Tisíce pulců vzácné ropuchy zelené zachráněny!

autor: Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim
Několik tisíc pulců ohrožené ropuchy zelené se při opakované návštěvě jejího reprodukčního biotopu podařilo zachránit pracovníkům Stanice pro handicapované živočichy Českého svazu ochránců přírody ve Vlašimi.

Dospělé ropuchy si totiž k rozmnožování v letošním roce vybrali hluboký výkop na staveništi určeném pro bytovou výstavbu v Uhříněvsi, kde investorem stavebních prací je V INVEST CZ, a.s. Firma realizující výstavbu zdejších bytů v loňském roce zahájila na pozemku přípravné terénní práce, v rámci nichž bylo vyhloubeno několik příkopů, které se po zimě naplnily srážkovou vodou. Největší z nich v jarních měsících obsadilo několik jedinců ropuchy zelené a po svých námluvách zde nakladli svá vajíčka. Nemohli tušit, jaký je čeká osud. V těchto dnech již tyto příkopy měly být zpět zavezeny zeminou, bez ohledu na jejich obyvatele.

"Záchranný transfer byl proveden v hodině dvanácté", říká Ing. Zuzana Pokorná ze Stanice pro handicapované živočichy při ČSOP Vlašim, "pulci unikli jisté záhubě jen o fous." Na záchranném transferu pulců se vedle pracovníků ČSOP Vlašim také podíleli členové ČSOP Botič - Rokytka. Pulci byli převezeni do rybníku nacházejícím se v chráněném území Lítožnice u Dubče.

Ropucha zelená je druh žáby, který se často rozmnožuje v okolí lidských sídel v drobných nádržích s nejistou budoucností. Tato skutečnost ji ve srovnání s ostatními druhy činí zranitelnější. Ropuchy v areálu staveniště "Zahrady Uhříněves" měly v letošním roce štěstí. Avšak nebýt okamžitého a rychlého zásahu ochránců přírody, všichni tito velmi užiteční živočichové by byli ztraceni.

Nebuďte proto lhostejní ke svému okolí a pomozte životu okolo Vás. Zvířata si to zaslouží. V případě zjištění zvířete v ohrožení kontaktuje pohotovostní telefon záchranné Stanice ve Vlašimi 777 800 460. Pomoci zvířatům v nouzi můžete i formou dárcovské SMS ve tvaru DMS ZVIREVNOUZI VLASIM na číslo 87777.

Fotografie:Jiří Bohdal - www.naturfoto.czautor:
datum vydání:
30. května 2006


Diskuze k článku „Tisíce pulců vzácné ropuchy zelené zachráněny!“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!