Pilotní evropské a 8. české GLOBE Games

autor: Alena Rulfová
Letošní GLOBE Games se odehrávaly ve dnech 6. - 8. května v České Třebové. Hlavním organizátorem her bylo ve spolupráci se Sdružením TEREZA pověřeno gymnázium Česká Třebová

V gymnáziu Česká Třebová byli také ubytováni čeští účastníci 8. českých GLOBE Games. Zahraniční účastníci byli ubytováni na blízkém internátě školy, kde jsme se také všichni stravovali. Ze zahraničních zemí se letošních květnových GLOBE Games účastnilo mimo jiné Norsko, Švýcarsko, Dánsko, Kypr, Libanon, Bahrajn, a další. Ze zahraničních hostů se zde objevil sympatický Gary Randolph z GLOBE centra v Coloradu v USA, o kterém ještě bude zmínka, z Dánska přijeli 2 zástupci ministerstva školství, dále 2 koordinátoři Programu GLOBE ze Švýcarska, z Kypru koordinátor GLOBE Andreas Michaelides, o němž se rovněž ještě zmíním, a také ing. Jana Ledvinová ředitelka evropského GLOBE. Z českých významných osobností přijali pozvání k účasti zástupce MŠMT ing. Jaroslav Froulík, Doc. RNDr. Jana Albrechtová z vědecké rady GLOBE, Petr Babouček výkonný ředitel Terezy, Dana Votápková členka Sdružení Tereza, a zároveň koordinátorka mezinárodního projektu GLOBE, Jana Popovičová rovněž ze Sdružení Tereza, manažerka fundraisingu, Věra Málátková z ČSOP Česká Třebová, a zároveň majitelka Záchranné stanice pro volně žijící zvířata, a mnozí další.

Tentokrát jsem na GLOBE Games přijela jako novinářka GG novin těchto her, a mým úkolem bylo udělat rozhovory s některými významnými osobnostmi, které přijeli na GG z Čech i ze zahraničí. Tyto rozhovory se bohužel pro rozsáhlost do pouze 8stránkových GG novin nedostaly, tudíž je zveřejňuji takto. Domnívám se, že rozhodně stojí za přečtení a k zamyšlení:

Existují pouze dvě cesty životem
(rozhovor s koordinátorem Programu GLOBE v Kypru)

Jaký je Váš názor na GLOBE Games?
Je to hezká myšlenka. Lidé mohou cestovat do jiných zemí, a poznávat nové lidi. Mohou poznat ne pouze jiné GLOBE Games, ale jiné země, jiný život v těchto zemích. To je důležité.

Jak Vy sám chráníte přírodu?
Myslím si, že není možné přírodu chránit. Lidé nemohou přírodu chránit, mohou se pouze pokusit pomoci s ochranou přírody. Existují pouze dvě různé cesty: Můžeš přírodu ničit, nebo se můžeš pokusit ji chránit.

Mohu se zeptat, co to je tady na stole (ukazuji na několik zalaminovaných papírů s obrázky smrků)?
Tohle? Měli jsme přednášku, a mluvili jsme o nemocných smrcích. Tady můžeš vidět, zničené smrky v procentech od 10 do 75%. Tento smrk je z deseti procent nemocný a tento je na tom nejhůře. Nemá skoro žádné jehličí, a když tak slabé, slehlé a nízké. Tady zas můžeš vidět větev napadenou mšicemi. Na přednášce jsme probírali nemoci smrků, a oni mi překládali, co je pod každým obrázkem napsáno.

Zajímáte se o nemoci smrků?
Ano, zajímám. Mám totiž dům v horách a chtěl bych pomáhat místním smrkům. Chystám se absolvovat kurs na toto téma.

Sympatický Gary
Gary Randolph, z GLOBE centra v Coloradu, působil tři roky jako dobrovolník Amerických mírových sborů, pomáhal se začátky GLOBE u nás, a nyní má na starosti státy střední a východní Evropy, kterým pomáhá nejen s ekologickými problémy. Díky svému pobytu u nás ovládá částečně český jazyk,klidně si s ním můžete česky popovídat.

Rozhovor, který jsem s Garym vedla, nebyl plánovaný jako rozhovor do novin. Zajímaly mě jeho názory na určité věci. Gary patří mezi velice komunikativní lidi, a rozhovor s ním začal právě díky jeho počáteční iniciativě popovídat si s účastníky GG.

