Vydejte se s námi 'Za Naturou na túru'

autor: Regionální enviromentální centrum
Regionální environmentální centrum dnes představilo výukový program pro druhý stupeň základních škol nazvaný 'Za Naturou na túru'. Program je založen na exkurzích do území chráněných v soustavě Natura 2000. K tomuto účelu bylo po celé České republice vybráno 23 lokalit. Každé z těchto míst představí návštěvníkům naše nejvzácnější přírodní klenoty.

Všech 23 území reprezentuje typická přírodní prostředí, se kterými se můžeme v naší republice setkat a která jsou významná z hlediska Evropské unie. Najdeme zde lokality vysokohorské, lesní, říční nebo luční a stepní.

Ochrana přírody není jen věcí odborníků. Do budoucna má šanci, jen když jí porozumí co nejširší publikum, když každý z nás bude při uvažování o svých aktivitách brát v úvahu, jak tím může přírodu ovlivnit. K tomu je ale zapotřebí přírodu "potkat", znát ji z osobní zkušenosti, pocítit ji nejenom na vlastní oči, ale celostně, všemi smysly. Zážitek, konkrétní příběh či zkušenost jsou právě tím, co zůstává v paměti člověka fixováno nejdéle," komentuje program Ladislav Miko, dosavadní náměstek ministra životního prostředí.

Exkurze zajišťují odborně proškolení pracovníci středisek ekologické výchovy a jiných organizací, které mají zkušenosti s ekologickou výchovou a prací s veřejností. Nejrůznější témata z oblasti biologie a ekologie jsou v rámci jednotlivých exkurzí pojata rozlišně a vždy reflektují přírodní podmínky a charakter území. Důraz je kladen především na to, aby každá exkurze měla svůj hlavní tématický prvek, který se prolíná jako červená nit celou exkurzí. Informace získané během exkurzí žáci využijí i v rámci jiných výukových předmětů, například zeměpisu, dějepisu, občanské nauky, výtvarné výchovy aj.

Součástí výukového programu "Za Naturou na túru" je stejnojmenná publikace, která je určena především učitelům. Jejím úkolem je představit ty exkurze, které je možné v rámci programu navštívit a dále pak seznámit se všemi druhy rostlin, živočichů a přírodních stanovišť, které jsou v soustavě Natura 2000 chráněny.

Výukový program "Za Naturou na túru" je jedním z výstupů projektu "Natura 2000 " lidé přírodě, příroda lidem", který financuje Evropská komise, DG Environment. Projekt má za cíl zvyšování povědomí o soustavě Natura 2000 a to prostřednictvím informační kampaně cílené na vlastníky a uživatele pozemků spadajících do soustavy Natura 2000, značení produktů pocházejících z území soustavy Natura 2000 a výše prezentované ekologické výchovy. Projekt byl vybrán Evropskou komisí díky své komplexnosti a systémovosti, s jakou se snaží zajistit informovanost a zapojení obyvatel do problematiky ochrany přírody.

Partnery projektu jsou Ministerstvo životního prostředí, Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky. Projekt podporuje Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy, Správa ochrany přírody a Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina.

Pro více informací kontaktujte:
Regionální environmentální centrum Česká republika (REC ČR)

Adresa: Senovážná 2, 110 00 Praha 1
tel. / fax: +420 224 222 843

webové adresy:
ekovychova.natura2000.cz
www.reccr.cz

Kontaktní osoby:
Tomáš Kažmierski - tel:606102818
Erika Smrtová - tel:775284094

Informace o soustavě Natura 2000
autor:
Regionální enviromentální centrum

datum vydání:
8. dubna 2005


Diskuze k článku „Vydejte se s námi 'Za Naturou na túru'“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!


Nákupem na Pieris.cz
podpoříte chod našeho serveru
Další publikování a šíření obsahu serveru Příroda.cz je bez souhlasu provozovatele zakázáno.
Pokud chcete nějaký obsah převzít tak nás prosím kontaktujte.

© 2004 - 2022 PŘÍRODA.cz
ISSN 1801-2787

Magazín PŘÍRODA.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2004 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.