Fytoremediace aneb rostliny které čistí půdu

autor: Lenka Kadlíková
Mnoho výdobytků naší civilizace znamenalo používání toxických látek, které ještě dnes v půdě působí. Jsou však známy rostliny, které pomocí takzvané fytoremediace dokáží půdu těchto látek zbavit.


Co to přesně je remediace - fytoremediace

Remediaci si lze představit jako ozdravný proces, při kterém se využívají různé fyzikální, chemické a biologické principy. Pokud se použijí rostliny jedná se o tzv fytoremediaci. Rostliny se používají především pro dekontaminaci půdy zamořené toxickými kovy a halogenovanými uhlovodíky. Tyto rostliny pomocí svých detoxikačních metabolických procesů dokáží toxické látky přeměnit na méně toxické či netoxické. Ty pak zůstávají v jejich těle, přesněji v pletivech.či buňkách. Některé látky rostlina nedokáže přeměnit, ty se pak v rostlině hromadí a likvidují se při dalším zpracování rostliny po sklizni.

Výběr rostlin není jednoduchý

Pří výběru rostlin hraje roli zejména nárůst biomasy (čím větší nárůst tím větší schopnost akumulovat toxické látky) a schopnost dekontaminovat půdu od konkrétní látky která je v půdě obsažena. Důležitá je též schopnost akumulovat látky do nadzemní části rostliny. Rostliny se tak snáze sklidí. Fytoremediace se s úspěchem využívá pro čištění povrchových půd. Z v přírodě běžně rostoucích rostlin je to například penízek rolní nebo knotovka. K fytoremediaci lze dobře využít například kukuřici, len či konopí. Pro každou lokalitu je třeba najít tu správnou rostlinu, která zde bude dobře růst a bude vhodná pro eliminaci konkrétního znečištění.

U některých druhů se snaží vědci docílit zvýšení odolnosti rostliny vůči kovu a zvýšit tak schopnost akumulace těchto látek. U nás se fytoremediaci věnuje například Mendelova univerzita v Brně, Ústav experimentální botaniky AV ČR a Výzkumný ústav rostlinné výroby v Praze . Vědci tuto metodu s úspěchem použili například na čištění uranem a radiem znečištěné vody v Mydlovarech. Zde použili podstatě kořenovou čistírnu.

Zdroje informací:
www.rozhlas.cz/leonardo
www.gate2biotech.cz
metodika fytoremediaceautor:
datum vydání:
29. září 2010


Diskuze k článku „Fytoremediace aneb rostliny které čistí půdu“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!