Časopis Krkonoše – Jizerské hory 8/2010

autor: Jiří Bašta
První srpnové pondělí vychází osmé číslo měsíčníku Krkonoše – Jizerské hory. Úvodní článek je věnován třístému výročí ukončení sousedských sporů mezi šlechtickými rody, jejichž panství hraničila na hřebenech Krkonoš.

Dějinná událost umožnila klidné hospodaření, které radikálně proměnilo zdejší krajinu. V sousedství Sněžky zůstaneme i v pozvání do dolu Lomničky – méně známého ledovcového údolí na severu, v zevrubném popisu vodopádů Úpské jámy a Rudné rokle na jihozápadě naší nejvyšší hory a také na výpravě do opuštěných šachet v Obřím dole.

Tři sta let stará hranice

Na konci června se u Luční boudy sešla neobyčejná společnost. Odkrytí kamene připomínajícího třísté výročí ukončení sporů o hranice krkonošských panství byli přítomni i potomci bývalých krkonošských šlechtických rodů. Na reportáž Jiřího Dvořáka navazuje první část textu Theodora Lokvence o historii sporů o atraktivní území.

Další utlačovatelé na postupu

Výkladem o kolotočníku ozdobném, zlatobýlu kanadském a obrovském a zmínkami o starčku Fuchsově a kýchavici bílé Lobelově končí seriál článků Tomáše Janaty o invazích rostlinných druhů do nejen krkonošské přírody. Autor znovu připomíná, že za šíření nepůvodních rostlin, poškozujících přírodní rovnováhu, má odpovědnost člověk.

Lomy na Vysokém hřebeni

V části věnované Jizerským horám se vypravíme na Vysoký hřeben, táhnoucím se jihozápadně od jizerskohorského lyžařského střediska Bedřichov. Jakub Šrek nás inspiruje k netradičnímu výletu po lomech, ve kterých se lámala pověstná liberecká žula.

Texty z časopisu Krkonoše – Jizerské hory a další podrobnosti naleznete na krkonose.krnap.czautor:
Jiří Bašta
email: jbasta@krnap.cz
šéfredaktor časopisu Krkonoše

datum vydání:
2. srpna 2010


Diskuze k článku „Časopis Krkonoše – Jizerské hory 8/2010“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!