Recenze knihy Klima je příležitost - opravdová řešení pro naší budoucnost

autor: Lenka Kadlíková
Nečekejte aktivistické řeči, ale opravdová, vědecky podložená, důvěryhodná fakta. Tahle kniha neříká „Už je pozdě“ ani „Máme dost času.“ Tahle kniha říká, pojďme něco dělat a dává příklady jak co dělat, abychom se nemuseli bát o naši budoucnost a budoucnost našich dětí. Poukazuje na výhody a nevýhody jednotlivých řešení.

Autor téhle knihy Petr Daniš patří k předním českým odborníkům na environmentální vydělávání. Nečekejte však aktivistu přivazujícího se ke stromům nebo brzdícího dopravu. Čekejte introverta, který x let věnoval a věnuje se studiu témat změny klimatu z různých úhlů pohledu. Aby přinesl fundovaný a pro laiky srozumitelný pohled na věc. Podílel se na mnoha vzdělávacích projektech, ať už jako ředitel vzdělávacího centra Tereza, předseda sítě ekologické výchovy nebo jako vedoucí pracovní skupiny pro klimatické vzdělávání Rady vlády.

Řešení a adaptaci na klimatické změny předkládá jako jedinečnou příležitost jak se znovu stát „součástí přírody“ a připravit sobě a dalším generacím takovou budoucnost, které se nemusíme bát. Popisuje závazky, které máme, a ukazuje jak jich můžeme dosáhnout přírodní a technologickou cestou. V tuhle chvíli jde především o snížení množství skleníkových plynů v atmosféře. V první části Petr Daniš popisuje co musíme udělat společně. V druhé části najdete tipy co muže udělat každý z nás.

Cílem je čistá nula

Čili klimatická neutralita. Jen tak je možné zmírnit oteplování planety a s tím související klimatické změny. Pouhým snižováním emisí to ale nepůjde. Musíme začít oxid uhličitý z atmosféry odebírat. Kniha velmi srozumitelně ukazuje jak na to přírodní cestou i technologicky. Nabízí možnosti jak „zeleně“ řešit energetiku a dopravu, jak pro domácnosti tak pro průmysl. Při tom poukazuje na možná úskalí obnovitelných zdrojů energie a na možnosti, kde Česká republika zaspala. Poukazuje na nutnost vrátit část Země přírodě a přírodní cestou tak uložit atmosférický uhlík zpátky do země. Přináší i technologické možnosti ukládání uhlíku, které ve světě již existují.

Dozvíte se překvapující informace jak moc emisí vzniká v živočišné výrobě. Ne biomaso nemusí být lepší volba pro klima. V souvislosti s tím mi právě vyšel na mysl jeden příspěvek od společnosti Lidl, která se na Facebooku ptala, kam by vedly mé první kroky, kdybych měla 5 minut a vše co bych měla v košíku, bych si mohla odnést. Ve většině komentářů bylo „překvapivě“ maso. To se musí změnit.

Nutnost ekonomického růstu?

Daniš se zabývá myšlenkou, zda by ekonomové neměli přijít s jiným ukazatelem prosperity země než je neustálý růst HDP, nejlépe nad 3%. Takový růst totiž koliduje s nutností omezit konzum.

Ekoaktivismus

I když autor sám není „ekologickým aktivistou“ jak většinou nazýváme lidi podporující a účastnící se akcí poněkud radikálnějších hnutí. Akce typu přivazování ke stromům, blokace dopravy odsuzuje, poukazuje však na sílu, kterou ekologická hnutí mohou mít v podpoře změn správným směrem. Jsou však nutné debaty podložené fakty. Poukazuje na to, že právě teď je důležité při volbách vybírat lidi a strany, které mají ve svém programu ochranu životního prostředí na prvních místech. Tímto se dostávám k druhé části knihy.

Co proto může udělat každý z nás?

Tahle část na příkladu ekologické stopy shrnuje notoricky známá témata jako třídění odpadu, šetření energií, vodou, šetrnější doprava, nákupy. Poukazuje na důležitost biodiverzity i na vaší zahradě. Nabízí investování do zelených technologií a projektů nejen jako kompenzaci ekologické stopy. Poukazuje však na podvody, které se zde vyskytují. Burcuje k debatám na klimatická témata mezi samotnými občany a politiky, zejména na komunální úrovni. S tím souvisí nutnost vzdělávání se v těchto tématech. Daniš přináší pár zajímavých českých i zahraničních zdrojů přímo v kapitole. Nejen v seznamu použité a doporučené literatury.

Kniha nemluví o přirozených změnách klimatu, bere jako fakt, že na současném stavu má nemalý podíl člověk a čtenáři přináší ucelený přehled možných řešení. Přináší fakta a názor člověka, který se tématu věnuje roky a má o něm ucelený a aktuální přehled. Kniha je tištěná na recyklovaném papíře, nabušená drobným textem. Barevné jsou pouze úvodní stránky kapitol.

Nakladatel: Tereza, vzdělávací centrum, z.ú.
Rok vydání: 2023
Počet stran: 238
ISBN:978-80-87905-39-5
Autor: Petr Daniš

Knihu lze koupit na www.klimajeprilezitost.czautor:
datum vydání:
14. června 2023


Diskuze k článku „Recenze knihy Klima je příležitost - opravdová řešení pro naší budoucnost“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!