Odpady na Radě EU: České republice se podařilo získat další spojence

autor: Ministerstvo životního prostředí
Na jednání Rady EU pro životní prostředí se České republice podařilo získat další spojence, kteří podpořili její výhrady k nové Tematické strategii pro předcházení vzniku odpadů a jejich recyklaci [1]. Ty by se měly promítnout do podoby nové rámcové směrnice o odpadech, o které nyní probíhá diskuse mezi členskými státy.

Pro návrh, který rozšiřuje uplatnění principů blízkosti a soběstačnosti, se dařilo získat podporu Dánska, Lucemburska, Švédska, Litvy, Lotyšska, Polska, Slovenska, Maďarska a přistupujícího Rumunska. Tyto principy se dosud používají pouze na odstraňování odpadů. Uvedené státy spolu s Českou republikou požadují, aby se toto hledisko uplatňovalo i pro využití směsného komunálního odpadu a na veškeré spalování odpadu ve spalovnách. To by umožnilo v případě potřeby zakázat dovoz odpadu ze zahraničí do spaloven či na skládky.

Česká republika navíc nesouhlasí s tím, aby spalovny komunálního odpadu byly pouze na základě jediného kritéria (energetické účinnosti) překlasifikovány ze zařízení k odstranění odpadu na zařízení k jeho využívání. To by mohlo vést k masivnímu dovozu odpadů ze zahraničí. Pro tuto výhradu se podařilo získat podporu Polska, Slovenska a Maďarska.

Poznámky:
[1] Delegaci ČR vedl náměstek ministra životního prostředí Tomáš Novotný. Podrobnosti o programu Rady viz tisková zpráva MŽP z 26.6.autor:
datum vydání:
30. června 2006


Diskuze k článku „Odpady na Radě EU: České republice se podařilo získat další spojence“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!