I v Česku lze vidět krásné orchideje

autor: Karel Filip
Mnozí lidé si určitě vybaví prodírání džunglí v některé exotické zemi. Avšak i v našich zeměpisných šířkách a zvláště koncem měsíce května a začátku června se lze se zástupci této zajímavé skupiny rostlin setkat a obdivovat jejich krásu a výjimečnost.


Nelehký život orchidejí na Českolipsku

Věřte, nemají to u nás na Českolipsku vůbec lehké. Často přežívají v několika exemplářích, mnohdy v období vegetace ani nevykvetou a zůstanou sterilní. Kdo může za tento neutěšený stav? Samozřejmě špatné hospodaření člověka. Minulý režim si potrpěl na megalomanském odvodňování luk. Téměř každá vlhčí louka byla zmeliorována, aby se na pozemek dostala těžká zemědělská technika která způsobila vyhynutí mnoha druhů bylo mnohdy bez náležitého efektu intenzivní minerální hnojení. Zkázu dokonala nevhodná péče o pozemky, převod květnatých luk na ornou půdu, omezení sekání, pastvy což mělo za následek expanzi náletových dřevin. Výsledkem bylo zničení 90 % všech biotopů. Z dřívějšího počtu 35 je nyní přibližně 13 druhů orchidejí nezvěstných. Nyní jen s trochou závisti je možno obdivovat druhovou rozmanitost podobných lokalit třeba na Moravě a Slovensku, kde toto zemědělské „běsnění“ nenastalo. V poslední době se situace sice zlepšila, avšak pro mnoho druhů je bohužel již pozdě.

Dříve běžný nyní vzácný Vstavač osmahlý

Jako téměř učebnicový příklad popsané situace jsem vybral nyní velmi vzácný vstavač osmahlý, jenž za první republiky patřil mezi běžné druhy. Nyní je na pokraji vyhynutí. O něco lépe je na tom nyní také velmi vzácná okrotice červená z oblasti Děvína u Hamru na jezeře, kde roste na jediné lokalitě několik desítek exemplářů. Přežívá díky poměrně těžko přístupné lokalitě.

Příkop pro kabel zlikvidoval 75% populace Kruštíku u Okřešice

Citelnou ránu obdržel roku 2008 na jaře další přísně chráněný druh kruštík tmavočervený u obce Okřešice. Rostl totiž v blízkosti železniční trati a 75 % populace bylo zničeno při hloubení příkopu pro kabel.

Orchideje lze najít i jinde, ne jen na Českolipsku, ale prosím netrhat!

Najdete li v přírodě některý vstavač, buďte k němu velmi ohleduplní netrhejte jej a už vůbec se nesnažte si jej přesadit na zahrádku. Má totiž specifické nároky na složení půdy a určitě by zahynul. Navíc všechny druhy jsou přísně chráněné včetně poměrně běžného vstavače májového, který vykvétá dokonce i v okresním městě.autor:
datum vydání:
1. března 2010


Diskuze k článku „I v Česku lze vidět krásné orchideje“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!