Oficiálně potvrzeno: spalovny nesmí dovážet odpad

autor: Hnutí DUHA
Ministerstvo životního prostředí definitivně uzavřelo cestu dovozu odpadků ze zahraničí do českých spaloven, když v čerstvém, lednovém čísle svého věstníku oficiálně publikovalo výklad sporných bodů zákona o odpadech. Hnutí DUHA o vydání takového výkladu usilovalo od prosince 2002.

Současný zákon zakazuje dovoz odpadu ze zahraničí ke skládkování nebo spalování. Dovoluje však import, pokud je odpad určen k využití - například recyklaci. Spalovací společnosti toho zneužívají a označují svá zařízení za teplárny či elektrárny s tím, že odstraňování odpadků je vlastně jen vedlejší efekt [1]. To by jim umožnilo odpadky importovat.

Oficiální výklad zákona tento problém řeší. Určuje totiž kritéria, kdy je možné považovat zařízení za energetické využití:
- odpad musí do zařízení dodáván jako palivo - nikoli kvůli odstraňování, takže provozovatel spalovny za něj musí dodavateli platit;

- zařízení musí být schopno vyrábět teplo nebo elektřinu také z jiného paliva, pokud by odpady nebylo zásobeno.

Několik firem usilovalo o povolení k dovozu desetitisíců tun komunálního odpadu ze zahraničí do pražské a liberecké spalovny. Toxická škvára a popílek - 300 kilogramů z každé spálené tuny - by zůstala u nás. Musí se ukládat na speciálně zabezpečených skládkách.

MŽP už čtyři žádosti německých a rakouských společností zamítlo. Nyní Ambrozkův úřad ještě formálně rozhoduje, zda schválí požadavek na import 80 000 tun odpadků do spalovny v Praze-Malešicích [2]. Oficiální výklad zákona ale prakticky předurčuje zamítavé rozhodnutí.

Ivo Kropáček, odpadový expert Hnutí DUHA, řekl:
"Oficiální výklad zákona je první, klíčový krok k uzavření možnosti dovážet ze zahraničí odpady ke spálení v českých spalovnách. Teď je řada na krajských úřadech, aby spalovnám změnily povolení a přestaly je uznávat coby energetické využívání odpadů. Týká se to Libereckého, Pardubického a Jihočeského kraje a pražského magistrátu."

Kontakt:
Ivo Kropáček Hnutí DUHA telefon 604 348 765, 545 214 431

Poznámky:
[1] Všechny tři české spalovny komunálního odpadu se pokoušely prohlásit teplárnu či elektrárnu:

- Liberecká spalovna v roce 2004 požádala o povolení k provozu coby zařízení pro energetické využití odpadu (krajský úřad jej vydal a ministerstvo životního prostředí po přezkoumání změnilo na zařízení k odstraňování odpadu).

- Brněnská spalovna požádala o povolení coby zařízení k energetickému využití v květnu 2004 a dostala jej: zde k přezkoumání nedošlo. Klasifikace tedy platí a do Brna v zásadě lze dovážet odpadky k pálení, například z Rakouska.

- Spalovna komunálních odpadů v Praze - Malešicích dostala souhlas k provozu zařízení k energetickému využití od pražského magistrátu v prosinci 2004. Ani v tomto případě nedošlo k přezkoumání.

- Investor plánované spalovny v Opatovicích i krajský úřad příslušného - Pardubického - kraje již nyní označují projekt za zařízení pro energetické využívání odpadu.

[2] Podrobnosti v tiskové zprávě na www.hnutiduha.czautor:
datum vydání:
31. ledna 2006


Diskuze k článku „Oficiálně potvrzeno: spalovny nesmí dovážet odpad“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!