Přírodní památka Mladotické alias Odlezelské jezero

autor: Mgr. Jana Hájková
Mladotické jezero je jednou z přírodních památek České republiky. Vzniklo sesuvem v roce 1872, je tedy nejmladším jezerem u nás. Postupem času se ale zanáší. Za několik desetiletí můžeme být svědky jeho zániku.

Pojďte se mnou na výlet.

Mladotické jezero se nachází severně od Plzně poblíž obce Odlezly. Musíme se tedy dopravit do zmíněné obce. Ta leží cca. 40 kilometrů od Plzně. Vyjedeme-li severním směrem po silnici číslo 27, čeká nás nějakých 25 kilometrů po relativně sjízdné cestě. Za obcí Plasy zahneme vlevo směrem na Žebnice a Horní Hradiště. Pokračujeme po cestě číslo 0274 a po asi jednom kilometru zahneme opět vlevo na cestu s číslem 0201, která nás dovede do obce Mladotice. Celou obcí projedeme. Zde se napojíme na cestu 20140, která je už konečnou štací na cestě do obce Odlezly. Cesta autem by nám od Plzně neměla zabrat více než půl hodiny. Svézt se můžeme i autobusem přímo z Plzně.

Z obce Odlezly k jezeru.

Při příjezdu do obce Odlezly směrem od Plzně se vydáme první odbočkou doprava na polní cestu. Objedeme pár tamějších stavení a vydáme se zase na první odbočce vpravo. Projedeme po zdejších polích a přijedeme k železničnímu náspu, u kterého můžeme zaparkovat. Projdeme pod náspem a po cca. 500 metrech dorazíme k Odlezelskému jezeru. Celá tato cesta se dá také projít po žluté turistické značce. Lze také přijít ze severnější strany, když pojedeme hlavní silnicí obce Odlezly a zahneme na třetí možné odbočce opět vpravo. Přejdeme přes železniční trať vedoucí z Plzně do Žatce a těsně za ní nás čeká zelená značka ohlašující nám přírodní památku.

Něco málo o Mladotickém jezeře.

Jeho hladina leží v nadmořské výšce 412 metrů. Rozkládá se na ploše přibližně 4,5 hektaru. Některé zdroje uvádějí hloubku kolem 6,5 metru, jiné hovoří až o 8 metrech. Co do šířky zaujímá jezero 70 až 100 metrů, na délku měří kolem 500 metrů. Celkově je protaženo severojižním směrem. Díky své ploše se zařadilo na 4. místo v žebříčku českých jezer podle rozlohy (vynecháme-li jezera vzniklá uměle).

A proč tolik názvů?

Mladotické jezero leží na Mladotickém potoce. Nachází se poblíž obce Odlezly, proto Odlezelské jezero. Zaujímá plochu pod Potvorovským kopcem, odtud méně známý název Potvorovské jezero.

Trocha polohopisu.

Mladotický potok je levostranným přítokem Střely. Zajímavostí je např. oddělení jednoho z jeho ramen, které dále pokračuje k mlýnskému náhonu v Mladoticích. Odlezelský potok se vlévá do jezera z jihovýchodní strany. Na severu se pak spojuje s Mladotickým. Obec Odlezly leží severozápadním směrem asi 0,5 kilometru od jezera.

Jezero vzniklé sesuvem.

Je nejmladším jezerem v České republice. Vzniklo sesuvem půdy roku 1872 mezi 27.-28.5. za přispění vydatných dešťů (trvaly celé dva dny před sesuvem), které měly za následek rozvodnění Mladotického potoka a následný sesuv permokarbonských vrstev západního svahu Potvorovského kopce, které se díky své struktuře po sobě jakoby sklouzly.

Trať Žatec-Plzeň měla vést jinudy než dnes.

Spekuluje se i o tom, že vliv na tento proces sesuvu měla výstavba železničního náspu tratě vedoucí z Plzně do Žatce. Tato trať byla z důvodu sesuvu později přemístěna na protější svah Potvorovského kopce. Na původním místě je násep dodnes patrný.

Přírodní památka.

7.3.1975 bylo Mladotické jezero kvůli své jedinečnosti na našem území vyhlášeno chráněným přírodním výtvorem. Jeho plocha zaujímala přes 68 ha s tím, že ochranné pásmo bylo stanoveno v 31 ha. Později bylo vyhlášeno přírodní památkou (PP). Jedná se tedy o maloplošné, zvláště chráněné území. Zdroj:
1)cs.wikipedia.org
2) www.zemepis.com
3) amapy.centrum.cz
4) 111 nej… České republiky, Petr David, Vladimír Soukupautor:
datum vydání:
16. července 2010


Diskuze k článku „Přírodní památka Mladotické alias Odlezelské jezero“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!