Miliarda stromů pro planetu Zemi - výzva pro každého, školáky i dospělé

autor: Ministerstvo životního prostředí
Organizace spojených národů (OSN) vyhlásila v listopadu minulého roku celosvětovou kampaň, jejímž cílem je především ochrana klimatu. Jednání a diskuse na toto téma probíhají na nejrůznějších úrovních.

Zapojit se může každý z nás - úsporami energie, volbou hromadné dopravy nebo jízdního kola před automobilem, výběrem českých výrobků a biopotravin, ale také právě osobní účastí na kampani OSN, nazvané "Miliarda stromů pro planetu Zemi" - jejím cílem je během roku 2007 vysadit na celém světě nejméně miliardu stromů. Stromy pohlcují skleníkový plyn oxid uhličitý, ale také pomohou zvládat následky klimatických změn - zvládat zvýšené srážky či naopak čelit delším obdobím sucha. K akci se dnes oficiálně přihlásili také ministr životního prostředí Martin Bursík a ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Dana Kuchtová. "Oslovíme základní a střední školy, aby se k akci připojily a například ke Dni Země ve svých obcích společně stromky vysazovaly," říká ministryně Kuchtová.

Koordinátorem akce je Program OSN na ochranu životního prostředí (UNEP). Podporuje ji také nositelka Nobelovy ceny za mír Wangari Maathai či monacký princ Albert II. V České republice se už k akci oficiálně připojila Nadace Partnerství, která již několik let úspěšně realizuje program Strom života. "Prostřednictvím nadačních příspěvků z programu Stromu života bude letos vysazeno na 10 tisíc stromů jak ve volné krajině, tak na veřejných prostranstvích obcí a měst. Velký důraz přitom klademe na zapojení místní veřejnosti, ať už jde o školy, občanská sdružení, obce či jednotlivce," řekl ředitel Nadace Partnerství Miroslav Kundrata. Pro všechny, kdo chtějí kampaň Miliarda Stromů pro Zemi podpořit, ale nemohou strom zasadit, nabízí Nadace Partnerství také možnost adoptovat si strom nebo přispět na výsadby dárcovskou SMS ve tvaru DMS STROM na číslo 8 7777

"Ochrana klimatu je největší globální výzva současného lidstva a něco udělat by nejenom měl, ale hlavně může, doslova úplně každý," připojuje se i místopředseda vlády a ministr životního prostředí Martin Bursík. Jak dodává, u nás, na rozdíl například od Amazonie, Malajsie či Afriky nemáme problém s úbytkem lesů. V Česku jich naopak dlouhodobě přibývá. Problém je ovšem stále v jejich druhové skladbě - u nás převládající smrky nejsou v našich nadmořských výškách přirozeným druhem a naopak v našich lesích chybí jedle a především listnáče, jako buky, duby, jilmy či habry. "Ubývá také městské zeleně a tady se může chopit díla opravdu každý - školy, obce i každý jednotlivec na svém pozemku. Proto kampaň OSN podporujeme," říká vicepremiér Bursík. Spolu s ministryní Kuchtovou se zúčastní také oslavy Dne Země v Jaroměři v sobotu 21. dubna – Jaroměř je první české město, které na výzvu OSN zareagovalo a k akci "Miliarda stromů pro planetu Zemi" se oficiálně přihlásilo.

Při výsadbě by měly jednoznačně dostat přednost naše domácí druhy před cizokrajnými a okrasnými dřevinami - právě to pomůže uchovat genové bohatství české přírody a navíc jsou takové stromy odolnější vůči zdejšímu podnebí.

Kampaň může mít i významný celosvětový dopad, zvláště v zemích, kde lesů rapidně ubývá. Může pomoci zmírnit tempo vymírání živočišných i rostlinných druhů, zlepšit dostupnost nezávadné pitné vody, omezit rozšiřování pouští i erozi půdy. "Masová celosvětová akce bude také signálem pro politickou reprezentaci: Už nechceme čekat a dívat se. Musíme jednat," říká Michal Broža z informačního centra OSN v Praze.

Do kampaně se může zapojit opravdu naprosto každý - jednotlivci i organizace, děti i dospělí. Přihlaste se, ať už budete sázet jeden nebo stovky stromů. Rozhodnete-li se ke kampani přidat, nezapomeňte připojit informace o sobě/své organizaci či škole a o počtu stromů, které chcete vysadit, na internetovou stránku (http://www.unep.org/billiontreecampaign), která proto vznikla. Tam můžete také sledovat, jak se celá kampaň vyvíjí, kolik stromů bude v průběhu roku v rámci kampaně vysazováno. Po registraci dostanete speciální certifikát. Výsadbou stromů ale projekt nekončí, každý účastník musí zajistit, že jím vysazené stromy přežijí a zdravě porostou. Informujte také Informační centrum OSN v Praze (viz http://www.osn.cz) - bude o vašich aktivitách informovat nejen českou, ale také mezinárodní veřejnost.

Ministerstvo životního prostředí zeleň v obcích podporuje i finančně pomocí svého Programu péče o urbanizované prostředí. Podpora směřuje i do rozptýlené zeleně v krajině v rámci Programu péče o krajinu.

Další informace:
Registrační formulář: http://www.unep.org/billiontreecampaign/pledges
Stránka kampaně: http://www.unep.org/billiontreecampaign
IC OSN v Praze: http://www.osn.cz
Program Strom života Nadace Partnerství: http://www.nadacepartnerstvi.cz
Město Jaroměř: http://www.jaromer-josefov.cz

Kontakty:
Jakub Kašpar, ředitel odboru vnějších vztahů MŽP, tel.: 267 122 040, 724 175 927, e-mail: Jakub_Kaspar@env.cz, http://www.env.cz

Michaela Taschnerová, ředitelka odboru vnějších vztahů a komunikace MŠMT, tel.: 257 193 768, 602 136 275, e-mail: michaela.taschnerova@msmt.cz, http://www.msmt.cz

Michal Broža, vedoucí IC OSN Praha, tel.: 257 199 831-2, e-mail: michal.broza@osn.cz, http://www.osn.cz

Jakub Rejlek, tiskový mluvčí Nadace Partnerství, tel.: 515 903 127, e-mail: jakub.rejlek@ecn.cz, http://www.nadacepartnerstvi.cz

Petr Filipec, vedoucí odboru životního prostředí Města Jaroměř, tel.: 602 176 614, e-mail: filipec@jaromer-josefov.cz, http://www.jaromer-josefov.czautor:
datum vydání:
9. února 2007


Diskuze k článku „Miliarda stromů pro planetu Zemi - výzva pro každého, školáky i dospělé“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!