Za ochranu vodopádů a zásadovost vyhazov z práce

autor: David Mareš
V Praze dne 24.3.2005 - Dne 16.2.2005 odvolal ředitel Správy ochrany přírody PhDr. Petr Dolejský z funkce vedoucího Správy CHKO Český kras Mgr. Michaela Pondělíčka. Jako důvod uvedl nevyhovující dlouhodobé hodnocení práce Správy CHKO Český kras, aniž však jakkoli upřesnil, čeho se toto hodnocení týkalo a čím bylo nevyhovující.

Proto se sdružení Mallorn dne 18.2.2005 obrátilo otevřeným dopisem na ministra životního prostředí RNDr. Libora Ambrozka se žádostí o přezkoumání postupu pana ředitele Dolejského. Do dnešního dne jsme na tento otevřený dopis neobdrželi odpověď.

Dne 16.2.2005 se na ředitele Dolejského obrátil i kolektiv zaměstnanců Správy CHKO Český kras se žádostí o vysvětlení důvodů odvolání svého vedoucího. V dopise, který podepsali všichni pracovníci, je uvedeno, že kolektiv pracovníků stojí plně za prací pana Pondělíčka a s jeho odvoláním nesouhlasí. Pracovníci požádali ředitele o vysvětlení důvodů odvolání. Jak uvedl na náš dotaz zoolog Správy CHKO Český kras Mgr. Pavel Špryňar, ředitel Dolejský, který za celou dobu svého působení Správu CHKO Český kras v Karlštejně ani jednou nenavštívil, pracovníkům této správy také dodnes neodpověděl.

Jak se ukazuje, nebyla důvodem odvolání špatná práce vedoucího Správy CHKO Český kras, ani špatná práce kolektivu pracovníků, ale zásadovost pana Pondělíčka, který odmítl ustoupit nezákonným tlakům vyvíjeným na Správu CHKO. Jde zejména o záměr výstavby devadesáti domků na hranici CHKO Český kras, takzvaného "Obytného parku Bubovice". S územním plánem na tuto výstavbu Správa CHKO vyslovila opakovaně písemný nesouhlas. Protože územní plán musí akceptovat stanoviska orgánů státní správy, je tento územní plán nezákonný. Naše stížnost na nezákonnost uvedeného územního plánu leží bezvýsledně již přes rok a půl na Krajském úřadě, patrně proto, že jej přezkoumává úřednice, která ho dříve na Okresním úřadě Beroun schvalovala. Nyní již dochází v lokalitě i k pokládání inženýrských sítí pro zástavbu.

Realizace záměru by znamenala zničení známých Bubovických vodopádů v centrální části Národní přírodní rezervace Karlštejn, která obdržela jako jedna ze tří rezervací v ČR Diplom Rady Evropy. Usazování vápencového pěnovce tvořícího vodopády je totiž vázáno na vyrovnanou koncentraci rozpuštěného vápence a vody svedené z plánované zástavby by tento režim narušily.

Správa CHKO spolu s naším sdružením se těmto záměrům postavila a výsledkem je odvolání vedoucího správy CHKO Český kras, Mgr. Michaela Pondělíčka. Roli hrály možná i další ekonomické zájmy některých obcí, podnikatelů a ředitelství Správy ochrany přírody v této atraktivní přípražské CHKO, nikoli však špatná práce pana Pondělíčka či Správy CHKO.

Důrazně protestujeme proti persekuci pana Pondělíčka a Správy CHKO Český kras pro ekonomické a lobistické zájmy a žádáme o přešetření postupu ředitelství Správy ochrany přírody.

Příloha:
Text otevřeného dopisu sdružení Mallorn ze dne 18.2.2005
Text dopisu pracovníků Správy CHKO Český kras ze dne 16.2.2005autor:
David Mareš
email: mallorn@mallorn.cz
místopředseda sdružení Mallorn

datum vydání:
25. března 2005


Diskuze k článku „Za ochranu vodopádů a zásadovost vyhazov z práce“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!