Býčí skála

autor: Mgr. Jana Hájková
Světoznámé archeologické naleziště, které upoutává naši pozornost již po staletí. Ač pořádně prozkoumáno bylo teprve v nedávné době. Toto místo je opředeno mnoha legendami a pověstmi.


Poloha

Býčí skála je jeskyní nacházející se v těsné blízkosti Rudického propadání. Tedy zhruba uprostřed CHKO Moravského krasu. Blízkými obcemi jsou například Adamov nebo Křtiny. V blízkosti jeskyně vyvěrá tamějšími místy protékající Jedovnický potok.

Býčí skála

Společně s Rudickým propadáním vytváří Býčí skála nejdelší soustavu jeskyní v ČR. Mezi Býčí skálou a vývěrem Jedovnického potoka bylo v nedávné době objeveno množství jeskynních prostor, které určitě stálo za to prozkoumat. Patří mezi ně například jeskyně Sobolova, jinak řečená Barová, Májové jeskyně nebo Prolomená a Proplavaná sála, obě objevené teprve v 80. letech. K jejich zvláštnosti přispívá poloha proti proudu Jedovnického potoka. Obě dvě se tyčí směrem k Rudickému propadání.

Tamější výzkumy probíhaly zhruba v letech 1872 a přesáhly až do století dvacátého, konkrétně do roku 1992, kdy byl kousek po kousku prozkoumán celý tok Jedovnického potoka. Vraťme se ale na úplný počátek výzkumů. Velmi významným dílem přispěl k objevování Býčí skály archeolog a speolog Jindřich Wankel. Nebyl ale prvním objevitelem této doposud skoro neznámé struktury.

Vstupní část do jeskyně byla totiž známá již mnohem dříve. Doktor Wankel zde v 80. letech 19. st. objevil sídelní jednotku již z doby paleolitu. Bratři Felklové zde dva roky poté narazili na sošku bronzového býčka, která dala jeskyni název. Netrvalo dlouho a Jindřich Wankel v Býčí jeskyni našel pozůstatky Halštatského pohřbu.

Během staletí se v Býčí skále střídali lidé doby paleolitu, neolitu, eneolitu, později i doby bronzové, železné, římské, dokonce i slovanské. Nálezy poukazují i na středověkou a novověkou přítomnost lidí.

Velké množství artefaktů se našlo hlavně v předsíni jeskyně. Mezi významné nálezy patří například objev 40 kosterních pozůstatků z doby bronzové a množství archeologicky cenných předmětů.

Ještě roku 1920 byl učiněn objev Nové býčí skály na konci té staré. Nacisté využívali jeskyni za války. Znetvořili ji tak, že není možné ji rekonstruovat. Předělali vstupní prostory jeskyně na továrnu.

V dřívějších dobách sloužila jeskyně jako kultovní místo. Byla svatyní, kde se odehrávaly mnohé obětní obřady, a to nejen v rámci zvířecí nebo rostlinné říše. Dokonce ani obětování předmětů denní potřeby nestačilo k uspokojení bohů. Přistupovalo se tedy i k obětem lidským. V úvodu jsem se také zmiňovala o pověstech, které Býčí skálu doprovázejí. Některé z nich najdete na adrese www.byciskala.cz .

Zdroj: 111 nej... České republiky
http://encyklopedie.seznam.cz
http://www.byciskala.czautor:
datum vydání:
3. ledna 2008


Diskuze k článku „Býčí skála“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!