Nadějné vyhlídky střešních solárních panelů

článek je inzerce, nejde o odborný text
Fotovoltaika představuje atraktivní způsob, jak snižovat svou uhlíkovou stopu i závislost na veřejné elektrické síti. Pro koho jsou ale solární panely vhodné? Nabízíme vám výsledky zajímavé mezinárodní studie, dokazující velkou využitelnost a efektivitu střešní fotovoltaiky.

Střešní solární panely jsou až o 79 % levnější než v roce 2010. Díky těmto prudce klesajícím nákladům se střešní fotovoltaika stala pro domácnosti a podniky, které chtějí snížit svou závislost na elektrické síti a zároveň snížit svou uhlíkovou stopu, ještě atraktivnější.

Existuje však pro tuto technologii dostatek střešních ploch, aby bylo možné vyrábět cenově dostupnou nízkouhlíkovou energii pro všechny, kdo ji potřebují? Koneckonců, podobná řešení nepotřebují jen lidé, kteří mají vlastní domy a chtějí ušetřit. Přibližně 800 milionů lidí na celém světě vůbec nemá ani pořádný přístup k elektřině.

Zajímavá analýza ve vědeckém časopise Nature Communications představuje globální odhad, kolik střešních solárních panelů by bylo potřeba k výrobě dostatečného množství obnovitelné energie pro celý svět - a kde bychom je měli umístit.

Studie tohoto typu je dle autorů vůbec první, která poskytuje takto podrobnou mapu globálního potenciálu střešních solárních panelů, která zároveň komplexně hodnotí plochu střech a jejich pokrytí slunečním světlem v globálním měřítku s rozdíly dle měst napříč kontinenty.

Dle studie by stačilo pokrýt 50 % světových střech solárními panely k zajištění dostatku elektřiny pro pokrytí energetických potřeb na celém světě.


Metodika

Vědci navrhli program, který zahrnul data z více než 300 milionů budov a analyzoval 130 milionů km² půdy - téměř celou rozlohu planety. Na základě toho provedli odhad, kolik energie by se dalo vyrobit z 0,2 milionu km² střech na této ploše, což je plocha přibližně stejně velká jako Velká Británie.

Poté vypočítali potenciál výroby elektřiny z těchto střech na základě jejich umístění. Obecně platí, že u střech umístěných ve vyšších zeměpisných šířkách, například v severní Evropě nebo Kanadě, se může jejich výrobní potenciál v průběhu roku lišit až o 40 %, což je způsobeno velkými rozdíly ve slunečním svitu v zimě a v létě. Střechy v blízkosti rovníku se však obvykle ve výrobním potenciálu v průběhu ročních období liší pouze o cca 1 %, protože sluneční svit je zde mnohem stabilnější.

Tento fakt je důležitý, protože tyto velké rozdíly v potenciálu konkrétních kalendářních měsíců v roce mohou mít významný dopad na spolehlivost elektřiny ze slunečního záření v daném regionu. To znamená, že místa, kde je sluneční svit nepravidelnější, vyžadují opatření na skladování energie, což náklady na vyrobenou elektřinu prostřednictvím fotovoltaických elektráren zvyšuje


Vytipované oblasti

Výsledky poukázaly na tři potenciální oblasti pro výrobu solární energie na střechách: Asie, Evropa a Severní Amerika.

Z těchto zemí se jako nejlevnější pro instalaci panelů jeví Asie, kde lze v zemích jako Indie a Čína vyrobit jednu kilowatthodinu (kWh) elektřiny, za pouhých 0,05 pencí (tj. cca 1,5 Kč). Je to způsobeno levnými výrobními náklady na panely a slunečnějšímu podnebí.

Nejdražšími zeměmi pro realizaci střešních solárních panelů jsou přitom USA, Japonsko a Velká Británie. Evropa se drží uprostřed s průměrnými náklady na celém kontinentu kolem 0,096 pencí (cca 3,- Kč) za kWh.

Střešní solární panely se jeví stejně užitečné v oblastech s nízkým počtem obyvatel jako v městech. Lidem žijícím v odlehlých oblastech pomohou panely doplnit nebo dokonce nahradit dodávky z potenciálně nespolehlivých místních sítí. A pro obyvatele měst mohou panely výrazně snížit znečištění ovzduší způsobené spalováním fosilních paliv pro výrobu elektrické energie.

Je nezbytné zdůraznit, že celosvětové zásobování elektřinou nemůže být založeno na jediném zdroji její výroby, který by uspokojil potřeby miliard lidí. Navíc se kvůli proměnlivému počasí a dennímu a nočnímu cyklu naší planety nelze vyhnout nerovnováze mezi poptávkou po solární energii a její nabídkou.

Zařízení potřebná k uskladnění solární energie na dobu, kdy bude potřeba, jsou stále velmi drahá. Navíc solární panely nebudou schopny dodávat dostatek energie pro některá průmyslová odvětví. Například těžká výroba a zpracování kovů vyžadují velmi silný proud a specializované dodávky elektřiny, které solární energie zatím nebude schopna zajistit.

Přesto má využívání střešních solárních panelů obrovský potenciál zmírnit energetickou chudobu a vrátit spotřebitelům na celém světě do rukou čistou energii bez znečištění. Pokud se náklady na solární energii budou i nadále snižovat, mohou být střešní panely jedním z nejlepších nástrojů, jak snížit uhlíkovou náročnost dodávek elektřiny.


Slovensko i Česko ve fotovoltaice zaostávají

Ing. Miroslav Mikeš, jednatel SEFY Czech Republic s.r.o., přední české společnosti realizující fotovoltaické elektrárny přiznává, že Česká republika i Slovensko zatím svůj potenciál nenaplňují. „Tradičními premianty mezi zeměmi využívající obnovitelné zdroje energie, jako je fotovoltaika, jsou v Evropě Německo, Itálie, Španělsko a Francie.

Co se fotovoltaiky týče, Česko se v posledních letech dere do horních příček a jen těsně zaostává za Rakouskem, zatímco Slovensko se v rámci unijní sedmadvacítky pohybuje téměř v poslední desítce zemí.“ Shrnuje situaci Mikeš. „V době nebývale rostoucích cen elektřiny v Česku i na Slovensku je přitom investice do fotovoltaiky velice výhodným rozhodnutím, které se ekonomický vrátí už do několika málo let, bezpečně do méně než 10 let,“ dodává.Článek je INZERCE, nejde o odborný text a informace v něm uvedené nemusí vyjadřovat názory redakce.
V případě Vašeho zájmu mít na www.priroda.cz svou reklamu nás neváhejte kontaktovat.

autor:
datum vydání:
22. února 2022


 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!