Mezinárodní titul Ekoškola byl předán 21 školám z celé ČR

autor: Jitka krbcová
Dne 27. června 2007 proběhlo ve Valdštejnském paláci slavnostní předávání mezinárodních titulů Ekoškola (Eco-Schools), které pořádalo Sdružení TEREZA ve spolupráci se Senátem Parlamentu ČR.

Tento prestižní titul byl udělen školám, které na základě metodických pokynů naplnily kritéria vedoucí k ekologizaci provozu samotných budov školy za týmové spolupráce žáků, pedagogů a dalších zaměstnanců. Slavnostní vyhlášení probíhalo pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Ministerstva životního prostředí ČR a za účasti generálního partnera projektu Ekoškola, společnosti Provident Financial s.r.o., a dalších vzácných hostů (mj. také starostů obcí daných škol).

Slavnostní vyhlášení bylo pořádáno ve spolupráci se Senátem ČR - výborem pro vzdělávání, kulturu, vědu, lidská práva a petice.

Akci slavnostně zahájil PaedDr. Zdeněk Janalík - senátor, předseda podvýboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice a ředitel Sdružení TEREZA Petr Daniš. Po krátkém ohlédnutí za průběhem projektu Ekoškola ve školním roce 2006/2007 se slova ujal RNDr. Jindřich Kitzberger - náměstek ministryně MŠMT ČR, vedoucí skupiny všeobecného, odborného a dalšího vzdělávání a Mgr. Miroslav Novák - odbor EV, MŽP ČR, jejich řeč se týkala významu programu Ekoškola.

"Já si myslím, že program Ekoškola předběhl o několik let současnou školskou reformu. Cíle tohoto programu takřka na sto procent korespondují s cíli Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy," uvedl ve svém proslovu Jindřich Kitzberger

Poté se ujal slova radní hl. m. Prahy Mgr. Petr Štěpánek,Csc. Následovalo představení oceněných škol, které proběhlo formou slide-show. Všichni přítomní se tak mohli seznámit s aktivitami těchto Ekoškol.

"Jsme velmi rádi, že nám to "vyšlo". Cítíme to jako závazek a velkou motivaci pokračovat dále. Oceňujeme podrobnou a věcnou zprávu, ve které především vaše doporučení jsou poučná. Budou určitě pomáhat s projektem pohnout dále," reakce koordinátora projektu Jana W. Jongepiera, Purkyňovo gymnázium, Strážnice.

Po přestávce se slova ujala manažerka komunikace PhDr. Pavla Jedličková ze společnosti Provident Financial s.r.o., partnera programu Ekoškola. "Jedním z projektů, které jako firma podporujeme velmi rádi, je výchova k zodpovědnému přístupu k životnímu prostředí mezi nejmladší generací", uvedla Pavla Jedličková a zdůraznila, že právě v tomto přístupu se činnost Provident Financial prolíná s činností sdružení Tereza a programem Ekoškola. "Od roku 2002 funguje v naší společnosti tzv. systém ochrany životního prostředí. To znamená, že řídíme veškeré naše obchodní i společensky prospěšné aktivity tak, aby měly co nejmenší negativní dopad na životní prostředí. Takže používáme recyklovaný papír, třídíme odpad, nakupujeme ekologicky šetrné produkty a sázíme stromky v Jizerských horách", upřesnila Pavla Jedličková a jménem Provident Financial pogratulovala všem školám k získání titulu Ekoškola.

Akce vyvrcholila předáváním mezinárodních titulů, vlajek, ceritfikátů a darů 21 školám v ČR!

"Je to velká pocta nejen pro tuto školu, ale pro celé město, protože těchto titulů dosud bylo v naší republice uděleno pouze devatenáct, a na jihu Čech jde dokonce o první případ. Jsem rád, že nás Masarykova škola tak výborně reprezentuje," sdělil starosta Písku Miroslav Sládek.

Po skončení slavnostního předávání titulů Ekoškola se přítomní mohli zúčastnit prohlídky Valdštejnského paláce. Celá akce byla zakončena slavnostním průvodem s vlajkou Ekoškoly do Haštalské ulice, sídla Sdružení TEREZA, kde byl pro účastníky připraven raut.

Mezinárodní program Ekoškola koordinuje Sdružení TEREZA a je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a rozpočtem hl. města Prahy.
Partnerem programu je Provident Financial, s.r.o.
"Déle než tři roky je partnerem programu Ekoškola společnost Provident Financial, s.r.o., která v letošním roce podpořila program částkou 370 000 Kč. Tato podpora nám umožňuje zapojit více škol a poskytnout jim materiály a servis v podobě koordinace, konzultací a uspořádání vstupního semináře, realizaci auditů pro školy, účast na mezinárodním setkání Ekoškol z celého světa, ocenit školy, které získaly titul Ekoškola věcnými dárky a finančně podpořit několik akcí konkrétních škol," říká Martina Lafatová, koordinátorka projektu ze sdružení Tereza.

Poznámky:
1. Program Ekoškola je uceleným programem vyžadujícím spolupráci nejen uvnitř celé školy ale i školy s místní komunitou. Je to program vhodný pro základní a střední školy, které se snaží vychovávat děti v duchu udržitelného rozvoje. Jde o program dlouhodobý, který školám nabízí metodický postup, jak spolu se žáky pracovat na zlepšení životního prostředí ve škole a jejím okolí. Žáci, učitelé i další zaměstnanci školy by se v rámci programu měli podílet na činnostech vedoucích k šetrnému provozu školy. Do programu Ekoškola je zapojeno 20 000 škol z 38 zemí světa, v ČR je zapojeno 120 škol.

2. Program na mezinárodní úrovni koordinuje organizace FEE (Nadace pro environmentální vzdělávání). Koordinátorem programu pro ČR je Sdružení TEREZA ve spolupráci s krajskými koordinátory (Lipka Brno, Divizna Liberec, Dřípatka Pardubice)

3. Sdružení TEREZA pomáhá dětem a mládeži vytvářet zdravé prostředí pro život a stát se zodpovědnými a aktivními členy občanské společnosti. Vytváříme a koordinujeme školní ekologické projekty, výukové programy pro děti, akce pro veřejnost, semináře pro učitele.

Další informace:
www.terezanet.cz
www.eco-schools.org
www.mamesrdce.cz
autor:
Jitka krbcová
email: jitka.krbcova@terezanet.cz

datum vydání:
29. června 2007


Diskuze k článku „Mezinárodní titul Ekoškola byl předán 21 školám z celé ČR“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!


Nákupem na Bejvávalo.cz
podpoříte chod našeho serveru
Další publikování a šíření obsahu serveru Příroda.cz je bez souhlasu provozovatele zakázáno.
Pokud chcete nějaký obsah převzít tak nás prosím kontaktujte.

© 2004 - 2022 PŘÍRODA.cz
ISSN 1801-2787

Magazín PŘÍRODA.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2004 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.