Národní park Serengeti v ohrožení

autor: Radek Klimeš
Jeden z posledních rájů divokých zvířat na světě je ohrožen stavbou dálnice.


O Serengeti NP ve zkratce

rozloha:14763km² (jihomoravský kraj cca 7000km²)
počet druhů ptáků: přes 500
počet druhů savců: přes 70
- nejstarší, největší a nejslavnější národní park
- největší migrace zvířat na světě

Národní park Serengeti, o jehož založení se ve velké míře zasloužil Bernhard Grzimek, je poslední místo na zemi, kde je možné vidět miliony zvířat téměř tak, jak žili jejich předkové před tisíci lety. Každým rokem ho navštěvují desetitisíce turistů a nyní hrozí, že tento "Ráj všeho živého na zemi", bude v brzké budoucnosti zničen stavbou dálnice, která má vést přímo do srdce parku a rozdělit ho na již nikdy neslučitelné části. Jedná se o událost světového významu, protože Serengeti představuje nezměrné přírodní bohatství a musí být zachováno pro příští generace. Národní park Serengeti je zatím zapsán do seznamu přírodních památek UNESCO. Není možné existenci takto významného parku nechat v rukou několika lidí z tanzanijské vlády a jejího okolí. Jedná se o nejkritičtější ohrožení tohoto nádherného parku v celé jeho historii. V srpnu toho roku vláda Tanzánie schválila stavbu dálnice přes park a v roce 2012 bude zahájena její stavba, pokud se veřejnosti nepovede změnit toho mimořádně neprozřetelné a hloupé rozhodnutí.

Migrace zvířat a Serengeti

Těchto pár slov k sobě patří už tisíce let. Člověk se ale snaží tyhle dva neoddělitelné celky od sebe násilím odtrhnout. Má mu k tomu posloužit dálnice...

Každým rokem se v parku i mimo něj přemisťuje více jak 2 miliony zvířat z místa na místo a pohybují se převážně v kruzích, ve směru hodinových ručiček. Zvířata putují za lepší a čerstvější potravou a jako v transu následují jeden druhého. Obrovské stádo migrujících zvířat se ale neskládá pouze z pakoní, jak se často můžete dočíst z článků hloupých novinářů, kteří opisují jeden od druhého, ale tvoří je také zebry, gazely a další druhy zvířat. Takže snad všem je jasné, že stavbou dálnice nejsou ohroženi jen pakoně, ale i ostatní druhy zvířat a samozřejmě také predátoři, kteří jsou na mnoha místech na migraci závislí.

Frankfurtský zoologický institut zveřejnil svoje odhady a do několika let od stavby dálnice bude vyhubeno kolem 75% všech zvířat, které se migrace účastní. Toto číslo je hrozivé a představuje cca 1,25 milionu mrtvých zvířat.

Příčina: „Homo sapiens=>Homo stupidus“

Dnešní tzv. „moderní“ člověk je neuvěřitelně hloupý tvor. Napřed přírodu zničí, postaví v ní města, dálnice a pak se snaží mezi tyto betonové hradby pomalu navracet stromy, trávu a jinou zeleň. Teď krátce odbočím: „Tento stejně hloupý člověk také například „objevil“ BIO, které naši předkové jedli po tisíce let před námi. Zamysleli jste se někdy, co je nám prodáváno jako BIO a za co někteří utrácí nemalé peníze? Je to zcela přirozený produkt matky přírody, ale většina z nás je už tak hloupých, že si neuvědomí, že to není žádné BIO, ale že nás obchodníci velice dobře matou.“

Za stavbou dálnice bude zřejmě mnohem víc, než jen zveřejněné informace o tom, že je potřeba spojit Arushu s Musomou, protože vláda v čele s prezidentem nemá ani nejmenší zájem na jiném, alternativním řešení. Stále častěji prosakují na veřejnost informace, že prezident má nakoupené pozemky v oblasti, kde má vést dálnice. Hlavním investorem má být Čína, která je známá tím, že v Africe těží nerostné suroviny a západní Afrika je již v některých oblastech těžebními společnostmi opravdu zničena. V Serengeti by prý mělo být zlato, diamanty apod.

Serengeti nesmí zemřít

I když je Afrika pro mnohé z nás daleko, měli bychom si všichni uvědomit, že pokud se stavba uskuteční, tak celý svět ztratí jediné místo na zeměkouli, kde žijí zvířata ještě relativně volně a ve stále ohromujících počtech.

Velice smutné je, že tento problém téměř vůbec nezajímá lidi, kteří se o ochranu zvířat zajímají a mají to jako svoje povolání. Mluvím jak o státních úřednících, tak také o organizacích, které se „věnují“ a chlubí tím, že „chrání“ přírodu.

Mimochodem kde je Greenpeace, co dělají nadace a nadační fondy? Proč se mocní tohoto světa k problému pouze slovně vyjadřují? Viz UNESCO, WWF, IUCN atd. Všichni jsou znepokojeni, ale tím to pro ně končí. Pokud ovšem svět tvrdě nezasáhne do rozhodnutí vlády Tanzánie, během několika let zmizí ze světa jeden z největších přírodních zázraků, kterým migrace v Serengeti bezesporu je.

Je velice smutné a alarmující, že se snažíme zvířatům sebrat ty poslední trosky z obrovských území, na kterých dříve žila. Další nepříjemnou realitou je to, že spousta států a organizací z celého světa podporuje chudé africké státy a potažmo jejich obyvatele. Na zvířata ale peníze nejsou. Bohužel na rozdíl od zvířat, je nejen v Africe lidí stále víc a víc.... s pomocí západní civilizace jich bude stále přibývat.

Za silnici náhradu najdeme vždy. Silnice se dá znovu vybudovat, ale náhradu za Serengeti nikdy nenajdeme. Kdy a kde skončí chamtivost lidské rasy? Musíme opravdu všechno zničit, abychom si teprve pak uvědomili, že bez toho nemůžeme žít? Dále musím zmínit další smutnou věc. V televizi je v dnešních dnech možné na programu National Geographic vidět obrovské upoutávky na migrace zvířat z celého světa. Migrace jsou tam nazývány různými přívlastky jako „velká“, „velkolepá“ apod. Takže každý rozumně uvažující člověk by si pomyslel, že je velice vhodná doba veřejnosti sdělit i to, že Serengeti není jen to krásné místo, které ukazují, ale že je to místo kriticky ohrožené, které nemusí již za pár let existovat. Bohužel prý není možné do vysílání zasahovat. Jak se ale jinak má veřejnost o podobných problémech dozvědět?

VÍCE INFORMACÍ NALEZNETE NA www.serengetinesmizemrit.cz/ A NA FACEBOOKU

Poděkování serveru Příroda

Tímto tedy děkujeme serveru Příroda, který sám z vlastní aktivity nabídl zveřejnění článku k tomuto vážnému problému a umožnil tak aby se veřejnost dozvěděla i nepříjemné věci, které se týkají ochrany přírody ve světě.


autor:
datum vydání:
2. listopadu 2010


Diskuze k článku „Národní park Serengeti v ohrožení“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!