Kniha Úvod do biologie ochrany přírody

autor: Nakladatelství Portál
Tento úvod přináší ucelené základy oboru biologie ochrany přírody. Text je doplněn množstvím příkladů, obrázků a schémat.

Zabývá se řadou často probíraných otázek, jako jsou právní a mezinárodní nástroje ochrany přírody, udržitelný rozvoj, smysl vytváření chráněných území, metody ochranářské práce nebo ochrana vymírajících druhů. Kniha je určena studentům a učitelům přírodovědných i sociálních oborů na vysokých i středních školách, profesionálním i dobrovolným pracovníkům v oblasti ochrany přírody, pracovníkům referátů životního prostředí krajských i místních úřadů.

- Prof. Richard B. Primack, Ph.D., je profesorem biologie v Centru pro energii a environmentální studie na Boston University.

- Prof. RNDr. Pavel Kindlmann, DrSc., je profesorem ekologie na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity. Zabývá se především modelováním životních strategií a populační dynamikou organismů, zejména hmyzu a rostlin.

- RNDr. Jana Jersáková, Ph.D., se na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity zabývá ekologií rostlinných populací, především terestrických orchidejí.

Kniha je srozumitelná i laikům, pro české vydání byla rozšířena, upravena a doplněna informacemi z našeho prostředí.

Knihu můžete nakoupit na obchod.portal.cz

název: Úvod do biologie ochrany přírody
autoři: Primack Richard B.; Kindlmann Pavel; Jersáková Jana
ISBN: 978-80-7367-595-0
počet stran: 472
vazba: pevnáautor:
datum vydání:
3. června 2011


Diskuze k článku „Kniha Úvod do biologie ochrany přírody“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!