Ekologové podporují GMO!

autor: Ing. Jan Hlavatý
V dnešní době je módní "Ekologické zemědělství". To ale všechny lidi neuživí.

Navíc více ekologických zemědělců znamená automaticky i vyšší intenzitu používání pesticidů a hnojiv u těch zbývajících. Státní dotace do ekologického zemědělství za naše společné peníze jen podporuje podnikání malé skupinky podnikatelů, a naše životní prostředí může zlepšit jen v případě, že se v jeho důsledku "vyveze" užívání pesticidů do třetích zemí, odkud dovezeme potraviny, které by jinak mohly být vypěstovány u nás. Z grafu je zřejmé, že se na součet produkce "ekologického" a vysoce intenzivního (typického západoevropského) zemědělce spotřebuje vyšší dávka hnojiv a pesticidů, než na stejné množství produkce zemědělce, používajícího pesticidy a hnojiva umírněně (běžného českého).

Pokud chceme skutečně chránit naše životní prostředí, nezbývá nám, než se spolehnout na vědu, sice nás občas zklame, ale nic lepšího nemáme! Jednou z cest jsou genové manipulace.

Známý je příklad RoundupReady plodin. Ty umožňují zemědělcům používání herbicidu Roundup tam, kde dosud používali několikanásobně větší množství prokazatelně zdraví škodlivějších přípravků. Přitom zdravotní závadnost RoundupReady plodin nebyla prokázána. Že bych těmito informacemi loboval za zájmy chemických firem? To sotva, pokud si spočítáte, že za herbicidy na v tomto směru náročnou cukrovku zaplatí zemědělec kolem 10.000 Kč/ha, přitom na RoundupReady cukrovku by mu stačilo jen asi 500 Kč/ha ! Že by firma Monsanto produkující herbicid Roundup dokázala ovlivnit tolik studií jdoucích proti zájmům tolika i větších chemických firem? Občas se lidé bojí vzniku rostliny odolné Roundupu, tzv. "superplevele", ale nevědí, že ani Roundup neúčinkuje na všechny rostliny, že pokud by jsme pěstovali například přesličku, třeba pro farmaceutické účely, byla by vlastně jakousi přirozenou RoundupReady rostlinou . "Superplevel" sice zní děsivě, ale není třeba se ho bát. Může způsobit nejhůř to, že se zemědělci budou muset vrátit ke klasickým selektivním herbicidům. Pravděpodobně by si v praxi vystačili se střídáním totálních a selektivních herbicidů, jak už to dělají teď. "Superplevel" by tak mohl vést ke zvýšení spotřeby herbicidů maximálně na předchozí úroveň. "Superplevel" by nezískal žádnou výhodu na plochách neošetřovaných Roundupem, proto není důvod obávat se jeho rozšiřování. Další obava z "ještě jedovatějších chemikálií" nejspíš pramení z představy, že Roundup je jedovatější než starší typy přípravků, ale opak je pravdou! Schvalování nových pesticidů je čím dál náročnější a na vývoj co nejméně zdraví škodlivých pesticidů se vynakládá obrovské úsilí.

Obdobná je i situace u dalších GM plodin. Měli by jsme uvítat možnost nepoužívat pesticidy tam kde se dnes používají ! GM plodiny přece vedou k nižšímu používání pesticidů a tím i zdravějším potravinám a čistšímu životnímu prostředí!autor:
datum vydání:
28. února 2008


Diskuze k článku „Ekologové podporují GMO!“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!