Nepůvodní druhy fauny a flóry ČR

autor: RNDr. Jiří Jakl
Patříte mezi ty, kteří mají co do činění s invaznimi druhy rostlin? Tak to by Vás mohla zajímat následující publikace, kterou vydal Český svaz ochránců přírody s podporou Ministerstva životního prostředí v roce 2006.

V současné době jde o významné dílo pro biology a ochránce přírody zainteresovaných do problematiky invazních druhů. Cíle publikace jsou tři - 1) sjednotit terminologii spojenou s nepůvodními druhy, 2) zmapování znalostí o nepůvodních druzích a 3) zhodnocení dopadu nepůvodních druhů na přírodu ČR včetně uvedení, jaká stanoviska k nim zaujmout.

Pokud jde o terminologii, v našich podmínkách je často užíváno označení "invazní druh", a to i v případech, kdy by dle publikace a mezinárodního pojetí mělo být užíváno označení "invazivní druh". Těžko říci, zda publikace skutečně přispěje ke korekci terminologie nejen v běžné mluvě, každopádně kdo má o problematiku větší zájem a bude chtít studovat i zahraniční zdroje, jistě se obeznámí s významem termínu "invasive alien species". O přínosném zmapování znalostí mluvit lze, na druhou stranu některá doporučení a pohledy ochranářů se mohou postupem času vyvíjet a měnit.

Kniha má 496 stran, poměrně hezké desky, je na křídovém papíře, bylo ji možno získat i zdarma, dnes je pro členy ČSOP dostupná přes ústředí za 400,- Kč a nečleny 500,- Kč viz stránky ČSOP . Na přípravě knihy se podíleli naši přední odborníci. Problematika nepůvodních druhů se dotýká i třeba živočichů, hub, či řas, leč dle modrých proužků na okraji knihy značících její oddělení se ukazuje, že nejvíce nepůvodních druhů je u nás rostlin a bezobratlých, významný proužek mají ještě obratlovci. Toto pojetí alespoň přináší vidění problému v celé biologické šíři, na druhou stranu hledání rostlin ve zbytku knihy může vadit těm, kdo se zaměřují jen na botaniku.

Je pak ale otázkou, jaký význam má taková publikace, když vědeckým problémům jsou věnovány knihy vlastních oborů (v případě botaniky např. Květena ČR). Na druhou stranu mezioborovým publikacím by myslím měla být věnována pozornost, neboť informace ve škatulkách tradičních oborů spojují, což je dobře vidět třeba i na problému nepůvodnosti druhů. Bohužel v knize také chybí původně zamýšlené zmínky o legislativě a možnostech financování programů zaměřených na některé nepůvodní nežádoucí druhy.

Po knize lze často šáhnout jako po dosti spolehlivém zdroji informací, na druhou stranu pro praxi běžného ochránce není kniha zrovna ideální, což jistě vyřeší v budoucnu jiné publikace. Pro praxi se hodí zejména příručky spíše kapesního formátu s jasnými instrukcemi a jejich vysvětlením. Méně je mnohdy více, takže spíše než zabývat se všemi nepůvodními druhy (tedy i brambory či hluchavkou bílou - které asi každého v ochranářské publikaci hledat nenapadne) je potřeba znát především nežádoucí invazní druhy. Přeci jen ochranařina je více o praxi, kdy potřebujete znát problematické organizmy, vědět jak vypadají, jak jsou nebezpečné a jak je potlačovat. Alespoň v budoucnu by tedy měla vyjít nějaká kapesní publikace s druhy z "černých listin", jejich vyobrazením (což je myslím důležitější než mapky doloženého výskytu v době zpracování publikace) a uvedenými jasnými pokyny, jak je likvidovat.

Publikace si rozhodně zaslouží místo v knihovničce. V současné době se také řeší zpřístupnění textů spojených s druhy z "černých listin" na internetu (na stránkách Invaze v naší přírodě ), takže k nejdůležitějším informacím z této knihy by se zájemci měli dostat docela snadno (pokud to dopadne). S knihou byste se ale měli mít možnost setkat i u základních organizací ČSOP (kam byla rozesílána). Recenze na knihu od Zdeňka Laštůvky vyšla v časopise Živa 2007/3: XXXVIII, recenze Antonína Reitera vyšla v časopise Ochrana přírody 4/2007 (ročník 62), str. 36.

Editory jsou J. Mlíkovský a P. Stýblo.autor:
datum vydání:
8. února 2008


Diskuze k článku „Nepůvodní druhy fauny a flóry ČR“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!