V Drážďanech se bude jednat o ochraně Labe

autor: Ministerstvo životního prostředí
Ve čtvrtek 3. března 2005 proběhne v Drážďanech mezinárodní setkání ministrů životního prostředí států ležících v povodí Labe.

Za českou stranu se schůzky zúčastní náměstek ministra životního prostředí Ladislav Miko. Dalšími účastníky setkání budou ministři životního prostředí Spolkové republiky Německo, Polska, Rakouska, zástupce Evropské unie, ministryně životního prostředí Saska-Anhaltska a další zástupci německých spolkových zemí, prezident a vedoucí delegací Mezinárodní komise pro ochranu Labe.

Na tomto setkání se má schválit 'Zpráva 2005 pro mezinárodní oblast povodí Labe', vypracovaná v souladu s požadavky Rámcové směrnice EU pro vodní politiku. Zpráva se pak stane součástí plnění příslušných národních závazků v oblasti ochrany vod v rámci EU (Obdobná zpráva pro povodí Dunaje byla schválena za účasti odpovědných ministrů v prosinci 2004 ve Vídni, zpráva pro povodí Odry je připravována).

V rámci programu budou představeny hlavní výsledky analýzy charakteristik povrchových a podzemních vod, vyhodnocení důsledků lidské činnosti, ekonomická analýza užívání vody a postup při implementaci Rámcové směrnice EU pro vodní politiku v povodí Labe.

Na to pak naváže diskuse zúčastněných, která by se měla týkat hlavně problematiky vypracování společného plánu povodí pro mezinárodní oblast povodí Labe a povodňové ochrany v souvislosti s implementací Rámcové směrnice EU o vodní politice a oblastí významných pro další rozvoj vodní politiky na evropské úrovni. Na závěr setkání ministrů se bude konat tisková konference.

V návaznosti na tuto akci se ve dnech 3. - 4. března 2005 uskuteční v Drážďanech seminář pro širší odbornou veřejnost.

Náměstek Miko se ve čtvrtek 3. března dále setká v Drážďanech na bilaterálním jednání se spolkovým ministrem životního prostředí Jürgenem Trittinem. Budou spolu jednat především o otázkách vodní dopravy.

Další informace:
Rámcová směrnice EU pro vodní politikuautor:
datum vydání:
3. března 2005


Diskuze k článku „V Drážďanech se bude jednat o ochraně Labe“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!