Čína zatočila s exhalacemi oxidů síry, paradoxně tím výrazně oteplila Tichý oceán

autor: Lenka Kadlíková
To, co u nás probíhalo v 80tých a 90tých letech, odsíření průmyslu a dopravy, v Číně začalo zhruba od roku 2010. Exhalace oxidů síry v Číně klesly natolik, že výrazně klesl jejich „ochlazovací“ efekt. Oxidy síry nejsou oxidy uhlíku. Bacha na to.


Oxidy síry jako „ochlazovače“

Podle starších studií mohou aerosoly, drobné částečky vznikající právě z oxidů síry, působit jako ochlazovače planety, protože odráží teplo, které jde k zemi z vesmíru. Studie, která si dala za cíl zjistit, co přesně způsobilo vlny veder v tradičně chladnějším Tichém oceánu popsaná v Proceedings of the National Academy of Science to potvrdila. Zjistila, že za extrémní teploty paradoxně patrně může úspěšná snaha Číny o snížení exhalací oxidů síry.

Proč tedy odsiřujeme?

Nyní pomineme zdravotní důsledky zvýšeného obsahu aerosolů v atmosféře na lidský organismus a vydáme se do Krušných, Jizerských hor či Krkonoš v době před listopadovou revolucí a těsně po ní. Vidíme důsledky velmi kyselých dešťů způsobených právě zejména exhalacemi oxidů síry z elektráren a továren v pohraničí. Smrkové monokultury velmi rychle odumírají a z lesů se tak stávaly holiny.

Nyní po letech můžete vidět, co udělalo mezinárodní rozhodnutí snížit emise síry s těmito lokalitami. Naštěstí už tam tedy povětšinou nevyrůstají smrkové monokultury, ale smíšené lesy.

Jak známo, lesy patří k významným pomocníkům při adaptaci a zpomalení změn klimatu, takže to, co se udělalo u nás koncem minulého století a v Číně nyní, je dobrá cesta, která ovšem zdaleka ještě nekončí. Odsíření ukázalo na další velký problém a to je oxid uhličitý a další skleníkové plyny.

Oxid uhličitý a další skleníkové plyny jako „oteplovače“

Skleníkové proto, že způsobují stejný efekt, ke kterému dochází ve skleníku. Teplo je puštěno dovnitř, ale už nejde ven. Nadměrné množství těchto plynů v atmosféře tudíž, logicky, způsobuje oteplování planety. Od průmyslové revoluce je jejich nárůst tak markantní, že mezi naprostou většinou zainteresovaných vědců panuje shoda, že právě člověk má nemalý podíl na aktuální globální změně klimatu.

Jak je to v tom Tichém oceánu

Vlny veder v této oblasti měly za následek růst toxických řas, úhyn velkého množství ryb a migraci velryb. Situace byla připsána na vrub globální změně klimatu, ale vědci chtěli podrobnosti.

Už delší dobu se ví o tom, že dramatické snížení aerosolů, které se tvoří právě z exhalací oxidů síry, může vést k oteplení. Klimatologové v této studii vedle sebe postavili situaci, kdyby Čína neodsiřovala, a současné hodnoty. Různé klimatické modely, do kterých byly dosazena reálná data, ukázaly stejné vlny veder, jako byly ve skutečnosti. Modely s dosazenými nesnižujícími se hodnotami takové důsledky nevykazovaly. Modely také ukázaly proč tomu tak je.

Jak Čína dramaticky snížila své exhalace oxidů síry, dochází k tomu, že se zde odráží méně tepla zpět do vesmíru. To má za následek oteplení pobřežních oblastí Asii, které ovlivňuje proudění teplého a studeného vzduchu v oblasti. Právě díky tomuto ovlivnění proudění došlo k extrémním vlnám veder v Tichém oceánu.

Zdroje:
Česká televize
studie v Proceedings of the National Academy of Science
phys.orgtémata článku:
autor:
datum vydání:
10. května 2024


Diskuze k článku „Čína zatočila s exhalacemi oxidů síry, paradoxně tím výrazně oteplila Tichý oceán“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!