GMO stále na scéně

autor: Alena Rulfová
Tento můj článek je v podstatě reakcí na článek Jak nevylít s vaničkou (Monsantem) i dítě (GMO) redaktora Britských listů Dalibora Šrámka, který vyšel 25. 7. tohoto roku. Zároveň je vyjádřením souhlasu s jeho rozhořčením a neschopností orientovat se v současném světě, konkrétně na poli geneticky modifikovaných organismů a jejich mediálního přinejmenším podivného až extrémního znehodnocování a uvádění do co nejhoršího světla.

Americká firma Monsanto ustoupila v nedávných dnech od svého záměru uvést na trh geneticky modifikovanou pšenici. Sama, přiznávám, jsem tomu jedině ráda, ovšem nedomnívám se, že ona obávaná firma Monsanto tak učinila z důvodu pochopení svého 'špatného' (otázka názoru) jednání. Jednoduše řečeno a napsáno - neměla jinou možnost. Většina Evropských prodejců a zemědělců stála již z počátku, kdy Evropská komise odsouhlasila povolení dovozu geneticky modifikovaných organismů přes hranice EU, na straně odpůrců GMO a všeho, co se těchto výrobků týká. Nevím, co si tedy firma Monsanto od dovozu GMO na území EU slibovala, ovšem to už je otázka jiná. Známá organizace Greenpeace nyní slaví úspěchy za to, na čem možná ani nenese tak velký podíl. Nu což, každému, jak si zaslouží. Na to jsme my, lidé, zvláště pak Češi, experti. Dovolím si nyní použít přirovnání Štěpána Kotrby i když v poněkud jinak. Můj osobní názor totiž je, že Greenpeace docílila především toho, že si velké množství z nás představuje GMO jako obludné tvory z jedné sci-fi knihy (zde přicházím k onomu přirovnání) - tzv. trifidy - zmutované (vinou člověka) rostlinné organismy se schopností samostatně uvažovat a s touhou vyhubit celé lidstvo.

Nebylo by však dobré zdůraznit také pozitivní možnosti, které nám geneticky modifikované organismy přinášejí? Pokud dokážeme nalézt správný způsob jak uzpůsobit geny některých organismů, případně i lidí, k tomu, aby nám pomáhali například při léčbě nemocí (jistě se tak již v mnoha zemích děje, i u nás v ČR je toto téma doposud otevřeno novým odpovědím a z nich plynoucím možnostem), poznávání nejen nás samých, v různých vědních oborech jako je anatomie, fyziologie, mikrobiologie, aj. a v neposlední řadě při řešení nedostatku potravin v rozvojových zemích. (Je však možné, že pokud jsme doposud nebyli schopni jakožto lidstvo nalézt v sobě dostatek sil a pomoci těmto hladovějícím ekonomicky a hospodářsky méně vyspělým zemím, nepomohou jim ani tisíce nově vzniklých geneticky modifikovaných plodin.).

Nemyslím si, že by geneticky modifikované plodiny mohly přinést nějaký závratný obrat, směřující ku prospěchu naší země. Ovšem je rozdíl mezi geneticky modifikovanými plodinami a geneticky modifikovanými organismy, neb 'organismus' je pojem zahrnující jak rostliny tak živočichy, lidi. A geneticky modifikované živočišné orgány např. prasat slouží při transplantacích lidem již dosti dlouhou dobu. Než se rozhodneme odsoudit každý geneticky pozměněný, nebo chcete-li, modifikovaný organismus, zjistěme si nejprve více o tom, jak byl 'vyroben' a jaké skutečné dopady na nás a naše okolí má. Novinové a internetové články - relace mnohdy bohužel přináší pohled pouze z jednoho úhlu a na názor opozice jakoby náhodou zapomínají. I já jsem k tomu jistě 'sklouzla'. Na závěr bych ráda položila jednu otázku: Čeho se domníváte, že jsou geneticky modifikované organismy výsledkem?autor:
datum vydání:
2. srpna 2004


Diskuze k článku „GMO stále na scéně“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!