Želva bahenní – Emys orbicularis

autor: Tereza Doanová
Naše jediná původní, avšak kriticky ohrožená želva. V současnosti je její výskyt v ČR velmi ojedinělý. Častěji v přírodě narazíme na její severoamerickou příbuznou želvu nádhernou (Trachemys skripta elegans), která jí velice zdatně konkuruje.

třída plazi - Reptilia
řád želvy - Chelonia
čeleď emydovití - Emydidae
rod želva - Emys
druh želva bahenní – Emys orbicularis (Linnaeus, 1758)

Vzhled

Tmavý, shora zploštělý krunýř s drobnými žlutými skvrnami a proužky na horním štítu. Stejné znaky má i na krku a hlavě. Krunýř je oválného tvaru s mírným rozšířením v zadní části. Průměrná délka krunýře je 20 cm, můžeme se ale setkat i s většími jedinci dlouhými až 30 cm. Samci bývají až o třetinu menší než samice. Dalším rozpoznávacím znakem je barva duhovky. Samci ji mají oranžovou, zatímco samice žlutou. Čerstvě vylíhnutá mláďata jsou velké asi 2 cm.

Rozšíření

Obývá stojaté i mírně tekoucí vody s bahnitým dnem a vodními rostlinami. Nejhojnější je v prosluněných tůních ve světlých lužních lesích. U nás je velmi vzácná. Posledních pár jedinců lze spatřit v nejjižnějších částech Moravy a Slezska. Areál běžnějšího výskytu je severní Afrika, jižní a jihovýchodní Asie a Blízký východ.

Způsob života a potrava

Většinu dne tráví želvy sluněním na březích či jiných suchých místech. Vždy se ale drží v bezprostřední blízkosti vody, aby do ní mohly, v případě nebezpečí, rychle a nepozorovaně vklouznout. Nejaktivnější jsou ráno a večer. Na podzimu se zahrabou do bahna na dně a zimu přečkají ve stavu hibernace (zimní spánek). Živí se převážně malými rybami, obojživelníky, měkkýši, hmyzem.

Rozmnožování

Páří se v květnu a během června nebo začátkem července samice zahrabe na suchém, slunném místě 3-15 vajíček. Mláďata se často líhnou až na jaře následujícího roku. O pohlaví mláďat rozhoduje okolní teplota v určité fázi jejich vývin. Jestliže se teplota pohybuje kolem 24 – 28°C, líhnou se samečkové, při vyšší teplotě samičky.

Ochrana

Želva bahenní je v České republice klasifikovaná jako kriticky ohrožený druh a výskyt je zaznamenáván spíše ojediněle. Častěji ji lze spatřit například na Slovensku. Několikrát byla uměle vysazena do přírody, ale přesto nedochází ke zvýšení stavu.

český název Želva bahenní
latinský název Emys orbicularis
hlavní znaky tmavý krunýř se žlutými skvrnami, blány mezi prsty
velikost kolem 20 cm, samci jsou menší než samice
způsob života ranní a večerní aktivita, zimní spánek
rozšíření ČR zřídka na jihu Moravy a Slezska
rozšíření svět jižní a jihovýchodní Evropa, Blízký východ, severní Afrika
potrava obojživejnící, měkkýší, drobné ryby, hmyz
doba inkubace vajíček 100 dní, v nepříznivých podmínkách se mláďata rodí až následující rok
počet mláďat 3-15
ochrana Kriticky ohrožený druh

Zdroje:
Encyklopedie naší přírody – Fauna, Miloš Anděra (Libri, Praha, 2003)
Průvodce přírodou – Obojživelníci a plazi, Mosaik Verlag (München 1986), český překlad RNDr. Jiří Číhal (Ikar, Praha, 1997)
zoo.inext.cz
www.biolib.cz
www.naturabohemica.cz

foto: Jiří Bohdal – www.naturfoto.czautor:
datum vydání:
15. února 2011


Diskuze k článku „Želva bahenní – Emys orbicularis“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!