Letošní září bude poprvé patřit ekologickým zemědělcům a biopotravinám

autor: Ministerstvo životního prostředí
Září 2005 se stane poprvé v historii Měsícem biopotravin a ekologického zemědělství. "Několik desítek akcí v průběhu celého měsíce září by mělo odstartovat tradici září jako měsíce, věnovaného propagaci ekologického zemědělství, ekofarmářů a jejich produktů - biopotravin," říká koordinátor akce Tomáš Václavík ze Svazu ekologických zemědělců PRO-BIO.

Akci, kterou pořádají sami ekologičtí farmáři a prodejci biopotravin, zaštítili společně ministr životního prostředí Libor Ambrozek a ministr zemědělství Petr Zgarba. Heslem celozářijové akce je slogan :Ochutnej ten rozdíl!"

Během celého září se mohou lidé těšit mimo jiné na ochutnávky potravin, či biojarmarky, biodožínky, spotřebitelské soutěže a podobně. Již dnes je v provozu internetová stránka měsíce biopotravin . Na ní je k dispozici kompletní seznam všech dosud známých akcí, které v rámci Měsíce biopotravin proběhnou, informace o ekologickém zemědělství i biopotravinách, adresy prodejen těchto potravin či ekofarem.

Ekologické zemědělství znamená i významný přínos pro životní prostředí. Ekologičtí farmáři nesmějí používat chemické prostředky ani jako hnojiva, ani jako ochranu rostlin před škůdci, chorobami či plevelem. Musí zachovávat přísnější standardy pro péči o chovaná zvířata než konvenční zemědělci. Ekologické zemědělství tak pomáhá chránit čistotu vody, rozmanitost živočišných i rostlinných druhů a šetrnými postupy přispívá k ochraně pestřejší kulturní krajiny.

Do výsledných výrobků - biopotravin - se nepřidávají umělé přídatné látky, nesmějí se používat geneticky modifikované organismy. Biopotraviny neobsahují zbytky pesticidů či umělých hnojiv.

Ekologické zemědělství je v celé Evropě velmi dynamickým oborem. Podle nejčerstvějších údajů evropského statistického úřadu Eurostat [2] se v zemích "staré" EU15 mezi roky 1998 a 2003 zvětšila rozloha ekologicky obdělávané zemědělské plochy o 21 %. V České republice došlo ovšem za stejnou dobu k nárůstu na téměř čtyřnásobek a dnes tvoří přes 6 % z celkové rozlohy zemědělské půdu u nás [3]. Celkový obrat s biopotravinami na českém trhu dosáhl v roce 2004 234 milionů Kč, což je 30% nárůst oproti roku 2003 a 56% od roku 2002. Každý Čech utratil v roce 2004 průměrně přibližně 23 Kč za biopotraviny. V roce 2004 existovalo u nás 836 ekologických farem a 116 výrobců biopotravin.

Další informace:
www.mesicbiopotravin.cz
www.pro-bio.cz
www.kez.cz
www.mze.cz
epp.eurostat.cec.eu.int
www.agronavigator.cz

Poznámky:
[1] Loga ke stažení najdete na www.env.cz v rubrice Tiskové zprávy či na www.mesicbiopotravin.cz.
[2] Viz zprávu Eurostatu, zveřejněnou 19. 7. 2005 na stránce epp.eurostat.cec.eu.int. Přímý odkaz rovněž z této tiskové zprávy na stránce MŽP
[3] Podle statistik KEZ, o.p.s. bylo v ČR v roce 1998 71 621 ha ekologicky obdělávané zemědělské půdy, v roce 2003 už 254 995 ha a v roce 263 299 ha. Téměř 90 % ploch v ekologickém režimu hospodaření u nás ovšem bohužel tvoří trvalé travní porosty (louky a pastviny) a pouze 7,9 % orná půda, sady a vinice.autor:
datum vydání:
4. srpna 2005


Diskuze k článku „Letošní září bude poprvé patřit ekologickým zemědělcům a biopotravinám“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!