Staroměstská radnice včera přivítala vítězné studenty

autor: Arnika – Centrum pro podporu občanů
Historická budova pražské Staroměstské radnice včera hostila šestici nejúspěšnějších studentských týmů, které se zúčastnily soutěže 'Odpad je surovina', pořádané sdružením Arnika.

Studentky a studenti pražských středních i základních škol v průběhu soutěže museli projít náročným testem vědomostí, absolvovali několik diskusí a přednášek (např. o ekologicky šetrném provozu úřadů, či programu ekoznačení), navštívili pražskou skládku komunálního odpadu, kompostárnu a spalovnu TKO v Malešicích, ale mají za sebou také řadu vlastní práce na téma ochrany životního prostředí a nakládání s odpady. V ostré konkurenci si nakonec nejlépe vedl tým Gymnázia Jana Palacha, který za odměnu stráví týden v Krkonošském národním parku.

O konečných výsledcích soutěže rozhodla porota v čele s radním Hlavního města Prahy pro životní prostředí Milošem Gregarem, v níž byli zastoupeni také Jitka Janovičová z Magistrátu hl.m. Prahy, Jakub Kašpar a Helena Knappová z MŽP, Adéla Princová a Jana Čermáková z CENIA a Milan Návoj a Marek Jedlička z Arniky.

Vítězný tým například sepsal reportáž o tom, jak se nevládní organizace a občané bránili proti výstavbě Malešické spalovny, vytvořil řadu výtvarných děl na téma recyklace odpadů, které byly vystaveny na Toulcově dvoře v průběhu oslav letošního Dne Země, úspěšně prosazuje třídění odpadu na své škole či vytvořil krátký a velmi kvalitně zpracovaný film o třídění odpadů, který dokonce studenti přihlásili do soutěže na Mezinárodní filmový festival Ekofilm 2005.

Na stříbrné pozici skončil tým Gymnázia Jana Nerudy, který například prosadil třídění odpadů ve své škole, změřil ekologickou stopu jedné ze tříd či provedl veřejnou anketu o třídění odpadů se 60 respondenty. Studenti rovněž vytvořili ze všech nejúspěšnější tiskovou zprávu, která měla ohlas v médiích - na jejím základě vyšel článek v Lidových novinách.

Třetí místo obsadili studenti Gymnázia Budějovická. Ti ve svém průzkumu oslovili zaměstnance tří významných firem s otázkou, jak se staví jejich zaměstnavatelé k třídění odpadů. Anketou na stejné téma rovněž oslovili 74 svých spolužáků. "Zajímavé bylo, že téměř 99 procent našich studentů ví, že v jejich okolí jsou sběrná místa na tříděný odpad, ale opravdu ho třídí jen 68 procent z nich," říká jeden z členů týmu Radek Doubrava.

Na čtvrtém místě skončil tým Střední technické školy Hlavního města Prahy, kteří zaujali mj. jak velkou aktivitou v průběhu celé soutěže, tak například zajímavými módními návrhy, vytvořenými právě z odpadů, které již prezentovali na několika módních přehlídkách.

Páté místo obsadilo Gymnázium Jižní Město, kteří rovněž natočili svůj film, ale také vytvořili speciální internetové stránky svého ekologického týmu.

Šestá nejlepší příčka patří hornopočernickému Gymnáziu Chodovická, kteří prosadili na své škole začátek třídění odpadů či chystají vnitroškolní kampaň pro třídění odpadů s využitím hesel jako "Kdo netřídí, není Čech! Třiď! Třiď! Třiď!", či "Kdo netřídí papír, vyroste z něj tapír!".

Poznámky:
Soutěž proběhla díky finanční podpoře a ve spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy a podílely se na ní rovněž Ministerstvo životního prostředí, CENIA - Česká informační agentura životního prostředí, Pražské služby, a.s. a Správa Krkonošského národního parku.

Další informace:
www.arnika.org
www.gjp1.cz
www.gjn.cz
www.gybu.cz
www.sts-radlicka.cz
www.gjm.cz
www.eko.unas.cz
www.gymnchod.czautor:
Arnika – Centrum pro podporu občanů
email: arnika@arnika.org

datum vydání:
23. června 2005


Diskuze k článku „Staroměstská radnice včera přivítala vítězné studenty“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!

Další publikování a šíření obsahu serveru Příroda.cz je bez souhlasu provozovatele zakázáno.
Pokud chcete nějaký obsah převzít tak nás prosím kontaktujte.

© 2004 - 2023 PŘÍRODA.cz
ISSN 1801-2787

Magazín PŘÍRODA.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2004 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.