Údaje z integrovaného registru znečišťování budou veřejně dostupné

autor: Ministerstvo životního prostředí
V letošním roce proběhlo první ohlašování údajů do integrovaného registru znečišťování životního prostředí (IRZ). Ministerstvo životního prostředí 1 je povinno každoročně do 30. září zveřejnit údaje, ohlášené do IRZ za předchozí rok, proto 30. září 2005 budou poprvé zpřístupněny údaje, ohlášené do IRZ za rok 2004.

Česká republika tímto plní své závazky v oblasti životního prostředí a řadí se tak k dalším environmentálně vyspělým zemím Evropy, které umožňují veřejnosti rozsáhlý přístup k informacím o znečištění životního prostředí.

Integrovaný registr znečišťování životního prostředí (integrovaný registr znečišťování) je databáze údajů o vybraných látkách a jejich emisích a přenosech. Ministerstvo životního prostředí zřizuje a spravuje integrovaný registr znečišťování jako veřejně přístupný informační systém. Veřejná dostupnost je zásadní vlastností IRZ, která výrazným způsobem ovlivňuje celou správu a provoz registru a odlišuje IRZ od doposud fungujících registrů. Rozšiřování a prezentace dat hrají klíčovou roli v celé koncepci IRZ.

Zveřejnění údajů z IRZ proběhne 30. 9. 2005 na internetu prostřednictvím webových stránek www.irz.cz. Provozovatelem stránek IRZ bude CENIA, česká informační agentura životního prostředí.

Další informace:
Integrovaný registr znečišťování
Zákon o integrované prevenci
Evropský registr emisí znečišťujících látek
CENIA, česká informační agentura životního prostředí

Kontakt pro podrobnější informace:
Ing. Bc. Jan Maršák - vedoucí oddělení IPPC, MŽP
Tel.: 267 122 974, e-mail: Jan_Marsak@env.cz

Poznámky:
1 § 26 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci)

2 MŽP ve spolupráci s CENIA zabezpečuje zveřejňování údajů ohlášených do IRZ podle § 26 odst. 1 Zákona č. 76/2002 Sb.o integrované prevenciautor:
datum vydání:
8. září 2005


Diskuze k článku „Údaje z integrovaného registru znečišťování budou veřejně dostupné“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!