných cen elektřiny pro všechny spotřebitele. V roce 2004 ale činil podíl OZE na konečné průměrné ceně elektřiny pro spotřebitele zanedbatelných 0,7 % ceny. Podpora obnovitelných zdrojů energie nevyvolá žádné nároky na státní rozpočet. Zákon usnadní rozvoj instalací nejmodernějších technologií obnovitelných zdrojů energie a investice z domácích i zahraničních zdrojů Současně není třeba se obávat přehnaného rozvoje některého z typů obnovitelných zdrojů – přírodní podmínky a regulace výstavby především z důvodů ochrany přírody a krajiny takový vývoj neumožní.

Jediným potenciálním ohrožením zákona je několik pozměňovacích návrhů, které bude zítra projednávat Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny. Cílem některých z nich totiž není zákon vylepšit, ale učinit nepoužitelným. Poslanec Vojíř například navrhuje zrušit dva základní principy návrhu - metodu, kterou ERÚ stanoví výkupní ceny tak, aby zajistil patnáctiletou průměrnou návratnost investic a současně i stabilitu patnáctileté pevné výkupní ceny pro výrobce. Poslanec Urban navrhuje omezit podporu větrných elektráren jen na ty málo výkonné (do výkonu 0,5 MW). Současné větrné elektrárny mají přitom zhruba čtyřnásobný výkon.

Poznámky:
[1] Asociace obnovitelných zdrojů energie, předseda Ing. Motlík, mob.603 515 635
Česká společnost pro větrnou energetiku. předseda P. Pávek, mob. 604 101 333
CZ Biom, Ing. Šafařík, mob. 603 521 163
Hnutí Duha, P. Holub, mob. 604 177 711
Sdružení Calla, E. Sequens, mob. 602 282 399

[2] Z původních čtyř elektráren (Hodonín, Poříčí, Tisová a Ledvice) pouze na Hodonín a Poříčí.

[3] 77/2001/EC
autor:
Ministerstvo životního prostředí
email: info@mzp.cz

datum vydání:
26. ledna 2005


Diskuze k článku „Česká republika může mít jeden z nejmodernějších zákonů na podporu obnovitelných zdrojů“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!

Další publikování a šíření obsahu serveru Příroda.cz je bez souhlasu provozovatele zakázáno.
Pokud chcete nějaký obsah převzít tak nás prosím kontaktujte.

© 2004 - 2022 PŘÍRODA.cz
ISSN 1801-2787

Magazín PŘÍRODA.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2004 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.