Gary: Ahoj (úsměv).
My (já a někteří další z početné skupiny novinářů): Ahoj. (rovněž úsměv)
Gary: Jak se mate?
My: Dobrý (sborem). A co Vy?
Gary: Dobrý. (směje se a sedá si k našemu stolu)
Gary: Co to máš na hlavě? (ukazuje na korálek vpletený do copánku)
Já: Ozdobu. (směji se)
Já: Jste poprvé na GG? Můžete mluvit anglicky.
Od této chvíle probíhal rozhovor v angličtině.
Gary: Dobře. Na GG ne, ale na GG v České republice ano.
Já: A co si o nich myslíte?
Gary: Je to pěkné. Spojují lidi.
Já: Co si myslíte o českých lidech?
Gary: Češi jsou fajn. Máte nádherné holky a dobré pivo.
Já: Nepřipadá Vám, že je tu docela nepořádek, co se týče odpadků?
Gary: Je to podobné jako ve většině ostatních zemí. V určité části Ameriky je vyhazování odpadků na zem protizákonné.
Já: Vážně? To je dobře. A na ostatních místech v Americe?
Gary: Zatím ne, ale plánují to, snaží se.
Já: Jaký je Váš názor na třídění odpadů?
Gary: Myslím si, že třídit odpad je velice důležité. Je jednoduché třídit odpad. Všude máš speciální kontejnery na plast, sklo a tak, a oni ti říkají, jak to máš dělat. Plast dej do nádoby na plast, papír do nádoby na papír, sklo do skla... Je to jednoduché.
Já: Co si myslíte o systému třídění odpadu v ČR?
Gary: Nevím. Jsem tu jen krátce. Ale ty mi můžeš říct, jaký je.
Já: Není dobrý. Lidé v něj nevěří, neznají ho. (Gary se tváří smutně a zároveň chápavě) Největší chyba je, že v ČR není dobrý informační systém ohledně tohoto. Aspoň si to myslím. Doma, když řeknu, že je dobré třídit odpady, že systém třídění funguje, nevěří mi, a stejně netřídí. Vy třídíte odpad?
Gary: Ano třídím.
Já: Omluvte mě, ale musíme pracovat.
Gary: OK (zvedá se k odchodu).
Já: Mějte se hezky. (Gary s úsměvem odchází)

Všichni lidé, kteří se jakkoliv podíleli na letošních GLOBE Games, tak činili se stejným cílem: Sblížit lidi, národy, a pomoci Zemi. Na první pohled nikoho z nich od ostatních lidí nerozeznáte. Zkuste však s nimi promluvit. Zeptejte se, co je hlavní náplní jejich života. Dozvíte se, že milují přírodu více než cokoliv jiného, že netouží ani tak po hmotných věcech, jako po poznání větší hloubky života. Samozřejmě vám neodpoví těmito slovy, ale smysl jejich slov se jistě od toho, co jsem právě napsala, příliš lišit nebude.

Vítězství rozhodně neznamená slávu, ale další "práci" a možnosti navíc.

Družstvo, které přijelo z naší školy (Schola humanitas - SOŠ pro ochranu a obnovu životního prostředí), nakonec ve své kategorii starších družstev zvítězilo. Jako cenu jsme si odnesli alkalické testy značky HACH. Už se moc a moc těšíme na měření.

Schola humanitas je ve svém zaměření majoritně na environmentální výchovu mladých lidí v České republice víceméně ojedinělá. Předměty jako ekologie, ochrana přírody, odpady, monitoring, krajinná tvorba, rekultivace a podobně se pohromadě na mnoha středních školách neobjevují. A když tak jistě tolik nezasahují do odborné hloubky věci. Dané předměty vyučující dokáží podat poutavě, často s názorným příběhem přímo z praxe.

Součástí školy je množství výměnných zahraničních pobytů zaměřených nejen na ekologii, avšak vždy se jí alespoň částečně dotýkají. V prvním ročníku čeká studenty výlet do Německa, ve druhém ročníku do Norska, ve třetím do Francie. Tyto týdenní "výlety" jsou brány jako povinná praxe. Mimo nich se mohou studenti dobrovolně účastnit mnoha mezinárodních programů, v rámci nichž se dostanou například do Belgie, Dánska, Německa, Švédska, Bahrajnu, Polska, Portugalska nebo třeba do Ameriky. V rámci České republiky studenti během čtyř let studia na škole absolvují povinně týdenní lyžařský kurz v prvním ročníku, navštíví na týden NP České Švýcarsko v ročníku druhém, vodácký kurz ve třetím ročníku studia, a rovněž si projdou týdenním kurzem vysokohorské turistiky ve Vysokých Tatrách jakožto maturitní ročník.

Přímo ve škole má své sídlo Centrum ekologické výchovy VIANA, které vzniklo v roce 1997. Zabývá se "zavedením" environmentální výchovy do mateřských, základních a středních škol hravou formou. Zároveň pořádá různé soutěže, zapůjčuje odbornou literaturu z oblasti ochrany ŽP v podobě info listů pro mateřské a základní školy, zajišťuje semináře, konzultace, a aktivně spolupracuje se studenty naší školy - tedy s námi. Zajišťuje samozřejmě také dobrovolný školní kroužek GLOBE.

V rámci letošních GG si každá škola měla již tradičně připravit PT prezentaci svého družstva, obsahující informace o měření v rámci GLOBE na dané škole, dále slavnostní pokřik, název a také prezentační plakát. V kroužku GLOBE měříme v současné době aktivně každý den v týdnu meteorologii (srážky, max., min., a okamžitou teplotu, druhy mraků a oblačné pokrytí), a každý čtvrtek hydrologii (teplotu, pH, konduktivitu, obsah nitrátů a nitritů, alkalitu).autor:
datum vydání:
11. května 2005


Diskuze k článku „Pilotní evropské a 8. české GLOBE Games“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!